HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8680
ime BADOVINAC, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, vrtni arhitekt
      honorarni nastavnik na Š.F. u Zagrebu za predmet parkiranje

                                                                IZBOR      (knjiga1/8680)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 2. 1905.Samobor
apsolvirao1930.
diplomirao1931.
umro22. 1. 1976.Zagreb
dodatne listeplaninari

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1931. g.
 Od 27.9.1933. g. u šumarskoj je službi u Zagrebu, Jastrebarskom, Kloštar-Ivaniću, Osijeku i ponovno u Zagrebu.
 Od 1950. g. zaposlen je u službi parkiranja i hortikulture. Najprije je referent u Komitetu za komunalne poslove i urbanizam, u Upravi generalnog urbanističkog plana NRH i sef Odsjeka za parkove i donje park-šume ustanove "Sljeme".
 Od 1.2.1961. g. zaposlen je u sekretarijatu za komunalne poslove NO Zagreb, Gornji grad, kao referent za zelene površine. Od 1976. do umirovljenja službovao je u Republičkom zavodu za zaštitu prirode RH.
 Bio je od 9.11.1955. g. do smrti honorarni nastavnik Š.F.


nedeterminirano:
1Projekt generalnog uređenja parka Maksimir. Javni natječaj NOO Zagreba, prva nagrada.
2Projekt parka Jelenovac.
3Projekt donjeg Dubravkinog puta i prolaza za Ilirski trg.
4Projekt proširenja Jurjevskog groblja i Parkovne površine prema Zvijezdi i Becićevim stubama.
5Projekt parka Glogovac kraj Rokfelerove ulice.
6Projekt uređenja Parkovne površine Velika Poljana na Plitvičkim jezerima, kao i razni zadaci oko uređenja Plitvičkih jezera.
7Projekt parka i izletišta Zvirinac u Vinkovcima.
8Generalna osnova uređenja parka i cjelokupnog zelenila tvorničkog prostora Željezare Sisak.
9Projekt rekreativnog centra za Društvo "Naša djeca" u Zagrebu, Gornje Vrapce, predjel Dragolinec.
10Elaborat generalnog uređenja cjelokupnog područja Medvednice te proglašenje pretežne površine za reprezentativni rezervat grada Zagreba.

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 57, 116.
 *** Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860.-1960., Š.F., Zagreb, 1960., s. 397.
 Kani, Z.: In memoriam Zvonimir Badovinac, pejz. vrtni arhitekt. Hortikultura, XLIII, 1., Zagreb, 1976., s. 32.
 Piškorić, O.: Badovinac, Zvonimir, HBL, 1., Zagreb, 1993., s. 339.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM