HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9984
ime L., Ante
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/9984)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ljubomira i Filipe r. Batinić. Hrvat, katolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Nakon završene osnovne škole 1955. u Aržano-Lovreču, Srednju šumarsku školu završio je u Splitu 1959. godine.
 Po završetku srednje škole upisao se na Šumarski fakultet u Zagrebu. Bavljenje vrhunskim sportom u atletici omogućilo mu je nastavak školovanja. Bio je prvak države u skoku u dal j i desetoboju te višestruki prvak države u boćanju. Uz bavljenje sportom završio je fakultet 1968.
 Zaposlio se 1968. kao trener u atletskom sportu i nakon nekoliko mjeseci našao zaposlenje u struci u Rasadniku Jankomir kao rukovoditelj proizvodnje. Pri objedinjavanju hortikulturnih komunalnih djelatnosti u Zagrebu rukovodio je tim poslom i osnovan je "Zrinjevac". U njemu je radio kao tehnički direktor sve do izbora za glavnoga direktora 1988. god.
 Apsolvirao je na poslijediplomskom studiju pejsažnu arhitekturu.
 Angažirao se u hortikulturnoj djelatnosti na održavanju zelenila, izgradnji zelenih površina, biljnoj proizvodnji, organizaciji izložbi cvijeća "Floraart", planiranju i izgradnji dva kompostišta - u Jankomiru i Markuševcu, i dr.
 Organizator je izložbe "Vino u Hrvata". Sudjeluje u pripremi, organizaciji i izgradnji sportskih objekata u Zagrebu, organizira mnoge sportske manifestacije od interesa za grad Zagreb i državu Hrvatsku.
 Aktivno je sudjelovao u obrani Hrvatske kao dragovoljac domovinskog rata.
 Predsjednik je Košarkaškog kluba "Zrinjevac", predsjednik Boćarskog kluba "Zrinjevac", direktor Hrvatske boćarske reprezentacije, član Izvrsnog odbora Košarkaškog saveza Hrvatske, član Izvrsnog odbora Športskog saveza Zagreb i član Hrvatskog olimpijskog odbora.
 Glavni je direktor JP "Zrinjevac" u Zagrebu..
 U prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne i suverene države Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao je dipl. ing. Antu Ladica Spomenicom domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Spomenicom domovinskog rata za sudjelovanje u domovinskom ratu kao dragovoljac borac Hrvatske vojske i Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 70.
 *** ŠL 11-12/95., s. 430.
 *** ŠIB, s. 30, 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Odlikovani šumarski stručnjaci, ŠL 11-12/1995, s.428 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM