HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

   
ČLANSTVO

   

 ČLANOVA

   HŠD ogranak Bjelovar predsjednik: Martina Pavičić 255
   HŠD ogranak Buzet predsjednik: Čedomir Križmanić 43
   HŠD ogranak Delnice predsjednik: Goran Bukovac 178
   HŠD ogranak Gospić predsjednik: Mandica Dasović 166
   HŠD ogranak Karlovac predsjednik: Ivan Grginčić 330
   HŠD ogranak Koprivnica predsjednik: Tihomir Kolar 126
   HŠD ogranak Našice predsjednik: Darko Mikičić 123
   HŠD ogranak Nova Gradiška predsjednik: Mario Bošnjak 110
   HŠD ogranak Ogulin predsjednik: Daniela Kučinić 59
   HŠD ogranak Osijek predsjednik: Zoran Šarac 108
   HŠD ogranak Požega predsjednik: Boris Miler 122
   HŠD ogranak Senj predsjednik: Boris Belamarić 101
   HŠD ogranak Sisak predsjednik: Ariana Telar 105
   HŠD ogranak Slavonski Brod predsjednik: Marijan Miškić 63
   HŠD ogranak Split predsjednik: Lukrecija Butorac 121
   HŠD ogranak Varaždin predsjednik: Davor Topolnjak 34
   HŠD ogranak Vinkovci predsjednik: Danijel Cestarić 313
   HŠD ogranak Virovitica predsjednik: Davor Bralić 53
   HŠD ogranak Zagreb predsjednik: Damir Miškulin 183
   UKUPNO   2593Hrvatsko šumarsko društvo je jedinstvena strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, prerade i uporabe drva, biotehnike, kao i drugih stručnjaka s najmanje srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima iz svih navedenih područja.

HŠD danas broji 2593 članova u 19 ogranaka.

Članom HŠD može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, koji zadovoljava gornje uvjete i želi doprinjeti njegovu djelovanju. Ako se želite učlaniti, ispunite ovu PRISTUPNICU i javite se lokalnom ogranku Hrvatskog šumarskog društva.