HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1756
ime NEKIĆ, Boris
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1756)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 10. 1979.

član HŠD ogranak
Senj

2010

Šumarija Novi Vinodolski

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Korenica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM