HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9006
ime CRNADAK, Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski nadinžinjer, viši šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9006)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 8. 1884.Sisak
umro14. 3. 1970.Zagreb

 Šumarske znanosti završio je 1907. god. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu te iste godine nastupa kao šumarski vježbenik kod Ogulinske imovne općine, gdje obavlja i dužnost upravitelja Šumarije u Brinju i Drežniku.
 Uskoro je premješten u Novogradisku imovnu općinu s radnim mjestom u Novoj Gradiški i Oriovcu.
 Kratko vrijeme radi u Šumarskom odsjeku Vrbaske banovine u Banjaluci, odakle je 1931. premješten u Direkciju državnih šuma u Vinkovcima, gdje ostaje do umirovljenja.
 U to vrijeme izradio šumarske osnove za šumarije Morović I, i II., Otok, Vrbanja, Županja, Nova Gradiška, Rajić, Jasenovac i Lipovljani. Time potpuno potvrđuje svoju stručnost.
 Za ono doba smiono ulazi u visoke prorede, propisujući u osnovama da se u srednjodobnim sastojinama trećina prirasta realizira proredom, a da se 3/3 prirasta kumuliraju u drvnoj masi na panju.
 Za II. svjetskog rata bio je zaposlen u Vinkovcima.
 Njegovi tekstovi su toliko značajni da se i danas citiraju.
 Osim osnova nije ništa objavio. Bio je član HŠD.

 Strineka, M.: Ing. Milan Crnadak. Š.L. 1970., s. 66-68.
 Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci i Slavon. Brod 1974., s. 15-24, 207, 281, 534, 544, 550.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske. Zagreb 1976., s. 158.
 Borošić, J.: 8lS, s. 3, 44, 83.
 Piškorić, J.: Crnadak, Milan. HBL, 2, 1989., s. 728.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STRINEKA, Milan: Milan Crnadak, ŠL 1-2/1970, s.66 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM