HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9255
prije
ime BEGIĆ, Slađana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9255)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena16. 5. 1967.Bjelovar
niže obr. Velika Pisanica
srednje obr.1986.Bjelovar
apsolvirala1990.
diplomirala19. 6. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1991.Šumarija Velika Pisanicapripravnica
2005.Šumarija Velika Pisanicarevirnica
trenutno, od2011.Šumarija Velika Pisanicaupraviteljica šumarije

 Kći Mile i Nade r. Bukovac. Otac je radio u šumarstvu kao lugar, a majka je domaćica. Žive u selu Lasovac kod Bjelovara. Osnovnu školu je završila u Velikoj Pisanici, a srednju upravno-pravnog smjera u Bjelovaru 1986. godine.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 19.6.1991. na uređivanju šuma obranom diplomskog rada "Promjene postotka prirasta po tipovima hrastovih šuma i dobnim razredima u GJ "Međuvođe - Ilovski lug".
 Pripravnički staž obavlja na području Uprave šuma Bjelovar, Šumarije Velika Pisanica 1991-1992. godine. Rad u struci započinje 2005. godine nakon višegodišnjeg rada na drugim poslovima. Radi u Šumariji Velika Pisanica, u početku kao revirnik, a od 2011. godine na poslovima upravitelja šumarije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM