HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11694
ime ŠOBAT, Aleksandar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik i glavni šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11694)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao19. 6. 1954.
djelovao Zagreb

 Sin Milana i Jelice. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio geodeta, a majka doma-ćica. Osnovnu školu završio je u Zagrebu 1931., a gimnaziju u Osijeku 1939.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljo privredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu škol.g. 1952.-53., a diplomirao 19.6.1954.
 Neposredno pred početak studija zapošljava se u Ministarstvu šumarstva 1.11.1947., u kojem, nakon tri godine, radi u Uredu za uređivanje šuma (1.9.1950.-30.4.1954.). Završivši studij, najprije je upravitelj Šumarije Kostajnica (1.5.1954.-31.5.1960.), zatim tehnički (1.6.1960.-30.6.1963.), pa glavni direktor ŠG "Šamarica" Sisak" (1.7.1963.-21.9.1964.). Nakon toga kraće je vrijeme savjetnik u Ministarstvu šumarstva, a od 1.5.1965. pa do 31.12.1972. glavni je šumarski inspektor u Sekretarijatu za privredu. Svoj "curiculum vitae" završava kao direktor Republičkog zavoda za zaštitu prirode. Sa tog radnog mjesta 30.6.1981. odlazi u mirovinu.
 Sudjelovao je na više stručnih skupova i kongresa u zemlji i inozemstvu, od kojih bilježimo tromjesečnu praksu u Austriji i Njemačkoj i sto dana boravka u SAD.
 Od većeg broja priznanja i nagrada izdvajamo Orden rada. Suradnik je na monografiji "Plitvička jezera".
 Bio je član HŠD i suradnik LRV.
 Živi u Samoboru.

 *** ŠN, s. 367 (Šubat).
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892-1991., Zagreb 1993., s. 193, 443.
 *** HŠD 1846-1996., s. 427.
 *** SŠN 2, Zg. 1998., s. 689, (Šubat).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM