HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11345
ime SIKORA, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11345)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 6. 1939.Orahovica
apsolvirao1961.
diplomirao18. 12. 1962.
umro13. 10. 1998.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Dragutina i Zore r. Rajković. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio strojobravar, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu polazio je u Osijeku: osnovnu školu završio je 1954., a na Gimnaziji "I. L. Ribar" maturirao je 1958. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na ŠG odjelu Šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu 18.12.1962.
 U struci se zaposlio početkom 1963. godine u ŠG Osijek. Odradivši pripravnički staž i odsluživši vojni rok, 1965. postavljen je za rukovoditelja RJ za plantažiranje i poljoprivredu u Valpovu, a 1966. i 1967. rukovoditelj je RJ za te djelatnosti u Osijeku. Obje su te jedinice tada djelovale u sastavu tadašnjeg Poljoprivrednoga pogona ŠG Osijek. Godine 1967. dolazi u Šumariju Osijek, položivši dr-žavni stručni ispit u Zagrebu.
 U razdoblju do 1977. rukovoditelj je RJ i referent za uzgajanje šuma, a od 1978. do 1983. upravitelj u Šumariji Osijek. Potkraj 1983. prelazi u Razvojnu službu RO "Slavonska šuma" (kasnije Služba za proizvodnju) i obnaša funkcije savjetnika, odnosno višeg stručnog suradnika za uzgajanje šuma sve do kraja 1990. Od 1991. do 1993. god. stručni je suradnik za uzgajanje šuma u UŠ Osijek, a od 1994. na istim je poslovima u Službi za proizvodnju pri Direkciji JP "Hrvatske šume" zadužen za problematiku gospodarenja mekim bjelogoričnim šumama poplavnog područja, sa dislociranim sjedištem u Osijeku.
 Sudjelovao je na većem broju stručnih skupova u zemlji i inozem
 stvu, (Bukurešt 1971., Zaragoza 1992.) Na zasjedanju Internacionalne komisije za topolu predložen je za člana Hrvatske nacionalne komisije za topolu.
 Bio je član HŠD i Hrvatskoga genetičkog društva.
 Objavio je samostalno i u suradnji nekoliko zapaženih radova.
 U prometnom udesu, što se 13.10.1998. zbio u Zagrebu, dipl. ing. Josip Sikora izgubio je život zajedno
 sa svojim sinom Hrvojem, apsolventom šumarstva.

1Vratarić, P. i Sikora, J.: Ekonomske efektivnosti mehaniziranog i ručnog bušenja jama za duboku sadnju topola. Topola 109-110, 1976.
2Sikora J., Crnković, D., Valentinčić, M., Cvitić, M., Ćosić, A. i Arežina Č.: Projekcija razvoja biološkotehničkih metoda uzgoja i zaštite u klasičnim šumama do 2000. godine. Savjetovanje "Projekcija razvitka "Slavonske šume" do 2000-te". Đakovo 1984.
3Sikora, J.: Šumskokulturni radovi od osnutka do danas. Savjetovanje 20 godina "Slavonske šume". Vinkovci 1989.
4Sikora, J., Lovas, O., Starčević, T. i Jelčić, K.: 19-to zasjedanje internacionalne komisije za topolu (IPC) Zaragoza 1992. U publikaciji "Izvješća stručnjaka JP Hrvatske šume s nekih međunarodnih skupova u svijetu tijekom 1992. god." - Zagreb 1992.
5Sikora, J., 1995: Potrajnost i prirodno obnavljanje šumske vegetacije poplavnog područja. Š.L. 9-10, s.323 pdf
6Sikora, J., 1996: Primjena duboke sadnje. Š.L. 5-6, s.235 pdf
7Sikora, J., 1997: U povodu 20-tog zasjedanja Međunarodne komisije za topolu u Budimpešti (od 1. do 4. 10. 1996. godine). Š.L. 1-2, s.86 PDF
8Sikora, J., 1997: Da li šumarstvo i u kojoj mjeri prijeti očuvanju prirodnih resursa. Š.L. 7-8, s.431 PDF
9Sikora, J., 1997: U povodu 50-te obljetnice Međunarodne komisije za topolu. Š.L. 7-8, s.437 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista... ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 Starčević, T.: In memoriam Josip Sikora, dipl. inž. šum.- Hrvoje Sikora, aps. šum. ŠL 11-12, 1998., s. 581-582.
 Starčević, T.: Inž. J. Sikora. In memor. Čas. "HŠ" br. 21-22, 1998., s. 48.
 *** Nova nesreća na Slavonskoj aveniji. Večernji list, Zagreb, 15.X. 1998., s. 17.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STARČEVIĆ, Tomislav: Josip Sikora, dipl. inž. šum. i Hrvoje Sikora, aps. šum., ŠL 11-12/1998, s.581 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM