HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11871
ime U., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11871)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1940.
diplomirao14. 3. 1942.
djelovao Tounj

 Završivši gimnaziju u Karlovcu 1934. god., studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odsjeku škol. g. 1939.-40., a diplomirao 14.3.1942.
 Nakon diplomiranja postavljen je za šum. vježbenika kod Ravnateljstva šuma u Vinkovcima (1942.).
 Godine 1940. bio je član podmlatka HŠD.

 *** ŠL 1940., s. 465; 1943., s. 95
 Cividini, R.-Mirth, K.: Apsolventska ekskurzija. ŠL 1941., s. 187-203.
 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti. Karlovac 1995., s. 30, 227.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM