HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9331
ime GUGIĆ, Željka
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9331)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena17. 2. 1959.Zagreb
apsolvirala1982.
diplomirala1983.

član HŠD ogranak
Split

1986

Šumarija Korčula

diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Ivana i Ane r. Mudroh. Hrvatica, katoličke vjere. Otac joj je bio skladištar, a majka domaćica. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Slatini: osnovno 1974., a gimnaziju 1978.
 Studirala je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč u Zagrebu. Diplomirala je 1983.g. iz područja ekologija - uzgajanje Suma. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom " Širenje obične jele (Abies alba Mili.) na Papuku izvan njenog prirodnog areala". Specijalizirala je silvikulturu.
 Po završetku studija radila je kao referent za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo u Komitetu za privredu Općine Korčula (4.I.-9.11.1984.).
 Od 15.7.1985. radila je kao dipl. šumarski inženjer u Šumskom gospodarstvu Korčula - Lastovo sa sjedištem u Blatu. Reorganizacijom hrvatskoga šumarstva, od 1.11.1991. zaposlena je kao pomoćnica upravitelja Šumarije Dubrovnik i Korčula, Uprava šuma Split. Od 1.10.1992. na radnom je mjestu upraviteljice Šumarije Korčula-Lastovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM