HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID429
ime Č., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov. – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /429)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

10.11.1993

UŠP Bjelovar, Šumarija Đulovac

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Dragice rođ. Grudenić. Osnovnu školu završio je u Hercegovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1983). Iste godine upisuje se na Šum. fakultet u Zagrebu, ali 1986. prekida studij. Pripravnički staž kao šum. tehničar odradio je 1986/87. u Šumariji Garešnica. Od 1987. do 1992. radi izvan šumarstva. God. 1993. zaposlio se u Šumariji Đulovac na poslovima pom. revirnika – lugara. Bio je i poslovođa na uzgoju šuma i otpremnik. Cijenjen je kao vrijedan, stručan i pedantan radnik predan poslu, pa je za 10 godina rada dobio i priznanje. Živi u Đulovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM