HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10578
ime MURK, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10578)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao13. 10. 1969.ŠF Zagrebdipl. ing. šumarstva
karijera Florainžinjering Rovinj
1979.ŠG Istra Buzetuređivanje
1993.UŠP Buzet
djelovao Rovinj, Buzet
umro6. 2001.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 13.10.1969. godine.
  Gospodin Josip Murk radio je sve do 2000. godine u Upravi šuma Buzet kada odlazi u mirovinu. No nažalost nije ju dugo uživao, jer nakon teške bolesti preminuo je 2001. godine u lipnju.
  Gospodin Murk Josip je među prvima nakon rasformiranja uređivačke službe "Florainžinjering"-Rovinj počeo voditi istarski uređivački odjel u okviru Šumskog - gospodarstva Istra od 1979 godine do 1993. godine kada prelazi u proizvodni odjel UŠ Buzet kao stručni suradnik za uzgajanje, zaštitu i iskorišćavanju šuma. Kao njegov suradnik ističem značajni doprinos u istarskom uređivanju šuma koje je nažalost većini ostalo nepoznato i nepriznato. Kao izvrstan stručni poznavatelj problematike uređivanja na istarskom kršu izradio je većinu programa gospodarenja koje su poslužile kao temelj pri daljnjem uređivanju budućih taksatora. Murk Josip je radio na početku u šumariji Pula 1970-tih godina, a kasnije pri "Florainžinjering" - Rovinj koju je vodio inžinjer Zvonimir Tomac, učenik još poznatijeg taksatora gosp. Ive Navratila. Nakon rasformiranja "Florainžinjeringa" radio je u sekciji uređivanja šuma ŠHG Buzet i pri tom je formirao stazu budućih istarskih uređivača koji su dosta naučili od njega počevši od inžinjera Kopića Željka, Valente Marie, Mikića Slobodana i ostalih nadolazećih generacija. Njegov doprinos pri istarskom uređivanju šuma je neosporan ali i do tada nažalost nepriznat.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 68.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM