HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9450
ime H., Rajko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9450)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1924.
diplomirao13. 10. 1924.
djelovao Klana

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1923.-24., a diplomirao 13.10.1924. Stručni Šumarski ispit položio je 1928. u Beogradu.
 Bio je zaposlen u Šum. upravi Rajić, Direkcije suma Vinkovci, kao vršitelj dužnosti sefa, a u svojstvu pripravnika, od 12.6.1926. Tu se zadržao niz godina. G. 1931. bio je upravitelj šumarije Brodske imovne općine u Trnjanima. Prema Borošiću 15.1.1933. bio je visi šumarski pristav Šumarske uprave Rajić kod Okučana, a 1940. upravitelj je Šumske uprave Vojni Križ, Direkcija suma Zagreb.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 44, 100.
 *** Šum. nastava, s. 354.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci 1974., s. 537, 541, 546.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM