HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11816
ime T., Jelena
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne industrije
      docentica za predmet Anatomija drva

                                                                IZBOR      (knjiga5/11816)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1983.
diplomirala1984.
magistrirala1993.
doktorirala25. 2. 1998.
djelovala ŠF Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 U Zagrebu je završila osnovnu školu i realnu gimnaziju. Maturirala je škol.g. 1977-78. Na Šum. fakultetu u Zagrebu, DT odjel, diplomirala je 1984. godine.
 Za vrijeme studija bila je demonstratorica za predmet Viša matematika, Statističke metode u drvnoj industriji i Anatomiju drva. Škol. god. 1980/81. dobila je nagradu rektora Sveuč. u Zagrebu kao najbolja studentica DT odjela Šum. fakulteta.

S grupom najboljih studenata Šum. fakulteta treće i četvrte godine sudjelovala je 1983. na stručnom putovanju po Slovačkoj i Češkoj.
 Tijekom 1982, 1983. i 1984. godine radila je kao ugovorna tehnička suradnica, a od 1985. kao pripravnica asistentica i asistentica za znanstvenoistraživačke zadatke ZIDI-ja, u sklopu projekta Optimizacija materijala, proizvoda i tehnologija u preradi drva, na zadatku Istraživanja svojstava odrvenjene biomase. Radi kao istraživačica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Varijacije strukture i svojstava domaćih vrsta drva.
 Od 1986. sudjeluje u nastavi predmeta Anatomija drva na DT i na ŠG odjelu Fakulteta, te predmeta Poznavanje materijala I na VI. stupnju DT odjela. Također pomaže predmetnom nastavniku u nastavi poslijediplomskog studija predmeta znanstvenog područja Znanost o drvu.
 Magistrirala je 1993. godine obranivši rad Utjecaj sušenja mikrovalnom energijom na permeabilnost drva domaće jele. Godine 1994. boravila je na stručnom i znanstvenom usavršavanju u BRE-u (Engleska), a iste godine završila je međunarodni tečaj tehnologije konzervacije drva u Norveškoj, u organizaciji UNESCO-a.
 Doktorsku disertaciju "Utjecaj temperature na sorpcijska svojstva bjeljike i srži jelovine" obranila je 25.2.1998. god., a naredne godine postigla je zvanje docenta.
 Objavila je u Šumarskom listu i Drvnoj industriji, samostalno i u suradnji, desetak znanstvenih radova.

1Zaštita jelove građevne stolarije metodom dvostrukog vakuuma (s B. Petrić, V. Šćukanec i R. Despot), Drvna Industrija, 40(1989), 11-12, 231-235.
2Varijacije strukture jelovine iz Gorskog kotara (s B. Petrić i R. Despot), Drvna Ind., 41(1990), 3-4, 43-49.
3Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A., 1991: Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske. Š.L. 6-9, s.273 PDF
4The influence of microwave drying on the permeability of fir wood, Drvna industrija, 45(1994), 4, 117- 123.
5Some structural charasteristics of ashwood ( Fraxinus angustifolia, Vahl.) from the Lipovljani region in Croatia (s B. Petrić i R. Despot), Drvna ind., 46(1995), 1, 15-20.
6Zaštita drva i europski propisi (I. dio) (s B. Petrić i R. Despot), Drvna Industrija, 46(1995), 2, 80-85.
7Zaštita drva i europski propisi (II. dio) (s B. Petrić i R. Despot), Drvna Industrija, 46(1995), 3, 160-165.
8Slavko Govorčin, Vladimir Sertić, Radovan Despot, Jelena Trajković, Tomislav Sinković, 2001: Jelovina. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 733
9Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Radovan Despot, 2003: Bukovina. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 652
10Slavko Govorčin, Tomislav Sinković, Jelena Trajković, Bogoslav Šefc, 2011: Strukturna, tehnička i upotrebna svojstva nekih komercijalnih vrsta drva. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 645
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Maričević, I.: Kazalo autora i struktura sadržaja Šumarskog lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 189.
 *** SŠN 3, s. 145-6, (biografija s popisom radova) 322, 329.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM