HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10356
ime S., Nives
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10356)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao13. 10. 1993.

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

HŠ Rasadnik Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Josipa i Milene r. Komlenić. Hrvatica. Otac joj je prometni tehničar, a majka viša medicinska sestra. I osnovnu i srednju školu završila je u Ogulinu. Maturirala je u CUO "Vladimir Bakarić" - matematičko - informatički smjer, 1987. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na ŠG odjelu iz područja parkiranja i oblikovanja prostora 13.10.1993. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Revitalizacija starog parka u Ogulinu". S pripravničkim stažom otpočela je odmah nakon diplomiranja u Upravi šuma Ogulin 1.11.1993. Nakon godinu dana zapošljava se u Šumariji Ogulin, iste uprave šuma, na radno mjesto revirnika, na kojem smo je zatekli i prilikom prikupljanja podataka, početkom 1999. godine.
 Članica je HŠD, ogranak Ogulin.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** HŠŽ Leksikon, knj. 3, Zagreb 1998., s. 148 (Matijašić).
 *** SŠN 2, 1998., s. 701 (Matijašić).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM