HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11746
ime T., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11746)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao7. 10. 1940.

 Sin Antuna, zanimanjem činovnika, i Franciske r. Vidmar, domaćice. Hrvat, rimokatolik. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1924., a na II. realnoj gimnaziji maturirao je 1933. godine.
 Studirao je na Poljoprivr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol.g. 1938.-39., a diplomirao 7.10.1940.
 U tijeku II. svj. rata radio je u Ravnateljstvu šuma Vinkovci (1941.-1943.), a zatim pola godine u Ravnateljstvu šuma Travnik. Poslije rata bio je zaposlen u Ministarstvu šumarstva Sarajevo, u šumarijama Sokolac i Zavidovići (1946.-1949.), a potom vraća se u Hrvatsku i radi u Šumariji Velika Gorica, od 1949. do 1960. Posljednjih 20 godina bio je u službi pri ŠG Zagreb (1960.-1980.). Nakon toga odlazi u mirovinu. Živi u Zagrebu.
 Sudjelovao je 5 mjeseci u inventarizaciji šuma pri Ministarstvu šuma Makedonije (1954.), zatim u tehničkoj pomoći mjesec dana u Bugarskoj i mjesec dana u tadašnjoj Istočnoj Njemačkoj.
 Bio je član Saveza ITŠDI, odnosno HŠD. Na sjednici Izvršnog odbora Saveza (1.2.1984.) imenovan je za delegata u Odbor za Medvednicu.

1Zagreb i Medvednica. Prikaz jedne stare karte iz XVI. stoljeća. Hrvatski planinar, 9-10, 1994.

 *** ŠL 1943., s. 164.
 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 *** HŠD 1846.-1996., s. 311.
 Maričević, I.: Kazalo autora i struktura sadržaja Šum. lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 189.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STOJKOVIĆ, Mladen: Antun Tiljak (1914 – 2003), ŠL 7-8/2003, s.435 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM