HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11650
ime ŠRANKOVIĆ, Antun
zvanje
zanimanje     
šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11650)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 4. 1821.Vinkovci
umro19. 6. 1887.Beč

 Osn. školu i šest razreda gimnazije završio je u Vinkovcima, a šum. znanosti u Mariabrunnu, Austrija.
 God. 1843. imenovan je šumarom kod krajiške Brodske pukovnije, 1849. unaprijeđen je u čin waldbereitera i premješten Petrovaradinskoj pukovniji, 1856. u istom svojstvu Rumunjsko - banatskoj krajiškoj pukovniji u šumski ured Bosović, a 1859. imenovan je nadšumarom kod Brodske pukovnije.
 Preustrojstvom šumarstva u Vojnoj krajini, 1871.g. imenovan je šum. inženjerom kod Šum. odjela C. kr. glavnog zapovjedništva u Zagrebu, tada krajiške zemaljske upravne oblasti. Kod tog odjela, kao šumarnik, postao je 1873.g. šumarskim ravnateljem i predstojnikom i u tom svojstvu umirovljen 1878. Nakon umirovljenja živio je u Beču, gdje i umire 1887. god.
 Bio je jedan od najistaknutijih šum. stručnjaka Vojne krajine, koji su bili rodom iz Hrvatske.
 Prilikom obnove HSŠD na skupštini 1876. god. u Zagrebu izabran je u Kontrolni odbor za rukovođenje i proglašenje izbora.

 M.V.: Antun Šranković. In memoriam. ŠL 7, 1887., s. 281.
 *** Iskaz umrlih članova HSŠD. ŠL 1, 1901., s. 49.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 351.
 *** ŠE 2, 1983., s. 84.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: † Antun Šranković, ŠL 7/1887, s.281 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM