HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2973
ime KNEŽEVIĆ, Dušan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2973)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 3. 1942.Štikovo
djelovao Drniš

 lugar, iz Štikova, rođ. 14.3.1942. god. U Šumariji Drniš zaposlio se 21.3.1979. i radio je do 17.9.1991. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM