HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9377
ime H., Matija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9377)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1924.
diplomirao13. 10. 1924.

 Apsolvirao je škol. g. 1923.-24. na Gospodarsko - šum. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 13.10.1924.
 Zaposlio se u struci 16.8.1926. Državni ispit položio je u Beogradu 1929. Od 3.1.1933. bio je zaposlen u zvanju visi šumarski pristav kao sef Šumske uprave Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru. Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, l9, 99, 143.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM