HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9033
ime D., Davorin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9033)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao13. 10. 1952.

 Studirao je šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1950.-51., a diplomirao 13.10.1952.

1ŠUMA I ČOVJEK; Odbor za proslavu 100. godišnjice organiziranog šumarstva Bilogorsko - podravske regije, Bjelovar 1974. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM