HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9532
ime J., Davor
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9532)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1993.
diplomirao1994.

član HŠD ogranak
Zagreb

2010

HŠ Šumarija Popovača

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ante i Ankice r. Tonković, Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu trgovci. Osnovnu je školu završio u Požegi 1983., a srednju Šumarsku u Karlovcu 1987.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je iz područja fitocenologije 1994., napisavši i obranivši diplomski rad pod naslovom "Šumske cenoze Maksimira".
 Pripravnički staž obavio je u Odjelu za taksaciju Uprave šuma Zagreb. Od 30.12.1995. revirnik je u Šumariji Popovača.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM