HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11890
ime U., Petar
zvanje
zanimanje     
savjetnik i nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11890)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao13. 10. 1924.

 Studij šumarstva započeo je na četvorogodišnjoj ŠA u Zagrebu, a prerastanjem akademije u Gospodarskošum. fakultet, apsolvirao je na fakultetu škol.g. 1920.-21. Diplomirao je 13.10.1924.
 Zaposlio se u šum. struci 16.1.1924. god. Stručni ispit položio je u Beogradu 1926. Od 1928. do 1936. radio je kod Direkcije šuma Gradiške imovne općine kao viši šum. pristav u Novoj Gradiški i kao šum. savjetnik u Banovoj Jarugi. God. 1936. premješten je k Direkciji šuma I. Banske imovne općine u Glini, gdje je bio v.d. direktora i šum. nadzornik. God. 1941. otpušten je iz službe. Iste je godine u Glini stradao kao žrtva rata.

 *** ŠL 1929., s. 95; 1931., s. 148; 1932., s. 640; 1936., s. 704; 1939., s. 53; 1941., s. 459; 1947., s. 173.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 71, 99, 152.
 *** ŠN, s. 336, 353.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM