HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11358
ime SKOČIR, Jože
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11358)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 10. 1910.Tolmin /Slovenija/
apsolvirao1934.
diplomirao19. 6. 1940.
umro20. 6. 1983.Celje /Slovenija/

 Sin Viktora i Elizabete r. Duša.
 Slovenske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio državni katastarski službenik. Osnovnu je školu započeo u Kranju, a završio u Ce -lju (1922.). Realnu gimnaziju završio je u Ljubljani (1930.).
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1933.-34., a zbog teških uvjeta života diplomirao je tek 19.6.1940. godine.
 Aktivan je sudionik NOB-e.
 Nakon diplomiranja bio je volonter pri Kotarskom načelstvu, Odjel za šumarstvo Celje (do 1941.), zatim je radio u Šumskom uredu u Zagorju (do 1944.) i Okružnom odboru OF (do 1945.) na organiziranju slovenskoga šumarstva u Zasavlju i onemogućavanju sječe šuma od strane okupatora.
 Po završetku II. svj. rata zaposlen je kao šumar u Idriji, kao rukovoditelj Šum. uprave Tolmin (1948.). Kasnije je upravitelj Šum. uprave Nazarje, zatim na OLO Mozirje i upravitelj Šum. uprave Celje (do 1950.).
 Stručni ispit položio je 1956.
 Do kraja radnog vijeka bio je pomoćnik šefa Odsjeka za uzgajanje šuma pri UZ OLO Celje, stručni savjetnik pri Upravi GG Celje, voditelj Službe za organizaciju rada i šef Šumske uprave Vransko. Na kraju bio je referent za šumski katastar i gospodarske knjige.
 Bio je svestran stručnjak koji je svojim stručnim i javnim radom uspijevao razvijati i jačati međuratno i poratno šumsko gospodarstvo u Sloveniji. Znao je strane jezike, što mu je koristilo pri stručnom i komunikativnom radu u zemlji i inozemstvu.
 Umirovljen je 31.8.1980. godine. Tri godine kasnije preminuo je.

 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, 1998., s. 684.
 *** Gaudeam. igitur. ŠL 1974., s. 569.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM