HOME


  ČLANSTVO

  POVEZNICE


  KONTAKT

  prosilva@sumari.hr  english
  (autotranslate)
 

PRO SILVA CROATIA

voditelj: Akademik prof. dr. sc. Igor AnićOdlukom 108. redovite skupštine Hrvatskoga šumarskog društva osnovana je sekcija PRO SILVA CROATIA kao nacionalna podružnica asocijacije PRO SILVA EUROPE.

PRO SILVA EUROPE okuplja šumarske znanstvenike, praktičare, šumovlasnike i ostale zainteresirane stručnjake koji promiču prirodno gospodarenje šumama (engl. close to nature forest management). Osnovana je u Logarskoj dolini, a registrirana u Strasbourgu.

PRO SILVA koncept njeguje višenamjensko, progresivno i potrajno gospodarenje šumama te uzima u obzir sve sastavnice šumskog ekosustava.

PRO SILVA podržava:
- suradnju i razmjenu informacija između nacionalnih podružnica
- uspostavu mreže trajnih ploha i reprezentativnih terenskih objekata
- organizaciju ekskurzija i skupova
- suradnju između znanstvenih, visokoškolskih i drugih ustanova i organizacija

PRO SILVA ima podružnice u Albaniji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Mađarskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, SAD, Šanjolskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji.

Predsjednik asocijacije je Philippe Morgan (Velika Britanija).

Vijesti

Igor Anić: Održana godišnja konferencija međunarodne asocijacije Pro Silva Europa (pdf, 873 kB)Jeste li znali?

Pro Silva načela za gospodarenje šumama

Zagrebačka škola uzgajanja šuma i koncept Pro Silva

Zaključci međunarodnog znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj

Šume, tla i vode - neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske

Načela asocijacije Pro Silva Europa za šume Sredozemlja