HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2086
ime R., Anton
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, revirnik – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2086)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1.9.1980

umirovljenici

viši šumarski tehničar

 Sin Antona i Štefice rođ. Štimac. Osnovnu školu polazio je u Crnom Lugu i Delnicama, Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1973. god. U Šum. školi Karlovac završio je obrazovanje za šum. tehničara specijalistu (2000). Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Crni Lug. Od 1977. do 1980. bio je poslovođa, zatim bio je tri godine referent za snimanje normi, pa do 1985. referent za uzgoj. Od 1985. do 1990. radio je kao revirnik na uzgoju, a od 1990. do 1997. bio je pom. revirnika – čuvar šuma. Od 1997. do danas (2003) zaposlen je u svojstvu revirnika u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM