HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11696
ime ŠTIGLIC, Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11696)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 10. 1891.Radmirje /Ljubno ob Savinji Slovenija/
apsolvirao1920.
diplomirao19. 6. 1920.
umro3. 11. 1945.Ljubljana

 Sin Ivana i Marije r. Orešnik. Slovenske narodnosti i državljanstva, katolik. Roditelji su mu zanimanjem bili seljaci. Osnovnu je školu polazio u Radmirju, a srednju u Kranju.
 Šumarstvo je počeo studirati na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, a nastavio na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u koji je prerasla Akademija. Apsolvirao je škol.g. 1919.-20. i diplomirao 19.6.1920. kao prva generacija studenata toga fakulteta.
 Odmah nakon diplomiranja i odsluženog vojnog roka, dekretom Agrarne direkcije (17.3.1921.) zaposlio se kod grofa Auersperga u Soteski pri Novom Mestu. Nakon toga prima službu kod kneza Karla Adolfa Auersperga u Kočevju, gdje radi sve do 1945. kao nadupravitelj knezova veleposjeda. Poslije II. svj. rata nakratko službuje pri Sekretarijatu za šumarstvo u Slov. Bistrici kao upravitelj, gdje ga je iste godine zadesila iznenadna smrt.
 (Podatke smo dobili zahvaljujući ljubaznosti njegovih kćeri Andreje Štiglic, dipl. pharm. i Nede Štiglic.)
 ------------------------------------------------------------------

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 32 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 151.
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM