HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10823
ime PAŠALIĆ, Julijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10823)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 2. 1905.
apsolvirao1928.
diplomirao25. 6. 1928.
djelovao Doca

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1927.-28., a diplomirao 25.6.1928. Za vrijeme studija bio je demonstrator u Zavodu za uzgajanje šuma (1927.-28.).
 Zaposlio se u šumarskoj struci 18.7.1929. Državni stručni ispit položio je u Beogradu 1932. godine. Od 10.1.1933. radi, kao šum pristav, u Direkciji šuma Čačak (Srbija). Zatim je premješten u Makedoniju, Kotarskom načelstvu Veles, a 1936. Šumarskom odsjeku Banske uprave u Skopju, gdje je 1939. unaprijeđen za šum. višeg pristava. God. 1940. premješten je za upravitelja Šumarije Bugojno (BiH), a 1941. najprije za taksatora Ravnateljstvu državnih šuma u Mostaru (BiH), a zatim u istom svojstvu u Sarajevo, gdje se nalazio i 1943. godine.
 Poslije rata posvetio se radu u drvnoj industriji BiH, pa je iz tog područja napisao i nekoliko članaka.
 God. 1938. bio je odbornik Skopske podružnice JŠU, kasnije član HŠD, odnosno Saveza ITŠDI.

1Brz i jednostavan način za obračunavanje "Španunga". Nar. šumar 1, 1950, s. 16-19, 1. graf.
2O širini raspilka kod rezanja oblovine. Ibid., 6, 1950., s. 238-240.
3Proizvodnja drvne industrije BiH u toku 1953. god. Ibid., 3-4, 1954., s. 163-166.

nedeterminirano:
4VAŽNIJI RADOVI

 *** ŠL 1936., s. 704; 1938., s. 383; 1939., s. 326; 1940., s. 189, 565; 1941., s. 328, 459; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 37, 107, 148.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II., s. 115, 136, 143, 179, 181, 187, 188.
 *** ŠN, s. 159, 355; SŠN 2, s. 682.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846 1976., s. 418.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM