HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11281
ime SARAČEVIĆ, Sandra
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11281)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena17. 2. 1967.Bjelovar
apsolvirala1990.
diplomirala10. 7. 1991.

 Kći Abdulaha i Ljubice r. Horaček. Hrvatica. Potječe iz obitelji dipl. ekonomista. Školovala se u Bjelovaru: osnovnu školu završila je 1982., a srednju - pedagoško usmjerenje 1986.g. u CUO. U Bjelovaru je završila i Srednju glazbenu školu.
 Studirala je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala na Šumarskom odjelu 10.7.1991. Na istom fakultetu upisala je i poslijediplomski studij 1995. iz područja uzgajanje šuma.
 Poslije diplomiranja, od rujna 1991. do travnja 1992., bila je pripravnica u Šumariji Bjelovar, a nakon toga do ožujka 1993. radila je kao pripravnica u Odjelu za uređivanje šuma UŠ Bjelovar, kada prelazi na mjesto stru-čnog suradnika za rasadničku proizvodnju i sjemenarstvo u Proizvodnom odjelu UŠ Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM