HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8861
ime BOHNIČEK, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dr. filozofije, redovni profesor vise matematike
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8861)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen15. 12. 1873.Vinkovci
doktorirao Beč
umro14. 3. 1956.Zagreb

 
 Matematiku i fiziku studirao je u Beču, gdje je doktorirao disertacijom Beziehungen zwischen zahlentheoretischen Funktionen.
 Bio je zaposlen kao srednjoškolski profesor u Vinkovcima i Zagrebu.
 G. 1904. habilitirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
 Od 1907. g. nastavnik je algebre na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. G. 1909. izabran je za izvanrednog profesora i predaje do umirovljenja 1933. g. Od 1920. redoviti je profesor vise matematike na Šumarskom odjelu Gospodarsko - Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 Od 1907. dopisni je član Akademije znanosti i umjetnosti.

1O jedinicama u kružnim tjelesima 3n-tih korijena jedinice. Ibid., s. 185.
2Kriterij za rješivost diofantske jednadžbe ta-Du3-l. Ibid., s. 223.
3K teoriji tijela 3n-tih korijena jedinica. Ibid., s. 234.
4O zakonu recipročnosti za bikvadrat-ne ostatke potencija u tijelu imaginarnih brojeva. Kad JA, s. 154.
5O nekim aritmetičkim funkcijama. Ibid., s. 158.
6K teoriji relativno bikvadratnoga brojnoga tijela. Ibid., s. 163.
7O zakonu recipročnosti za ostatke In-tih potencija u algebarskim brojnim tjelesnima, ako je l prost broj. Ibid., s. 165.
8O zakonu recipročnosti za ostatke osmih potencija u tijelu osmih kružnih jedinica. Ibid., s. 165.
9Teorija ostataka potencijala u algebarskim brojnim tjelesima. Ibid., s. 177.
10Kvadratne forme u algebarskim brojnim tjelesima. Ibid., s. 181.

nedeterminirano:
11VAŽNIJI RADOVI

 Borošić, J.: SIS, s. 1.
 Kurepa, Đ.: Stjepan Bohniček. Glasnik matematičara 3-4, 1956., Zagreb, s. 275-276.
 Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860 -1960., Š.F. Zagreb 1963., s. 406.
 Dadić, Ž.: Bohniček, Stjepan. HBL, 2. knj., Zagreb 1989., s. 93.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 

 Matematičar. Rođen u Vinkovcima 1872. Matematiku i fiziku studirao u Beču kod profesora G. Eschericha i E. Weyra. Doktorirao 1894. disertacijom iz područja teorije brojeva. Službovao u gimnazijama u Vinkovcima i Zagrebu. Od 1920. profesor je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu.    IMENIK    HBL

thanks to:
HŠ&HŠD&BM