HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9633
ime K., Anđelko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9633)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao6. 7. 1977.
karijera1. 11. 1976.Bjelovar

član HŠD ogranak
Bjelovar

01.04.1976

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Rafaela i Helene r. Volf. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je ekonomista, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu 1963., a gimnaziju u Bjelovaru 1967.
 Diplomirao je 6.7.1977. na Šumarskom odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu. Prvo zaposlenje bilo mu je (1.11.1976.) u Odjelu za uređivanje šuma Bjelovar, gdje je radio sve poslove u taksaciji do 1995.g. kada je raspoređen na radno mjesto rukovoditelja Odjela za uređivanje šuma i pomoćnika upravitelja Uprave šuma Bjelovar.
 Član je Hrv. šum. društva.

 *** Šum. list 1-2,1995., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM