HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8563
ime JERMAN, Janez
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8563)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 8. 1916.Brdo /Kamnik - Slovenija/
apsolvirao1940.
diplomirao1941.
umro13. 10. 1989.Ljubljana

 Sin Antona i Marije r. Gantar. Slovenske nacionalnosti i državljanstva, rimokatolik. Roditelji su mu bili službenici. Osnovnu je školu završio u Brdu 1929., a Državnu klasičnu gimnaziju u Ljubljani 1937. godine.
 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je šumarstvo 1941. god. Od 1942. do 1945. bio je u NOB-i. Godine 1946.-47. specijalizirao je drvnu industriju.
 Radio je najprije u Ministarstvu za šumarstvo Republike Slovenije, a nakon specijalizacije u Švedskoj i Francuskoj u Ministarstvu za drvnu industriju. Bio je prvi urednik stručnog časopisa "Les". Od 1950. do 1955. bio je predavač na novo ustanovljenom odjelu za drvnu industriju pri Tehničkoj srednjoj školi i na Srednjoj šumarskoj školi u Ljubljani.
 Od 1955. do 1963. godine na Institutu za šumsko i drvno gospodarstvo u Ljubljani vodio je sektor za površinsku obradu drva i postigao stupanj višeg znanstvenoga suradnika.
 Kad se ukinuo Odjel za drvnu industriju na Institutu, bio je najprije tehnički voditelj i voditelj razvojnoga sektora u poduzeću Lesna industrija "Javor" u Pivki, zatim tehnički direktor Lesnega kombinata u Ljubljani. Od 1966. do 1970. bio je direktor Tovarne pohištva u Brezicama. Posljednje godine prije umirovljenja (1980. ) vodio je sektor za drvo i pluto u Poduzeću za unutarnju i vanjsku trgovinu "Interexport" u Ljubljani.
 U vrijeme rada u Institutu za gozdno in lesno gospodarstvo sudjelovao je u istraživanju dvadesetak tema od kojih petnaestak su financirali Savezna industrijska komora, Sklad Borisa Kidriča za naučni rad i Savezni fond za naučni rad, a šest tema po narudžbi poduzeća.
 Napisao je šest knjiga, troja skripta, deset brošura i više od osamdeset znanstvenih i stručnih članaka; načinio je dvije racionalizacije i dva filmska scenarija. Od 1949. do 1963. godine objavljivao je članke i rasprave u reviji "Les", "Industrijski vestnik" i "Gozdarski vestnik".
 Održao je i mnogobrojna predavanja na radiju, u raznim institucijama i ustanovama.

1Industrijska tehnologija lesa, I ili. del. Državna založba, Ljubljana 1949., s. 1-254.
2INDUSTRIJSKA TEHNOLOGIJA LESA; DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE, LJUBLJANA 1949. BIB
3LES; Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo LRS, Ljubljana 1949. BIB
4Anatomija in tehnologija lesa. Gozdarska srednja šola, Ljubljana 1951., s. 1-130.
5Izkoriščanje gozdov. Kmečka knjiga, Ljubljana 1953., s. 1-422.
6Pogonski stroji. Gozdarska srednja šola, Ljubljana 1955., s. 1-204.
7Tehnologija lesa, (skripta za tesare). Gradbena vajenška šola, 1956.
8Švabel-postupak površinske obrade drveta. Udruženje drvne industrije FNRJ, Beograd 1958.
9Izkoriščanje gozdov, (priročnik za logarje). Društvo logarjev LRS, Kočevje 1960., s. 1-320.
10Izkoriščanje gozdov; Društvo logarjev LRS — »Slovenski gozdar«, KOČEVJE 1960. BIB
11Površinska obrada drveta. Savezni centar za osposobljavanje instruktora u drvnoj industriji. Sarajevo 1961., s. 1-402, 148 slika i grafikona.
12Tla in obloge v stanovanju. Centralni zavod za unapređenje kućanstva, Ljubljana 1963., s. 1-150, 61 slika.

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI
141. Knjige
152. Skripta
163. Brošure
17(Na slovenskom i hrvatskom u izdanju naklade "Nova proizvodnja", Ljubljana)
18Zapunjavanje drveta zapunjačem pora.
19Vruće Štrcanje.
20Elektrostatičko lakiranje.
21Glavni novi načini površinske obrade drveta.
22Mehanizacija površinske obrade drveta sa vibratorima.
23Nove smeri mehanizacije transporta na pilanama.
24Mehanizacija površinske obrade.
25Luženje drveta novim materijalima.
26Mehanizacija vseh faz površinske obdelave lesa z rotacijskimi stroji. Naklada revije "Les".
27Anatomska zgradba domaćih vrst lesa. Državna založba v Ljubljani, s. 1-80.
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠN, s. 360.
 *** ŠE 2, Zagreb, 1983., s. 195.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 686.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM