HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11341
ime SEVERINSKI, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11341)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 1. 1910.Zagreb
apsolvirao1933.
diplomirao19. 6. 1939.
karijera1939.Virovitica
umro14. 2. 1987.Rijeka
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu završio je u Mariboru, a klasičnu gimnaziju u Varaž- dinu. Bio je izvrstan matematičar.
 Studira šumarstvo na Poljopriv redno-šum. fakultetu u Zagrebu. Sredstva za studij osigurava podukom đacima. Apsolvirao je 1932.-33 škol.g., a diplomirao tek 19.6.1939.
 Prvo zaposlenje dobiva kao šum. vježbenik u Šumskoj upravi Virovitica 1939. god., a 1940. radi kao vježbenik u državnoj Šumariji Gareš- nica. God. 1941. položio je s odličnim uspjehom stručni ispit. U tijeku II. svj. rata često mijenja zaduženja od voditelja šumskih manipulacija do upravitelja šumarija. Nakon mjesta upravitelja Šumarije Virovitica, seli se u Vojnić, 1943. je šum. pristav u Križu, zatim u Novoselcu, Ludbregu i Varaždinu, a nakon rata radio je u Ivancu, Zlataru, Moroviću, Novom Vinodolskom, Krasnom i Senju.
 U Senju je od 1953. upravitelj šumarije. Uskoro, po zadatku, prelazi u DIP Senj na mjesto tehničkog direktora, a nakon dvije godine ponovno je upravitelj šumarije, gdje ostaje do 1960. godine. U novoosnovanom ŠG Senj vodi plansku službu, pa je postavljen za direktora DIP-a Senj (1964.-1966.) i nakon dvije godine vraćen u ŠG Senj gdje rukovodi normativnim, pa zatim i komercijalnim poslovima do odlaska u prijevremenu mirovinu, 1971. godine, zbog narušenoga zdravlja.
 Posjedovao je istančan smisao za studiozan rad, pa se nalazio u velikom broju stručnih tijela i komisija kod izrade stručnih elaborata u šumarstvu i drvnoj industriji.
 Napisao je i dva zapažena stručna rada o povijesti šumarstva i trgovini drveta šireg senjskog područja, koji su objavljeni 1965. u "Senjskom zborniku". Napisao je i vrijedan rad o povijesti Šumarije Krasno u povodu 200. obljetnice osnutka i rada, (Šum. list 1966., s. 448-459.).
 "Predstavnik je pravog intelektualca sa širokim spektrom općeg znanja. Odlično poznaje njemački jezik što mu omogućava praćenje strane stručne literature. Kao kuriozitet navodimo da se dobro služio grčkim jezikom", (V. Ivančević, 1988.).
 Bio je član HŠD. God 1966. izabran je za člana Upravnog odbora Šum. društva Senj.

1Severinski V., 1966: 200-godišnjica šumarije Krasno. Š.L. 9-10, s.448 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, (IV. god.).
 *** ŠL 1940., s. 270; 1941., s. 402, 407; 1942., s. 92; 1943., s. 24, 95; 1979., s. 46.
 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, 1998., s. 684.
 *** PŠH 1846-1976., s. 323, 419.
 Ivančević, V.: Vladimir Severinski dipl. inž. šum. (1910.-1987.), in memoriam. ŠL 1-2, 1988., s. 93-94.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 423, 425.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: VLADIMIR SEVERINSKI, dipl. inž. šum, ŠL 1-2/1988, s.93 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM