HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12573
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1991.Karlovac
apsolvirao1996.ŠF Zagreb
diplomirao1997.ŠF Zagreb
trenutno, od5. 2004.Šumarija Koškaupravitelj

član HŠD ogranak
Našice

2002

Šumarija Koška

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Anđe rođ. Lelas. Osnovnu školu završio u Đakovu, a srednju šumarsku školu u Vinkovcima 1987.-1989., odnosno u Karlovac 1989.-1991. godine.
Šumarski Fakultet u Zagrebu upisuje 1991. godine, te diplomira 1997. god. Diplomski rad na lovstvu, tema Analiza izmjre trofeja divlje svinje u lovištu Breznica.
 Pripravnički staž odrađuje u šumariji Đakovo, a od 2000. god. dobiva stalno zaposlenje u UŠP Našice, šumarija Koška kao revirnik. Od 5. mjeseca 2004. godine imenovan za upravitelja iste šumarije u kojoj radi i danas.
 Živi u Đakovu.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM