HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9342
ime H., Enver
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9342)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao14. 3. 1990.

 Sin Huseinov. Potječe iz radničke obitelji.
 Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Upisao se u jesen 1982. g., pa je otišao u vojsku, a naredne godine otpočeo je studiranje. Diplomirao je 14.3.1990. iz zaštite Suma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Sadašnje stanje dendroflore površina Teslica s posebnim osvrtom na gradski park te smjernice za inventarizaciju. "

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM