HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10304
ime MARINOVIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10304)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen Stara Gradiška
apsolvirao1882.
djelovao Trnava
umro14. 3. 1888.

 Šumarstvo je apsolvirao 1882. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima. Prema dostupnim podacima, bio je šumar kod đakovačkog vlastelinstva u Trnavi. Vrlo mlad smrtno je stradao na službenoj dužnosti 14.3.1888.
 Bio je član HSŠD od 1886.

 *** ŠL Iskaz članova HSŠD 1886. -1888.
 *** Osobne viesti. Umrli. Stjepan Marinović. ŠL 5, 1888., s. 223.
 *** Iskaz preminulih članova HSŠD 1876-1900. Umro Stjepan Marinović, šumar Vlastelinstva đakovačkog. ŠL l, 1901., s. 48.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Umrli : Gustav Pausa, Antun Ćelija i Stjepan Marinović. — Imenovanja., ŠL 5/1888, s.222 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM