DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1931 str. 39     <-- 39 -->        PDF

koja je uzrasla na mršavom pijesku. Ne samo da je među njima bila
velika razlika u dimenzijama, nego, dok je ona sastojina na humoznom
tlu bila još zdrava, dotle je ona druga već počela iznutra trunuti. Kod
tih sastojina, kao i u sječinama, čovjek se lako može osvjedočiti, koliko
s druge strane suša može da utječe na razvoj kanadske topole, što se
vrlo lijepo pozna na godovima panja. U godinama, kad voda uopće nije
polijevala i kad je bilo suho ljeto, godovi su sasvijem mali.


Kanadska topola tjera iz panja i rjeđe iz žila, no kako je panj velik,
to je najbolje pošumljavati s ključicama, koje se dosta dobro primaju.
Razumljivo je, da ćemo je saditi samo na najvišim gredama u poplavnom
području. Nekoji odgajaju mlade biljke iz 20—30 cm dugih kljucica u
posebnim vrtovima i nakon godine dana te presađuju zajedno sa žiljem.


SI. 14. Sedamnajst-godišnia miješana meka sastojina na boljem zemljištu u šumama
grofa I. Draškovića pored Drave. Drveće: Kanadska topola i vrba.


što je i bolje i sigurnije. Saditi treba što mlađe sadnice ili ključice od
ljetorasta, kako bi uspjeh bio što sigurniji. Mlade je ključice potrebno
1—2 godine okopavati. Reznice u poplavnom području treba da budu
dulje, dok u odvodnjenom treba da imadu iznad zemlje 1—2 pupa. Ključice
se kanadske topole mogu saditi na daljinu od 3—4 m i već će nakon
7—10 godina postići potpun sklop. Kako je u Europi samo žensko drvo.
to se kanadska topola ne može podizati iz sjemena.


Drvo se kanadske topole upotrebljava za sve stvari kao i od jagnjeda,
dapače mnogo je više vole radi čistoće i što je uspravna. Ona se
prema tome upotrebljava za pokućtvo, daske, u tvornici žigica, škatulja,
furnira, za klumpe, korita i dr.


121