HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4243 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has accumulated over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB
2004: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14508Oliver Vlainić, 2018:
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KARLOVAC 1953. – 2018., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14507ur. Lucija Vargović; Oliver Vlainić, 2018:
10. FOTOIZLET JAŠKOVO 2017., Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac
14448ur. Danko Kuric; Maja Stankić; Ana Juričić Musa; Jelica Jurendić; Marinko Stojić; Goran Vincenc, 2017:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016., Hrvatske šume, Zagreb
14371ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2016:
8. FOTOIZLET ŽUMBERAK 2016., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14355Renata Rudelić; Mandica Dasović, 2015:
Neke znamenitosti u ličkim šumama, Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić
14343ur. Danko Kuric; Jasminka Fabrični; Ana Juričić Musa; Jelica Jurendić; Ines Paunović; Goran Vincenc, 2015:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2014., Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
14342ur. Oliver Vlainć; Lucija Vargović, 2015:
FOTO IZLET KORANA-TOUNJČICA-MREŽNICA 2015., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14341Bogoslav Kosović, 2015:
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina, HŠD, Zagreb
14333Zlatko Virc; Stjepan Prutki, 2014:
BRODSKA IMOVNA OPĆINA, Državni arhiv u Vukovaru, Vinkovci
14317Marilena Idžojtić, 2013:
DENDROLOGIJA, Šumarski fakultete Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
14267Juraj Medvedović, 2013:
LJEPŠI ŽIVOT, vlastita naklada, Zagreb
14266Gabrijel Horvat, 2012:
ŠUME KALNIKA, Tonimir, Varaždinske toplice
14262ur. Branko Meštrić, 2013:
Kroatischer Forstverein, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14257Jadranka Šalek-Grginčić; Oliver Vlainić, 2012:
Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. - Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010, Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac, Karlovac
14054ur. Branko Meštrić, 2012:
Wälder und Forstwirtschaft in Kroatien, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14049Joso Vukelić, 2012:
Šumska vegetacija Hrvatske, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
14023Boris Pleše, 2012:
Fotografijama kroz povijest šumarstva Gorskog kotara, Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica Delnice, Zagreb
13224Darko Posarić, 2011:
Hrastova šuma u stihu, Hrvatske šume UŠP Vinkovci, Vinkovci
13223ur. Slavko Matić, 2011:
ŠUME HRVATSKOG SREDOZEMLJA, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb
13159ur. Đuro Kauzlarić, 2011:
60 godina Šumarije Vrbovec 1951-2011., Hrvatske šume UŠP Bjelovar, VRBOVEC

Nastarije knjige:
13667Hannß Carl von Carlowitz; Julio Bernhard von Rohr, 1732:
Sylvicultura Oeconomika oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Bey Johann Friedrich Brauns fel. Erben, Leipzig
14360, 1770:
Hotz- und Wald-ordnung für das königreich Hungarn, Johan Michael Landerer, Pressburg

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4243 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14508Oliver Vlainić, 2018:
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KARLOVAC 1953. – 2018., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14507ur. Lucija Vargović; Oliver Vlainić, 2018:
10. FOTOIZLET JAŠKOVO 2017., Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac
14506ur. Želimir Borzan, 2013:
LEXICON SILVESTRE secunda pars, Hrvatske šume, Zagreb
14505ur. Branko Meštrić, 2017:
KALENDAR TRODJELNI 2018, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14504ur. Branko Meštrić, 2016:
KALENDAR TRODJELNI 2017, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14503ur. Edi Maletić; Jasminka Karoglan Kontić; Ivana Ilijaš, 2015:
ZELENA KNJIGA: HRVATSKE IZVORNE SORTE VINOVE LOZE, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
14502ur. Roman Ozimec; Davorin Marković; Jasna Jeremić, 2011:
ZELENA KNJIGA IZVORNIH PASMINA HRVATSKE, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
14501ur. Željko Španjol, 2011:
VATROGASTVO I UPRAVLJANJE POŽARIMA, Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb
14500Nikola Radić, 1998:
DR. FRA JURE RADIĆ, Zbornik Kačić, Split - Makarska
14499Vojimir Novaković, 1999:
JELEN, MPŠIV Republike Srbije, Beograd
14498Janko Perat; Jože Vilfan, 1983:
DIVJAD, Mladinska knjiga, Ljubljana
14497JIRÍ ANDRESKA; ERIKA ANDRESKOVÁ, 1993:
Tisíc let myslivosti, TINA, Vimperk
14495H. W. Rickett; Mary Vaux Walcott; Dorothy Falcon Platt, 2222:
WILD FLOWERS OF AMERICA, CROWN PUBLISHERS, INC., New York
14494, 1994:
Parks for Life, The IUCN Commission on National Parks and Protected Areas (CNPPA), Gland
14493Slava Štochl, 1973:
LOVCOVO JITRO, ARTIA, Praha
14492ur. Neda Kauzlarić—Andrić, 1985:
FUŽINE, LIČ, VRATA, BELO SELO, SLAVICA, BENKOVAC, Odbor za proslavu 200-godišnjice škole Fužine, Mjesna zajednica Fužine, Fužine
14491ur. Petar Lučić Roki, 1967:
PLANINE JUGOSLAVIJE, Mladost, Zagreb
14490ur. Vjekoslav Laksar, 1985:
SLAVONIJA, Privredna komora Slavonije i Baranje, Osijek
14488ur. Drago Zdunić, 2222:
Slovenj Gradec, Skupščina občine Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
14487Ivor Mihál; Marián Šturcel; Ivan Dohuš, 1985:
TATRANSKOU PRÍRODOU, Priroda, Bratislava
14486Anna Jankowska; Tadeusz Jankowski, 1964:
CVIJEĆE pred objektivom, Mladost, Zagreb
14485Čedomil Šilić, 1984:
ENDEMIČNE BILJKE, Svjetlost, Sarajevo
14484Čedomil Šilić, 1984:
ATLAS DRVEĆA I GRMLJA, Svjetlost, Sarajevo
14483ur. Mladen Kerovec; Paula Durbešić, 2002:
PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA BIOKOVSKOG PODRUČJA, Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb
14482France Vardjan, 1965:
KAJ CVETI IN ZELENI NA OKNU IN V SOBI - I. del, CENTRALNI ZAVOD ZA NAPREDEK GOSPODINJSTVA, Ljubljana
14481Martin Stangl, 1970:
Raskošno bogatstvo trajnica, Mladost, Zagreb
14480Dušan Srdić; Otto Rohr; Zvonimir Car, 1955:
BONITIRANJE LOVIŠTA (za zeca, fazana, trčku i kamenjarku), Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb
14479Boris Ilakovac, 1982:
RIMSKI AKVEDUKTI NA PODRUČJU SJEVERNE DALMACIJE, Arheološki muzej Zadar - Sveučilišna naklada Liber, Zagreb
14478Emerik Pavić, 1980:
FLOS MEDICINAE CVIT LIKARIJE, Zbornik Kačić, Split
14477Đorđe Mirić, 1981:
BALKANSKE POPULACIJE RISA, SANU, Beograd
14476Mirko Malez, 1967:
DONJOPLEISTOCENSKA FAUNA KOŠTANE BREČE KOD SELA DUBCI U DALMACIJI, JAZU, Zagreb
14475Ivan Markota, 1995:
LOV NA UŠĆU NERETVE NEKAD I DANAS, Ivan Markota, Ploče
14474Ivan pl. Zotti, 1897:
NACRT OSNOVE DJELOVANJA za promicanje gospodarstva Dalmaciji, Pokrajinsko vijeće, Zadar
14473Luigi Rivoira, 1984:
Progetto camoscio ’84, C. I. C., Torino
14472Robert Visiani, 1978:
OGLED DALMATINSKOG BILJA, Čakavski sabor, Split
14471Ulrich Schraml, 1997:
Die Normen der Jäger, RIWA Verlag, Augsburg
14470Momčilo Kojić, 1984:
Mala korovska flora, Naučna knjiga, Beograd
14469Jakov Ivančić, 1971:
Gajenje saksijskog i ukrasnog cveća u stanu, Zadružna knjiga, Beograd
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Knjige se za nisu digitalizirane u cijelosti (dijelom i zbog ev. autorskih prava) već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tog obuhvaćenog dijela može se vrlo dobro razlučiti i sadržaj knjige, tako da će to, uz minimalna ulaganja omogućiti i pretraživanje sadržaja po "punom tekstu" obuhvaćenog dijela.
Books in this collection are not digitized in their entirety, but are covered only some parts: cover, title page and imprint, content, editorials, and introductions ... Of that covered parts may very well to discern the content of the book, so that, with a minimum investment enables the use the library, finding books, search by "full text" in the covered section, etc.