HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9023
ime CVIJIĆ, Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9023)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen17. 4. 1964.Sarajevo
apsolvirao1988.
diplomirao24. 10. 1989.

član HŠD ogranak
Osijek

1993

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Osijek

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milana. Hrvat. Otac mu je bio vojno lice, a majka krojačica. Završio je srednju informatičku školu.
 Studij šumarstva upisao je 1.10.1983. Diplomirao je 24.10.1989. iz područja uređivanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Utjecaj glavnog vjetra na oblik poprečnog presjeka debla topole u G.J. >Osječke podravske šume<".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM