HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9583
ime J., Jovo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9583)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1972.
diplomirao1973.

 Sin Đure i Anke r. Bjegović. Srbin hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Gospiću: osnovnu školu 1962., a gimnaziju 1966.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1973.
 G. 1974. zaposlio se kao pripravnik u Šum. gospodarstvu "Lika" Gospić, u Šumariji Karlobag. Nakon pripravničkog staža radi kao referent za pripremu rada i planiranja do 1979.g., kad se osniva poduzeće za gospodarenje šumama na kršu pod nazivom "Šumarstvo na kršu" Gospić. Tu se Ing. Jović zapošljava kao v.d. tehničkog direktora, na kojem mjestu ostaje dvije godine. Nakon toga radi kao referent za uzgoj,1984. prelazi na mjesto upravitelja Šumarije Gospić, a potom za upravitelja Šumarije Karlobag.
 G. 1988. pa do početka Domovinskog rata radi kao referent za pripremu rada, sve do 1992., a onda kao revirnik u Šumariji Gospić. U Upravu šuma Gospić prelazi 1994.g. na mjesto stručnog suradnika za planiranje, a početkom 1966. na mjesto stručnog suradnika za pripremu rada.
 Član je HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM