HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10450
ime M., Boris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10450)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao21. 4. 1976.
karijera1. 6. 1976.Senj

član HŠD ogranak
Senj

1991

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Cvetka i Marije r. Gašparović. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio elektrotehničar, a majka domaćica. Osnovnu je školu polazio i završio u Triblju 1965., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1969. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-biološkom odjelu 21.4.1976.
 Nakon diplomiranja prvo zaposlenje dobio je 1.6.1976. u ŠG Senj, u Odjelu za uređivanje šuma. Po završetku pripravničkoga staža i odsluženju vojnog roka nastavlja rad na uređivanju šuma sve do 31.3.1984. g. Kad je osnovano Goransko-primorsko ŠG Delnice, 1.4.1984. imenovan je pomoćnikom direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma Novi Vinodolski, a osnivanjem JP "Hrvatske šume" postaje upraviteljem Šumarije Novi Vinodolski UŠ Senj. Na toj se dužnosti nalazio i početkom 1998. godine.
 Uz članstvo u HŠD-u, ogranak Senj, predsjednik je LD "Medviđak" Drivenik i član Izvrsnog odbora Lovačkog saveza Županije primorsko-goranske. Pred komisijom HLS 11.12.1996. položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 *** ŠL 1-2/95., s. 68.
 *** Poslovno izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM