ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1085
 stranica:82388
 digitalizirano (GB):13,21
 
Obrađeno članaka:

15844
  Pronađeno autora: 2927
  - od toga u Imeniku: 823
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
43 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
46 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
47 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
48 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
49 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
50 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
51 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
52 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
53 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
54 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
55 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
56 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
57 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
58 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
59 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
60 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
61 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
62 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
63 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
64 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
65 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
66 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
67 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
68 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
69 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
70 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
71 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
72 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
73 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
74 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
75 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
76 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
77 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
78 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
79 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
80 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
81 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
82 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
83 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
84 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
85 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
86 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
87 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
88 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
89 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
90 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
91 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
92 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
93 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
94 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
95 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
96 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
97 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
98 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
99 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
100 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
101 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
102 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
103 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
104 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
105 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
106 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
107 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
108 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
109 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
110 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
111 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
112 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
113 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
114 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
115 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
116 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
117 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
118 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
119 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
120 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
121 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
122 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
123 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
124 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
125 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
126 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
127 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
128 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
129 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
130 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
131 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
132 0 m      2
133 10-godišnji volumni prirast      1
134 137Cs      1
135 16x16 km grid plots      1
136 40K      1
137 4dimensional space      1
138 4x4 km grid plots      1
139 a change in the floral composition      1
140 A- horizon      1
141 A- horizont      1
142 a new ecological trend      1
143 a register of primary forest roads      1
144 a regular cross profile      1
145 a sum of effective temperatures      1
146 A. glutinosa      2
147 A. rubra      2
148 abandoned agricultural land      1
149 Abies alba      5
150 Abies alba Mill.      8
151 Abies albaMill.      2
152 Abies biokovoensis      1
153 Abies pardei      1
154 Abieti-Fagetum      2
155 abiotski činitelji      1
156 abnormal seedling      1
157 abonos      2
158 Aboveground biomass      2
159 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
160 Acari      4
161 accessibility indicator      1
162 accidents at work      1
163 accumulation of nutrients in the biomass      1
164 Accuracy      2
165 aciditet tla      1
166 acidofilne šume      1
167 acorn      2
168 acorn plumpness      1
169 acorn production      1
170 acorn quality      1
171 acorn size      1
172 acorn-collecting traps method      1
173 active protection      1
174 activity      1
175 adaptability      2
176 adaptabilnost      3
177 adaptacija      1
178 adaptacijske strategije      1
179 adaptation      2
180 adaptation strategies      1
181 adapted agricultural tractors      1
182 adaptirani poljoprivredni traktori      2
183 adaptive genetic differentiation and diversity      1
184 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
185 Adriatic      1
186 Adriatic islands      1
187 aerial photographs      2
188 aerial photographs (APs)      1
189 aerosnimke      3
190 Aesculus L.      1
191 afforestation      4
192 afforestation of karst      1
193 afforestation success      1
194 age      1
195 age classes      1
196 age structure      1
197 age-class distribution      1
198 aggression on the RC      2
199 agresija na RH      2
200 agroforestry      1
201 AHP      2
202 AHP method      1
203 AHP metoda      1
204 Air Pollution      1
205 aklimatizacija      5
206 aktivna zaštita      1
207 aktivnost      1
208 aktivnost čovjeka.      1
209 akumulacija dušika      1
210 akumulacija hraniva u bimasi      1
211 akumulacija hraniva u biomasi      1
212 akumulacija ugljika      1
213 alder (Alnus glutinosa)      1
214 Alepo pine      1
215 Aleppo pine      5
216 alepski bor      11
217 alepski bor (Pinus halepensis)      2
218 alien species      5
219 alien species inventory      1
220 alkali earth and alkali metals      1
221 alkaloid taksin antikancerogen      1
222 Allium-test      1
223 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
224 allometric equations      2
225 allowable cut indicator      1
226 alluvial wetlands      1
227 almond willow (Salix triandra)      1
228 Alno-Quercion roboris      2
229 Alnus glutinosa      1
230 Alnus subcordata      2
231 alochtonous species      1
232 alometrijska jednadžba      1
233 alometrijske funkcije      1
234 alpine watershed      2
235 alpski sliv      2
236 altitude      2
237 altitudinal gradient      1
238 aluminij      1
239 aluvijalna vlažna staništa      1
240 aluvijum      1
241 amage      1
242 amelioration      1
243 amelioration effects      1
244 američki jasen      1
245 ammonia      1
246 amonijakalni dušik      1
247 amorfa      2
248 analitički hijerarhijski proces      1
249 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
250 analitički prikaz florističkog sastava      2
251 analiza glavnih komponenti      1
252 analiza stabla      1
253 analiza ugroženosti      1
254 analiza varijance      1
255 analiza vidljivosti      1
256 analysis of variance      1
257 analytic hierarchy process      1
258 Analytical hierarchy process (AHP)      1
259 and hunting management      2
260 animal artist      1
261 animalist      1
262 anketa      3
263 annual current diameter increment      1
264 annual presceibed yield      1
265 Anthyllis barba-jovis      2
266 anti - cancerous drug      1
267 antioksidacijska aktivnost      1
268 antioxidant capacity      1
269 antivibracijske rukavice      2
270 anti-vibration gloves      2
271 antler      2
272 antlers      1
273 AOMP      1
274 Aphididae      2
275 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
276 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
277 approach angle      1
278 arborescent willow clones      1
279 Arborescent Willows      1
280 arboretum      1
281 Arboretum Lisičine      1
282 arboretum Trsteno      1
283 arboriculture      1
284 arborikultura      1
285 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
286 architectural elements      1
287 area      2
288 area with the vegetative cover      1
289 areal      3
290 arenosol      2
291 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
292 arhitektonski elementi      1
293 Ariš      1
294 aromatično i ljekovito bilje      1
295 artificial neural networks      1
296 artiodactyl      1
297 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
298 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
299 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
300 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
301 As. Hacquetio-Fagetum      1
302 As. Populo tremulae-Betuletum      1
303 as. Pteridio-Betuletum      1
304 ash      1
305 ash content      1
306 Ash flowering      1
307 asocijacija      1
308 asocijacije gljiva      1
309 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
310 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
311 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
312 ass. Laserpitio Fagetum      1
313 assessment of ecosystem services      1
314 associated fungi      1
315 assortiment tables      1
316 assortment structure      5
317 assortment tables      1
318 Atlas Cedar      1
319 Atlas gorje      1
320 atlaski cedar      1
321 atmosferska taloženja      1
322 auction price      1
323 auksin      1
324 auksini      1
325 Austrian pine      1
326 Austrian pine plantation      1
327 austrijske šume      1
328 autochtonus tree and schrub species      1
329 autohtona i alohtona dendroflora      1
330 autohtone vrste      1
331 autohtone vrste drveća i grmlja      1
332 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
333 autoktone listače      1
334 automatic analyser      1
335 automatic digital camera      1
336 automatizacija procesa      1
337 automatska digitalna fotokamera      1
338 automatski analizator      1
339 autovegetativno razmnožavanje      1
340 Auxin      1
341 auxins      1
342 availability and direction of Sava flood water      1
343 average value of body weight of bucks and does      1
344 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
345 B. Sc.      1
346 Bacillus thuringiensis      2
347 back cross and transgression      1
348 bacteria      1
349 bademasta vrba (Salix triandra)      1
350 bagrem      1
351 bakterija      1
352 Balkan      3
353 Balkan Peninsula      1
354 Balkanski poluotok      1
355 band saw efficiency      1
356 bank interest rate      1
357 bank vole      1
358 banknotes      1
359 bankovni kamatnjak      1
360 Baranja      10
361 Baranja riparian forests      1
362 Barbary ewe      1
363 Barbary sheep      1
364 bark beetle      1
365 bark beetle life stages      1
366 bark beetles      1
367 bark thickness      2
368 basal area      2
369 basal area increment      1
370 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
371 Basic Map of Croatia (BMC)      1
372 basic stocks of the games      2
373 basic/eliminatory criteria      1
374 basis of vegetational unit      1
375 baza podataka      1
376 baze podataka      1
377 bazofilne šume      1
378 beach forest      1
379 beach forests      1
380 beaver      1
381 beaver dam      1
382 beaver pond      1
383 Bečov Botanical Garden      1
384 Bečov nad Teplou      2
385 beech      9
386 beech communities.      1
387 beech felling      2
388 beech felling areas      1
389 beech forests      1
390 beech mast      1
391 beech-fir forests      1
392 beech-fir virgin forest      1
393 beginning of organised forestry.      1
394 Belgrade      1
395 Beli Manastir      2
396 Benedictine monastery      1
397 benediktinski samostan      2
398 beneficial functions of forests      1
399 beneficial organisms      1
400 benzaldehid      1
401 benzaldehyde      1
402 Beograd      1
403 BEP or the break-even level of income.      1
404 Berberidion      1
405 Beta distribucija      1
406 Beta distribution      1
407 beta-distribucija      2
408 beta-function      2
409 beta-funkcija      1
410 Biber      1
411 bibliografija      1
412 bibliography      1
413 biblioteka      1
414 Bieger      2
415 bijela imela      2
416 bijela joha      1
417 bijela joha (Alnus incana)      1
418 bijela topola (Populus alba)      1
419 bijela vrba (Salix alba)      1
420 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
421 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
422 bijeli grab      2
423 bijelj      1
424 bilance      1
425 Biluša      3
426 biljezi      1
427 biljka      2
428 biljke      1
429 biljke domaćini      1
430 biljke zaštitnice      1
431 biljna sistematika      1
432 biljna zajednica      3
433 biljne vrste      1
434 biljne zajednice      3
435 biljni potencijal      1
436 biljni virusi      1
437 biljnogeografsko raščlanjenje      1
438 bioaccumulation potential      1
439 bioakumulacijski potencijal      1
440 bioassays      1
441 biodiversity      6
442 biodiversity.      1
443 biodizel      1
444 bioecology      1
445 bioekologija      1
446 bioenergija.      1
447 bioenergy      4
448 bioetanol      1
449 biogoriva      1
450 biogorivo      1
451 bioindication      1
452 bioindicators      1
453 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
454 bioindikacijske plohe      1
455 bioindikatori      2
456 bioklimati      1
457 Biokovo      1
458 Biokovo Mountain      1
459 biological control      1
460 biological control agent      1
461 biological diversity      2
462 biological forest regeneration      1
463 biological methods      1
464 biological position of trees      1
465 biological properties      1
466 biological revitalisation      1
467 biological!environmental valorization      1
468 biological-ecological valorisation      1
469 biological-ecological valorization      1
470 biologija      1
471 biology      1
472 biološka ispitivanja      1
473 biološka kontrola      2
474 biološka obnova šuma      1
475 biološka raznolikost      6
476 biološka revitalizacija      1
477 biološka svojstva      1
478 biološke metode      1
479 biološki gubici divljači      1
480 biološki položaj stabala      1
481 biološko-ekološka valorizacija      2
482 biološko-ekološka valorizacija.      1
483 biomasa      20
484 biomasa.      1
485 biomass      15
486 biomass calculation      1
487 Biomass Energy Europe      1
488 Biomass Energy Europe – BEE      1
489 biomass estimation      1
490 biomass potential assessment      1
491 biomass production      2
492 biomass standards      1
493 biomass yield      1
494 biometrical parameters      2
495 bionomija      2
496 bionomy      2
497 bioplin      1
498 bioproduction      1
499 Bioproizvodnost amorfe      2
500 bioproizvodnja      1
501 bioraznolikost      2
502 bioraznolikost.      1
503 bioraznovrsnost      1
504 biosphere reserve      1
505 biotopic factors      1
506 bird of prey equipment      1
507 birds      1
508 birds as indicator      1
509 birds of prey      1
510 Bitterlich sampling      1
511 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
512 bivariate and multivariate analysis      1
513 bivariatna i multivariatna analiza      1
514 bjelogorične šume topola i vrba      1
515 Bjelovarska Bilogora      2
516 black alder      2
517 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
518 black locust      2
519 Black Pine      1
520 black pine (Pinus nigraArn.)      1
521 black poplar      2
522 black poplar (Populus nigra)      1
523 black poplar clonal tests      1
524 black walnut      2
525 Blacksea region      1
526 blade lateral movement      1
527 Blue Tit      1
528 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
529 bočna stabilnost lista      1
530 body weight      2
531 body weight of fawns in litter      1
532 bogatstvo vrsta      1
533 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
534 Bojčin Forest      1
535 Bojčinska šuma      1
536 bolest      1
537 bolesti      1
538 bolesti divljači      1
539 bonitet      2
540 bor      1
541 Boreal forest      1
542 borealna šuma      1
543 borov četnjak      1
544 borova imela      1
545 borove kulture      1
546 bosal area      1
547 Bosna i Hercegovina      4
548 Bosna i Hercegovina.      1
549 Bosnia and Hercegovina      1
550 Bosnia and Herzegovina      3
551 Bosnia and Herzegovina.      1
552 Bosnia-Herzegovina      1
553 Botanički vrt Bečov      1
554 Brandt      2
555 brdsko-planinskopodručje      1
556 breast height diameter distribution      1
557 breeding      2
558 breeding measures      1
559 Bribir Forest      1
560 Bribirska šuma      1
561 brijest      3
562 Brižine      3
563 brnistra      1
564 broad-leaved trees      1
565 broj biljaka      1
566 broj cvjetova i plodova      1
567 broj i veličina puci      1
568 broj izbojaka na panju      1
569 broj lanadi      2
570 broj stabala      1
571 broj vrhova korijena      1
572 brojno stanje      1
573 brojnost      2
574 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
575 brown bear      2
576 brown hare      1
577 browsing      1
578 brst      1
579 brtvljenje odlagališta      1
580 brucijski bor      2
581 brucijski crveni bor      1
582 brusači      1
583 bruto domaći proizvod      1
584 brza dojava i brzo gašenje      1
585 brzina unosa      1
586 brzorastuće vrbe      1
587 Budapest      1
588 Budimpešta      1
589 building costs      1
590 bukove sječe      3
591 bukove sječine      1
592 bukove šume      6
593 bukovo-jelova prašuma      1
594 bukovo-jelove šume      1
595 Bukva      14
596 bukva (Fagus sylvatica)      1
597 buldožer      1
598 bura      1
599 burned area      2
600 burnt area      1
601 Bursaphelenchus spp.      2
602 burza      1
603 bush      1
604 bushes      1
605 business analysis      1
606 business relationships      1
607 bušilica »ST1HL 08«      1
608 C. hungarica      1
609 CA analiza      1
610 cable crane      1
611 cadastral plots      1
612 cadastre      1
613 cadmium      1
614 Calabrian pine      1
615 Callicarpa      2
616 calorific value      1
617 Cameraria ohridella      2
618 Campsis      2
619 Canadian experts report      2
620 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
621 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
622 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
623 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
624 capture-mark-recapture      1
625 carbon      1
626 carbon accumulation      1
627 carbon fluxes      1
628 carbon sequestration      2
629 carbon stock Cpool      1
630 carbon stocks      1
631 Carex brizoides      1
632 Carex pilosa      2
633 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
634 carotenoids      1
635 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
636 Carpinus L.      2
637 cartographic generalization      1
638 Castanea sativa      4
639 Castanea sativa Mill.      1
640 Castor fiber      1
641 Castor fiber L.      2
642 Catalpa      2
643 catchment      1
644 caterpillars      1
645 causes casualties      1
646 causes of leks endanger­ment      1
647 Ceanothus      2
648 Cembräwit®      2
649 centralna Bosna      1
650 Centralna šumarska uprava      1
651 Centromere nomenclature      1
652 certification      1
653 certifikacija      1
654 certifikacija šuma      1
655 Cervus elaphus      1
656 chain of damage.      1
657 chain saw      1
658 chainsaw mounted debarking tool      1
659 changes      2
660 changes in water relations      1
661 characteristics of micro-locality.      1
662 chemical composition      1
663 Chemical composition of soil      1
664 chemism of plant materil      1
665 chestnut gall wasp      1
666 chilling      1
667 Chimonanthus      2
668 chip production      1
669 chlorophyll content      1
670 Chlorophyll content index      1
671 chlorophyllmeter CCM-200      1
672 Chrysomelidae      2
673 Chrysowit.      1
674 CIC      2
675 CIC-points      1
676 CIC-točke      1
677 cijena koštanja      1
678 cijene      1
679 cikličke snimke      2
680 cikličko snimanje      1
681 ciklus      1
682 C-indeks      1
683 C-index      1
684 CirConcomputer model      1
685 circular sample plots      1
686 ciste in      1
687 City of Zagreb      1
688 cjeloživotno obrazovanje      1
689 cjenik      1
690 claster analysis      1
691 clear cut of willow culture      1
692 clearing fire lines      1
693 Clerodendrum      2
694 climate      5
695 climate change      4
696 climate changes      1
697 Climate model      1
698 climate scenarios      1
699 climate-growth relationships      1
700 climatic change      1
701 climatic excesses      1
702 climatic factors      1
703 climatological characteristics      1
704 climbing plants      1
705 clinal variation      1
706 clonal archive      1
707 clonal forestry      1
708 clonal samples      1
709 clonal seed orchard      2
710 clonal seed orchards      1
711 clone      1
712 clones      1
713 cluster analiza.      1
714 cluster analysis      3
715 cluster analysis.s      1
716 CNS 2000      2
717 CO      1
718 CO2      3
719 coast      1
720 coastal population      1
721 coefficient of integral growth      1
722 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
723 coins      1
724 Coleoptera      4
725 Co­leoptera      1
726 colluvial soil      1
727 coloration and winter leaf retention      1
728 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
729 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
730 combustibility      1
731 combustion      1
732 Common alder      1
733 common ash      2
734 common beech      10
735 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
736 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
737 common beech felling      1
738 common beech leaves      1
739 Common Beech.      1
740 Common Cuckoo      1
741 Common Hornbeam      1
742 common names of animals      1
743 Common oak      1
744 common pistachio      1
745 common points      1
746 common spruce      1
747 Common Walnut      1
748 communicative action      1
749 community of pedunculate oak      1
750 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
751 comparative analysis      1
752 comparative research method      1
753 comparative trials      1
754 comparison      1
755 compensation      1
756 complex equations      1
757 complex systems      1
758 complexity      1
759 compromise      1
760 computer simulations      1
761 computerized information system      1
762 concentrations and contents of nutrients      1
763 conception      1
764 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
765 concrete and theoretical distribution      2
766 cone and seed morphology      1
767 coniferous species      1
768 coniferous trees      1
769 conifers      2
770 consensus      1
771 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
772 Conservation      1
773 conservation of genetic resources      1
774 Conservations      1
775 container type      1
776 containers      2
777 contamination      1
778 contamination soil      1
779 continental Croatia      1
780 contour line 98      1
781 control      2
782 coordinate transformations      1
783 coppice      1
784 coppice conversion      1
785 cork production      1
786 Cornus      2
787 corpus luteum      1
788 correction factors      1
789 correlation      2
790 correlation link      1
791 Correspondence Analysis      1
792 CORS      2
793 Corylopsis      2
794 cost      1
795 cost per m3      1
796 costs      1
797 couning      1
798 country in transition      1
799 court      1
800 CP Forests      1
801 CpDNA      1
802 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
803 craniometry      1
804 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
805 Crataegus nigra      2
806 creativity      2
807 Crikvenica -Vinodol area      1
808 Crikveničko-vinodolsko područje      1
809 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
810 critical loads      1
811 crna joha      4
812 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
813 crna joha (Alnus glutinosa)      1
814 crna topola      3
815 crna topola (Populus nigra)      1
816 crni bor      5
817 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
818 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
819 Crni bor (Pinus nigra)      2
820 crni glog      1
821 crni grab      1
822 crni jasen      2
823 Crni Lug      2
824 Crni orah      2
825 crnika      2
826 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
827 Croatia      43
828 Croatia.      1
829 Croatian Forests Co. Ltd.      3
830 Croatian Forests Co.Ltd.      2
831 Croatian Forests Ltd. b      1
832 Croatian kuna      1
833 Croatian Military Border      1
834 Croatian participation      1
835 Croatian Podunavlje region      1
836 Croatian Poplar Commission      1
837 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
838 Crown condition assessment      2
839 crown cover      1
840 crown damage      3
841 crown diameter      1
842 crown diameter of the sprout      1
843 crown fire      1
844 crown structure      1
845 crown transparency      1
846 crownfire      1
847 crude oil contamination      1
848 Crvanj Mt.      1
849 Crvanj planina      1
850 crveni hrast      1
851 crvenica      2
852 Cryphonectria parasitica      1
853 cull      1
854 Cultivar      2
855 cultivars of yew      1
856 cultivation method      1
857 cultural landscape      1
858 culture      2
859 cultures      1
860 Cupressus sempervirens      2
861 Curculionidae      2
862 current cutting edges value associations      1
863 current felling values      1
864 curvature      1
865 cutter      1
866 cutting and processing      1
867 Cutting propagation      1
868 cut-to-length      1
869 cut-to-length harvesting method      1
870 cycle      1
871 cyclic aerial photographs      1
872 cyclic aerial surveys      1
873 cyclic records      1
874 Czech      1
875 Czech Republic      2
876 časopis Šumarski list      1
877 Čeh      1
878 čempres      1
879 čestice      1
880 Češka      1
881 Češka Republika      1
882 četinjače      5
883 četverodimenzijski sustav      1
884 čimbenici korekcije      1
885 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
886 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
887 čista regularna bukova sastojina      1
888 čista sječa kulture vrba      1
889 čistina      1
890 čistoća debla      1
891 čišćenje      1
892 čišćenje mladih sastojina      1
893 čišćenje prosjeka      1
894 čivitnjača      1
895 Čorkova uvala      2
896 čudni atraktor      1
897 Ćićarija      2
898 dabar      4
899 dabrova brana      1
900 dabrovo jezero      1
901 daily growth rate of fawns      1
902 Dalmacija      3
903 Dalmactia      1
904 Dalmatia      2
905 Dalmatinska zagora      3
906 daljinomjer Vertex      1
907 daljinska istraživanja      5
908 damage      11
909 damage indicators      1
910 damage of needles      1
911 damage trees      1
912 damages      2
913 damages from the game      1
914 damages on the young plants      1
915 Danube      2
916 database      1
917 databases      1
918 datum nesenja      1
919 daylilies      1
920 DEA      1
921 dead wood      2
922 debarking activity      1
923 debarking productivity      1
924 debljina kore      2
925 debljinska struktura      1
926 debljinski prirast      3
927 debljinski prirast.      1
928 debljinski rast      1
929 debljinski stupanj      1
930 deciduous      1
931 deciduous forest      1
932 deciduous forests of poplar and willow      1
933 decision support system      1
934 decision support systems      2
935 deer game      1
936 defoliation      3
937 defoliators      2
938 defolijacija      2
939 defolijatori      1
940 defolijatori.      1
941 degradacija      1
942 degradacija ekosustava      1
943 degradacija šuma      1
944 degradation      1
945 degraded karst      1
946 degradirani krš      1
947 degree of damage      2
948 dehydrated zone      1
949 demand      1
950 demografske karakteristike      1
951 demo­graphic characteristics      1
952 dendrochronological analysis      1
953 dendrochronology      1
954 dendroclimatology      2
955 dendroecology      1
956 dendroekologija      1
957 dendroflora      2
958 dendroflora Hrvatske      1
959 dendroflora vrta      1
960 dendrograms      1
961 dendroklimatologija      2
962 dendrokronološka analiza      2
963 dendrological evaluation      1
964 dendrological value      2
965 dendrologija      1
966 dendrology      1
967 dendrološka inventarizacija      1
968 dendrološka vrijednost      2
969 dendrološko vrednovanje      1
970 density      6
971 density of individuals      1
972 Density of primary forest traffic infrastructure      1
973 density trend decrease      1
974 departmental research      1
975 departure angle      1
976 deposition      2
977 depozicija      1
978 desulphurization      1
979 determinacija      1
980 determination      1
981 determining horizontal distances      1
982 determining tree height      1
983 developemnt and increment of stands      1
984 development      3
985 development and increment      1
986 development of phytocoenosis      1
987 development of research      1
988 development stages      1
989 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
990 devitalisation      1
991 devitalizacija      1
992 diagnose      1
993 diameter      3
994 diameter increment      1
995 diameter growth      1
996 diameter increment      1
997 diameter structure      1
998 diapause      1
999 diclinous      1
1000 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1001 die Kiefer      1
1002 dieback      8
1003 dieback of pedunculate oak      1
1004 diferencijacija      1
1005 different seedling types      1
1006 digital aerial images      1
1007 digital cadastral map      1
1008 digital elevation model      1
1009 digital orthophoto (DOP)      1
1010 digital orthophotographies      1
1011 digital ortophoto      1
1012 digital photogrammetric workstation      1
1013 digital photogrammetry      2
1014 digital terrain models (DTM)      1
1015 digitalizacija      1
1016 digitalna fotogrametrija      2
1017 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1018 digitalne aerosnimke      1
1019 digitalni katastarski plan      1
1020 digitalni model reljefa      1
1021 digitalni model reljefa (DMR)      1
1022 digitalni model terena      2
1023 digitalni ortofoto      2
1024 digitalni ortofoto (DOF)      2
1025 digitization      1
1026 dimension stock      1
1027 dimenzija zrelosti      1
1028 dimenzije češera      1
1029 dinamika dušika u lišću      1
1030 dinamika populacije      3
1031 Dinaric mountains      2
1032 Dinaridi      2
1033 dioecious      1
1034 dionička društva u šumarstvu      1
1035 dipl. ing. šumarstva      1
1036 Diptera      3
1037 Diptera: Cecidomyiidae      2
1038 direct and diffuse light      1
1039 discoloration      1
1040 discontinued areal      1
1041 diseases of game      1
1042 disjunct      1
1043 disjunktan      2
1044 diskoloracija      1
1045 diskontinuiran areal      1
1046 dispersal prognosis      1
1047 dispersion      1
1048 disperzija      1
1049 dissipative structures      1
1050 distribucija      2
1051 distribucija prsnih promjera      2
1052 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1053 distribucija stabala      1
1054 distribution      6
1055 distribution of beneficial functions of forests      1
1056 distribution of diameter at breast height      1
1057 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1058 Distribution of forests      1
1059 distribution range      1
1060 diversity      2
1061 diversity index      1
1062 diversity indices      1
1063 division of forests in the Republic of Croatia      1
1064 divlja jabuka      1
1065 divlja kruška      1
1066 divlja svinja      3
1067 divlja trešnja      3
1068 divljač      5
1069 divlji kesten      2
1070 djelotvornost      2
1071 djelovanje      1
1072 DNA      3
1073 DNA barcoding      1
1074 DNA barkodiranje      1
1075 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1076 DNK      2
1077 dob      1
1078 dobna struktura      2
1079 dobni razred      1
1080 dobni razredi      1
1081 dodatno vrijeme      1
1082 dolomiti      1
1083 domaćin      1
1084 domaćini      1
1085 dominance      1
1086 dominant height      2
1087 dominantna visina      2
1088 domovinski rat      1
1089 Donja Austrija      1
1090 donja voda      1
1091 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1092 dormancy      1
1093 dormantnost      1
1094 dormantnost sjemena      2
1095 dormice      1
1096 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1097 double-entry volume tables      1
1098 Douglas fir      2
1099 dovršna sječa      1
1100 doznaka u grupama      1
1101 dr. sc      1
1102 drainage system      1
1103 Drava      2
1104 Drava River valley      1
1105 drhtavi šaš      1
1106 drift fauna      1
1107 dripping through      1
1108 Drosophilidae      2
1109 drought      1
1110 drupe      1
1111 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1112 drveće      4
1113 drvenaste biljke      1
1114 drvenaste egzote      2
1115 drvenaste svojte      1
1116 drvenaste vrste      1
1117 drveni materijal za paki ranje      1
1118 drveni materijal za pakiranje      1
1119 drveni ugljen      1
1120 drvna i lisna masa      1
1121 drvna industrija      2
1122 drvna masa      1
1123 drvna prašina      1
1124 drvna zaliha      9
1125 drvna zaliha.      1
1126 drvni elementi      1
1127 Drvni građevni elementi      1
1128 drvni ostatak      2
1129 drvni peleti      1
1130 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1131 drvni sortimenti      2
1132 drvno-prerađivačka industrija      1
1133 drvo kao energent      1
1134 drvoprerađivačka industrija      1
1135 dry biomass of seedlings      1
1136 dry mass      1
1137 drying period      2
1138 Dryocosmus kuriphilus      2
1139 državna financijska potpora šumarstvu      1
1140 dubinsko snimanje      1
1141 duboka sadnja      1
1142 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1143 due diligence      1
1144 dugotrajno      1
1145 duljina korijena      1
1146 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1147 duljina tuljca      1
1148 Dunav      2
1149 duration of development stages      1
1150 dušik      3
1151 dužine sortimenata      2
1152 dvodomna      1
1153 dvopapkar      1
1154 dvoulazne tablice obujma      1
1155 dvoulazne volumne tablice      1
1156 Đurđevački pijesci      2
1157 EA 300      2
1158 early and late ecotypic forms      1
1159 Eastern Slavonia      1
1160 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1161 Eco-labele      1
1162 Eco-labels      1
1163 ecological characteristic      1
1164 ecological conditions      1
1165 ecological conditions of the site      1
1166 ecological conditions.      1
1167 ecological divergence      1
1168 ecological factors      1
1169 ecological indicators      1
1170 ecological indicatory values      1
1171 ecological label (eco-label)      1
1172 ecological network      1
1173 ecological niche      1
1174 ecological optimum      1
1175 ecological production      1
1176 ecology      3
1177 ECOLURE      2
1178 Economic achievements      1
1179 economic activities in Croatia      1
1180 economic changes      1
1181 economic changes in forestry      1
1182 Economic development      2
1183 economic importance      1
1184 economic orientation      1
1185 Economic policy      1
1186 economic silk production      1
1187 economics of forest resources      1
1188 economics of natural resources      1
1189 economy inspection      1
1190 ecosystem      2
1191 ecosystems      1
1192 ecotypes      1
1193 ecotypic variation      1
1194 ectomycorrhiza      2
1195 ectomycorrhizal fungi      1
1196 edafski uvjeti      1
1197 Eddy covariance method      1
1198 edible      1
1199 edible mushrooms      1
1200 educating personnel      1
1201 education      1
1202 educational technology      1
1203 edukacija      1
1204 edukacija vatrogasaca      1
1205 edukativni panoi      1
1206 efektivni broj klonova      1
1207 effective clone number      1
1208 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1209 effects of thinning      1
1210 efficacy      1
1211 efficiency      3
1212 egzote      2
1213 ekologija      4
1214 ekološka divergencija      1
1215 ekološka karakteristika      1
1216 ekološka mreža      1
1217 ekološka niša      1
1218 ekološka proizvodnja      1
1219 ekološka stabilnost      1
1220 ekološkai fitogeografska analiza      1
1221 ekološke i socijalne funkcije      1
1222 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1223 ekološke orijentacije      1
1224 ekološke značajke      1
1225 ekološki činitelji      1
1226 ekološki indikatori      1
1227 ekološki osjetljivo      1
1228 ekološki problemi      1
1229 ekološki uvjeti.      1
1230 ekološko-gospodarske značajke      1
1231 ekonomija      1
1232 ekonomika prirodnih resursa      1
1233 ekonomika svilarenja      1
1234 eko­nomika šumarstva      2
1235 ekonomika šumskih resursa      1
1236 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1237 ekosustav      2
1238 ekosustavi      1
1239 ekotipska varijabilnost      3
1240 ekoznak      1
1241 eksperimentalni laboratorij      1
1242 eksperimentalni požari      1
1243 eksploatacijska polja      1
1244 ekstrakcija      1
1245 ektomikoriza      2
1246 ektomikorizne gljive      1
1247 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1248 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1249 electric radiator      1
1250 electrical resistance of cambial zone      1
1251 elektrana      1
1252 električna energija      1
1253 električni otpor kambijalne zone      1
1254 električno grijalo      1
1255 elemental analyser      1
1256 elementarni anlitaor      1
1257 elementi ocjene trofeja      1
1258 elm      2
1259 embiotenija      1
1260 embryo      2
1261 Emisije SO2      1
1262 EN 1316-1      2
1263 Endemic areas      1
1264 endemic species      1
1265 endemna vrsta      1
1266 endemsko područje      1
1267 Endosperm in development      1
1268 enegrija klijavosti i klijavost      1
1269 energetika      1
1270 energetska korisnost      1
1271 energetska vrijednost      1
1272 energija      6
1273 energijska tranzicija      1
1274 energy      3
1275 energy benefit      1
1276 energy production      1
1277 energy scenario      1
1278 Energy transition      1
1279 energy value      2
1280 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1281 entomofilna      1
1282 Entomopatogena gljiva      1
1283 entomophilic      1
1284 entrepreneurship      3
1285 Entwicklung      1
1286 environment      2
1287 environment protection      2
1288 environmental drivers      1
1289 environmental protection      4
1290 environmentally sound      1
1291 enzimatska aktivnost      1
1292 enzyme activity      1
1293 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1294 epidop­tera      1
1295 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1296 epoksidna smola      1
1297 epoxy resin. Collection of works      1
1298 equalization functions.      1
1299 equilateral spiral      1
1300 equipment for training bird of prey.      1
1301 Erannis defoliaria      1
1302 ergonomics      4
1303 ergonomija      4
1304 Erico-Fagetum      1
1305 eroded terrain recoveri      1
1306 erodiranje tjemena      1
1307 erosion      1
1308 erozija      1
1309 erozija tla      1
1310 esencijalni elementi      1
1311 essential elements      1
1312 essential oils      1
1313 establishment rate      1
1314 estate      1
1315 estetski izgled šume      1
1316 estimate      1
1317 estimated value of forests      1
1318 estimation      1
1319 estimation of distance      1
1320 estimation precision      1
1321 etat      1
1322 etat međuprihoda      1
1323 eterična ulja      1
1324 EU ETS scheme      1
1325 EU ETS shema      1
1326 EU FLEGTAction plan      1
1327 EU FLEGTAkcijski plan      1
1328 eucalyptus plantations      1
1329 EUFORGEN      2
1330 EUFORGEN Networks      1
1331 euglej      1
1332 eukaliptusove plantaže      1
1333 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1334 Eurasian lynx      1
1335 Eurasion lynx      1
1336 euroazijski ris      2
1337 Europa      1
1338 Europe      1
1339 Europe Slovenia      1
1340 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1341 European beaver (Castor fiber L.)      1
1342 European beech      5
1343 European brown bear (Ursus arctos)      1
1344 European larch      1
1345 European Polecat      1
1346 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1347 european yew - tree      1
1348 Europska crna topola      1
1349 europska tisa      1
1350 Europski ariš      1
1351 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1352 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1353 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1354 Eutric Rankers      1
1355 Eutrični ranker      1
1356 evaluation model      2
1357 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1358 evaluation of natural resources      1
1359 even-aged beech stands      2
1360 evenaged stands      1
1361 evergreen      1
1362 evergreen oak      2
1363 excange value      1
1364 exchangeable development      1
1365 exhibit      1
1366 Exhibitions      1
1367 existing state      1
1368 experimental fires      1
1369 Experimental Laboratory      1
1370 experimental plot B bare ground      1
1371 exploitation      1
1372 exploitation fields      1
1373 Exports and Imports      1
1374 exposure      3
1375 FACE      1
1376 FACE facility      1
1377 facilitation      1
1378 factors to vertical terrain corrections      1
1379 Faculty of Forestry Zagreb      1
1380 Fagus L.      2
1381 Fagus silvatica      1
1382 Fagus sylvatica      4
1383 Fagus sylvatica L.      2
1384 Fairs      1
1385 faktori staništa      1
1386 falconer equipment      1
1387 falconry equipment      1
1388 falconry techniques      1
1389 Fallow deer      2
1390 false beech heartwood      1
1391 Fang      1
1392 FAO      1
1393 farmer cables      1
1394 farmer vitla      1
1395 Fast Furier method      1
1396 Fast Furier metoda      1
1397 fauna      6
1398 faunalni drift      1
1399 favourable conservation status      2
1400 Faza - II      1
1401 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1402 faza isključivanja stabala      1
1403 faze razmnožavanja      1
1404 FBP sustav      1
1405 FBP System      1
1406 felled stemwood      1
1407 felling and processing      1
1408 felling and processing of wood assortments      1
1409 felling control      1
1410 felling cycle      1
1411 felling thinning volume      1
1412 female roe deer      1
1413 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1414 fenofaze      1
1415 fenologija      6
1416 fenologija listanja      2
1417 fenološka motrenja      2
1418 fenološka opažanja      2
1419 fenotipska plastičnost.      1
1420 fenotipska stabilnost      1
1421 fenotipska varijabilnost      1
1422 feromonske klopke      5
1423 feromonski mamac      1
1424 feromonski raspršivači      1
1425 fertility      1
1426 fertilization      1
1427 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1428 Feulgen squash method      1
1429 Feulgen squash metoda      1
1430 Fibonaccijev niz      1
1431 fictional rotation      1
1432 field elm      1
1433 field plot      1
1434 fiksiranje dušika      1
1435 fiktivna ophodnja      1
1436 filogenija      1
1437 Final consumption wood products industries      1
1438 final cut      1
1439 Final use of wood products industry      1
1440 finalna prerada drva      1
1441 financial resources      1
1442 financijska politika      1
1443 fine forest fuel      1
1444 Finland      1
1445 fino šumsko gorivo      1
1446 Finska      1
1447 fir      3
1448 fire      3
1449 fire behavior      1
1450 fire behaviour      1
1451 fire fighting equipment      1
1452 Fire history      1
1453 fire line      1
1454 fire lines      1
1455 fire lines with elements of roadways      1
1456 fire modeling systems      1
1457 Fire Weather Index      3
1458 fire.      1
1459 fire-climate regions      1
1460 fire-climate regions.      1
1461 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1462 firemen education      1
1463 fire-risk      1
1464 fires      2
1465 first and second order histograms      1
1466 first finding      1
1467 first record      1
1468 first records      1
1469 fishing      1
1470 fitocenologija      3
1471 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1472 fitocenološka snimka      1
1473 fitocenološke jedinice      1
1474 fitocenološke značajke      1
1475 fitocenoza      1
1476 fitogeografsko raščlanjenje      1
1477 fitohormones      1
1478 fitohormoni      1
1479 fitomasa      1
1480 fitoplazme      2
1481 fitoremedijacija      3
1482 fitosanitarne mjere      1
1483 fitosanitarni pregled      1
1484 fitosanitarni sustav      1
1485 fizička svojstva      1
1486 fizičke i mineralne značajke tla      1
1487 fizičko opterećenje      1
1488 fizika      1
1489 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1490 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1491 fizikalna svojstva      1
1492 fiziologija sjemena      1
1493 fiziološki parametri      1
1494 flammability      2
1495 flammable material      1
1496 flight activity      1
1497 flight dynamics      1
1498 flood      1
1499 flood control      1
1500 floodplain forest      2
1501 floodplain forests      1
1502 flora      10
1503 flora content      1
1504 floral composition      5
1505 floral elements      1
1506 floristic composition      1
1507 floristička struktura      1
1508 florni elementi      2
1509 florni sastav      8
1510 Flowering Ash      1
1511 flowing down trunk      1
1512 flushing      1
1513 fluvisol      2
1514 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1515 F-O i »K-k«      1
1516 foliar threatment      1
1517 folijarna aplikacija      1
1518 food      1
1519 forces of resistance to growth      1
1520 Forcing      1
1521 Foreign timber trade      1
1522 forest      5
1523 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1524 Forest Administration Bjelovar.      1
1525 Forest Administration Delnice      1
1526 Forest Administration Požega      1
1527 forest and water ecosystems      1
1528 forest and wildlife management      1
1529 forest area      1
1530 forest association      1
1531 forest assortments      1
1532 forest biomass      1
1533 forest certification      1
1534 forest communities      3
1535 forest community of beech and fir      1
1536 forest contractors      1
1537 Forest cover      1
1538 forest cultures      3
1539 forest damage      1
1540 forest damage.      1
1541 forest development strategy      1
1542 forest dieback      1
1543 forest economics      2
1544 forest ecosystem      1
1545 forest ecosystem services      1
1546 forest ecosystems      1
1547 forest edges      1
1548 Forest education      1
1549 forest enterprise      1
1550 forest environments      1
1551 forest estate      1
1552 Forest exploitation      1
1553 forest fee      1
1554 forest fire      4
1555 Forest Fire Prevention      1
1556 forest fire prevention roads      1
1557 forest fire protection      1
1558 forest fires      6
1559 forest floor      3
1560 forest gap      1
1561 forest gaps      1
1562 Forest genetic resources      1
1563 Forest Genetic Resources Programme      1
1564 Forest Genetics resaurces      1
1565 forest habitat      2
1566 forest history      1
1567 forest interest rate      1
1568 forest interest rate (forest annuity)      1
1569 forest inventory      6
1570 forest landlords      1
1571 forest lands      2
1572 forest landscape restoration.      1
1573 forest laws      1
1574 forest Macelj      1
1575 forest machines      1
1576 forest management      6
1577 forest manage­ment      1
1578 Forest management plan      1
1579 forest management planning      4
1580 forest management resystematization      1
1581 forest of high silvicultural form      1
1582 Forest opening      1
1583 Forest operations      2
1584 forest owners      1
1585 forest owners’ cooperation      1
1586 forest policy      4
1587 forest privatization      1
1588 forest products      1
1589 forest property plan      1
1590 forest protection      1
1591 forest protection.      1
1592 Forest rails      1
1593 forest regeneration      1
1594 forest reproductive material      1
1595 forest resource      1
1596 forest resources      2
1597 forest road      3
1598 Forest roads      5
1599 forest seedlings      1
1600 forest seeds      1
1601 forest soil      4
1602 forest soil stabilization      1
1603 forest soils      1
1604 forest tending      3
1605 forest timber product      1
1606 forest tracks      1
1607 forest transport systems      1
1608 Forest transportation      1
1609 forest trees      1
1610 forest user´s unit      1
1611 forest utilization      1
1612 forest value      2
1613 forest value assessment      1
1614 forest vegetation      4
1615 forest woody assortments      1
1616 forest work      1
1617 forest worker      1
1618 forest Žutica      1
1619 forest-based industries      1
1620 Forested Areas      1
1621 forestry      17
1622 Forestry and forest policy      1
1623 forestry biomass      2
1624 forestry company      1
1625 forestry contractors      1
1626 forestry development      1
1627 forestry disciplines      1
1628 forestry legislative      1
1629 Forestry Museum in Krasno      1
1630 forestry occupation      1
1631 forestry operation      2
1632 forestry policy      1
1633 Forestry school Karlovac      1
1634 forestry work      1
1635 forests      6
1636 forests measuring      1
1637 forests stand      1
1638 formation of forest associations      1
1639 forming pioneer stands      1
1640 formiranje pionirskih sastojina      1
1641 formiranje šumskih zajednica      1
1642 Forsterferuf      1
1643 Forsythia      2
1644 forvarder      1
1645 forwarder      1
1646 fosfor      3
1647 fotointerpretacijski ključ      2
1648 fotosintetičke osobine lista      1
1649 fotosintetski pigmenti      1
1650 fotosinteza      2
1651 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1652 Fraxinus angustifolia      2
1653 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1654 Fraxinus excelsior      2
1655 Fraxinus L.      2
1656 Freilassung      1
1657 frost-crack      1
1658 fruit      2
1659 fruit morphology      1
1660 Fruit set      1
1661 fruits      1
1662 FSC logo      2
1663 fuel load      1
1664 Fuel modeling      1
1665 fuel types      2
1666 fuel wood.      1
1667 functions for determination      1
1668 fungal entomopathogen      1
1669 fungal pathogen      1
1670 fungal spores      1
1671 fungal-like organisms      1
1672 fungicid      1
1673 fungicide      1
1674 fungicides      1
1675 fungicidi      1
1676 fungus      2
1677 funkcije tražnje      1
1678 funkcije upravljanja: planiranje      1
1679 funkcije za izjednačenje      1
1680 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1681 furniture manufacturing      1
1682 fuzija snimki      1
1683 g.j. "Česma"      1
1684 G.J. "Žutica"      1
1685 galerije      1
1686 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1687 gallery      1
1688 galls      1
1689 Game      2
1690 game breeding enclosure Kunjevci      2
1691 Game enclosure      1
1692 game loss      1
1693 games      1
1694 gap      1
1695 garden in the cloister      1
1696 GC      2
1697 GC/MS      2
1698 GDD      2
1699 Gehörn      1
1700 gene diversity      1
1701 gene pool      1
1702 General Directorate of Forestry      1
1703 generalized model      1
1704 genetic analysis      1
1705 genetic differentiation      1
1706 genetic diversity      3
1707 genetic diversity and diff erentiation      1
1708 genetic gain      1
1709 genetic origin      1
1710 genetic parameters      1
1711 genetic polymorphism      1
1712 genetic structure      1
1713 genetic test      1
1714 genetic variability      1
1715 genetic variation      1
1716 genetički test polusrodnika      1
1717 genetska analiza      1
1718 genetska diferencijacija      1
1719 genetska dobit      1
1720 genetska raznolikost      3
1721 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1722 genetska raznolikost.      1
1723 genetska struktura      1
1724 genetska varijabilnost      2
1725 genetski diverzitet      1
1726 genetski parametri      1
1727 genetski polimorfizam      1
1728 genetsko porijeklo      1
1729 genofond      1
1730 genotype × environment interaction      1
1731 geocoding      1
1732 geografske i reljefne značajke      1
1733 geografski informacijski sustav      3
1734 geografsko porijeklo      1
1735 geographic information system      1
1736 Geographic Information System.      1
1737 geographic information systems      1
1738 geographic origin      1
1739 Geographical and relief characteristics      1
1740 geographical features      1
1741 Geographical Information System      1
1742 geokodiranje      1
1743 geometric distortions      1
1744 geometrijske distorzije      1
1745 geomorfologija      1
1746 geomorphology      1
1747 geosintetici      1
1748 geostatistics      1
1749 geostatistika      1
1750 GeoWEPP      1
1751 GeoWEPP)      1
1752 germinability      1
1753 germinated seed      1
1754 germination      2
1755 GFIS      1
1756 GIS      18
1757 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1758 GIS (Geographic Information System)      1
1759 GIS.      1
1760 glavna sastojina      1
1761 glavne vrste drveća      1
1762 Global change      1
1763 global climate changes      1
1764 globalizacija      1
1765 globalizacija u Hrvatskoj      1
1766 globalization      1
1767 globalization in Croatia      1
1768 globalna promjena      1
1769 globalne klimatske promjene      1
1770 glodavci      1
1771 gljiva      2
1772 gljivama slični organizmi      1
1773 gljivični patogen      1
1774 gnojidba      2
1775 GNSS      2
1776 godišnji sječivi prihod      1
1777 golosjemenjače      2
1778 gora i planina      1
1779 gorivi materijal      1
1780 gorivost      1
1781 Gorska Hrvatska      1
1782 Gorski kotar      3
1783 gorsko područje      1
1784 gorsko reljefno područje      1
1785 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1786 gospodarene bukve šume      1
1787 gospodarenje      6
1788 gospodarenje šumama      1
1789 gospodarenje šumama i lovištima      1
1790 gospodarska depresija      1
1791 gospodarska inspekcija      1
1792 gospodarska jedinica      1
1793 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1794 gospodarska politika      1
1795 Gospodarska postignuća      1
1796 gospodarska vrijednost šume      1
1797 gospodarske djelatnosti RH      1
1798 gospodarski razredi      1
1799 Gospodarski razvitak      2
1800 gospodarski značaj – učinci      1
1801 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1802 gospodarsko usmjerenje      1
1803 gospodarstvo      1
1804 GPS      4
1805 GPS and GIS      1
1806 GPS i GIS      1
1807 grad Zagreb      1
1808 gradacija      2
1809 gradation      1
1810 Gradiaton      1
1811 gradski park      1
1812 granatiranje      1
1813 granica zone totalnog sušenja      1
1814 graničice      1
1815 granična linija      1
1816 granične vrijednosti      2
1817 granulometrijski sastav tla      1
1818 grass      1
1819 GRASS GIS      2
1820 grasses      1
1821 grazing      1
1822 Grčka      1
1823 Greece      1
1824 Green oak      1
1825 greenhouse gases      1
1826 Greenhouse media      1
1827 Greenwich      1
1828 grey alder (Alnus incana)      1
1829 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1830 grinders      1
1831 grivasta ovca      1
1832 grivasti skakač      1
1833 grm      1
1834 grmlje      5
1835 Gross domestic product      1
1836 ground and flood water      1
1837 ground and surface water monitoring      1
1838 ground water      1
1839 groundwater      4
1840 group decision making      1
1841 group-selection cutting      1
1842 Growing stock      7
1843 growth      10
1844 growth and increment      2
1845 growth equation      1
1846 growth forces      1
1847 growth forces and suppressed forces      1
1848 growth of mean stand diameter      1
1849 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1850 grupno odlučivanje      1
1851 gubar      2
1852 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1853 gubici      1
1854 gubici divljači      1
1855 gubici tla      1
1856 gubitak mase      1
1857 Guide curve method      1
1858 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1859 gusjenica      1
1860 gustoća      2
1861 gustoća drva      3
1862 gustoća peleta      1
1863 gustoća populacije      4
1864 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1865 gustoća u standardno suhom stanju      1
1866 Gymnosperms      1
1867 gypsy moth      2
1868 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1869 habitat      8
1870 habitat factors      1
1871 habitat map      1
1872 habitat suitability      1
1873 habitat type      2
1874 Habitat. Posavina      1
1875 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1876 halbsib-progeny tests.      1
1877 half-sib potomstvo      1
1878 half-sib progenies      1
1879 Haljevo forest      1
1880 Hamamelis      2
1881 hantaviruses      1
1882 hantavirusi      1
1883 hard ticks      1
1884 hardwood      1
1885 hardwood-broadleaf species      1
1886 harvest scheduling      1
1887 harvester      8
1888 harvesteri i procesori      1
1889 harvesting conditions      1
1890 haul.      1
1891 haulage tracks      1
1892 Hauling and transportation of timber      1
1893 haustorij      1
1894 haustorium      1
1895 hazardous waste      1
1896 health      2
1897 health and safety      1
1898 health status      1
1899 health status category of stand      1
1900 health tourism      1
1901 heat transfer.      1
1902 heat treatment (HT)      1
1903 heavy metals      2
1904 heavy thinning      1
1905 height      2
1906 height and height increment      1
1907 height and root collar diameter      1
1908 height and volume growth      1
1909 height growth      5
1910 height increment      2
1911 height of sprout      1
1912 Helleboro nigri-Piceetum      1
1913 Hemiptera      4
1914 herbaceous plants      1
1915 herbaceous species of the forest edge      1
1916 herbicid      1
1917 herbicide      1
1918 herbicides      1
1919 herbicidi      1
1920 Hercegovina      1
1921 hereditary basis      1
1922 heredity      1
1923 heretability      1
1924 heritability      1
1925 Herzegovina      1
1926 Hibiscus      2
1927 hibridi      2
1928 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1929 hidrologija      1
1930 hidrološka uloga      2
1931 hidromeliorativni zahvati      1
1932 hidropedološke karakteristike      1
1933 hidrotehničke mjere      1
1934 high forest      1
1935 hilly area      1
1936 hind body weight      1
1937 hiperforezija      1
1938 hiperparazitoid      2
1939 Hippophaë rhamnoides      2
1940 Hippophao-Berberidetum      2
1941 Histiostoma piceae      2
1942 Histiostoma ulmi      1
1943 Histiostomatidae      3
1944 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1945 historical development      1
1946 historical outbreaks      1
1947 historical presentation      1
1948 historical value      2
1949 history of forestry      1
1950 history of HŠD      1
1951 hladne temperaturne jedinice.      1
1952 hlapljive komponente      1
1953 Hohenadel´s method      1
1954 Hohenadlova metoda      1
1955 hollow-horned animal      1
1956 Homeland war      1
1957 homogenizacija      1
1958 homogenization      1
1959 horn length      1
1960 Hornbeam hop      1
1961 Hornbeam oriental      1
1962 horns      1
1963 horse chestnut      2
1964 horse chestnut protection      1
1965 horticultural elements      1
1966 horticul­tural value      2
1967 hortikulturna vrijednost      2
1968 hortikulturni elementi      1
1969 host      1
1970 host plants      1
1971 hosts      2
1972 hrana      1
1973 hranidba      1
1974 hranljiva      1
1975 hrast      3
1976 hrast crnika      1
1977 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1978 hrast crnike      1
1979 hrast kitnjak      7
1980 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1981 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1982 hrast lužnjak      35
1983 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1984 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1985 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1986 hrast medunac      3
1987 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1988 hrast oštrika      1
1989 hrast sladun      1
1990 hrastov ponik      2
1991 hrastova mrežasta stjenica      1
1992 hrastova oblovina      1
1993 hrastova pepelnica      1
1994 hrastove šume      1
1995 hrastovi županije bjelovarske      1
1996 hrastovina      1
1997 Hrvatska      49
1998 Hrvatska – Dalmacija      1
1999 hrvatska flora      1
2000 hrvatska kuna      1
2001 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2002 Hrvatska vojna granica      1
2003 Hrvatska.      6
2004 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2005 Hrvatske šume d.o.o      1
2006 Hrvatske šume d.o.o.      4
2007 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2008 Hrvatski udio      1
2009 Hrvatsko Podunavlje      1
2010 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2011 HTRS96/TM      2
2012 human protection      1
2013 human resources in forestry      1
2014 humic acids      1
2015 huminske kiseline      1
2016 humizacija      1
2017 humofluvisol      2
2018 humus      3
2019 Hungavit      2
2020 hunt      1
2021 hunters      4
2022 hunting      6
2023 Hunting and fishing      1
2024 hunting area      1
2025 hunting associations      1
2026 hunting club rules      1
2027 hunting district      2
2028 hunting ground      1
2029 hunting ground biological casualties      1
2030 hunting grounds      1
2031 hunting illustration      1
2032 Hunting Management      2
2033 hunting society      1
2034 hunting-demographic intensity      1
2035 hunting-geographic intensity      1
2036 Hvar      2
2037 hvatanje      1
2038 hvatanje dabra      1
2039 hybrids      2
2040 hydrological role      2
2041 hydrology      1
2042 hydro-melioration treatments      1
2043 hydro-technical interventions      1
2044 hydro-technical measures      1
2045 Hymenoptera      4
2046 Hymenoptera: Platygastridae      2
2047 hyperparasitoid      1
2048 hyperphoresy      1
2049 ICP Forests      6
2050 identifikacija.      1
2051 iglice      1
2052 IGRs      1
2053 II-G-10      2
2054 II-G-20      2
2055 ilegalni odstrel      1
2056 ilirske vrste      1
2057 illegal felling      1
2058 illegal killing      1
2059 Illegal timber trade      1
2060 ilovača      1
2061 image fusion      1
2062 imela      2
2063 imidaclopride      1
2064 imidakloprid      1
2065 imovna općina      2
2066 impact      1
2067 impacts of silvicultural measures      1
2068 implementation of H1 and H2      1
2069 improvement by selfing      1
2070 improving management practices      1
2071 in situ and ex situ methods      1
2072 in situ i ex situ metode      1
2073 in utero      2
2074 incomplete development      1
2075 increase in growth      1
2076 increment      5
2077 Increment and cut      1
2078 increment and quality      1
2079 increment percentage      2
2080 indeks lisne povr šine      1
2081 indeks raznolikosti.      1
2082 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2083 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2084 indeks zaraze      1
2085 indeksi diverziteta      1
2086 indeksi točnosti      1
2087 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2088 index of infestation      1
2089 index values of common beech trees      1
2090 indicators      2
2091 indicators of productivity      1
2092 indices about forests      1
2093 Indigobush      2
2094 Indigobush bioproductivity      2
2095 Indigofera      2
2096 indikator dostupnosti      1
2097 Industrial Round Timber in the Rough      1
2098 industrija      1
2099 industrija celuloze i papira      1
2100 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2101 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2102 inercepcija      1
2103 inferencijalna statistika      1
2104 inferior and superior model trees      1
2105 infestation      2
2106 infestation intensity      1
2107 infiltracija      1
2108 infiltration      1
2109 inflammability and combustibility of fuel types      2
2110 informacijski sustav      1
2111 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2112 information system      1
2113 information system model      1
2114 informiranost      1
2115 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2116 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2117 innovations in forestry      2
2118 Innovativeness      2
2119 inovacije u šumarstvu      2
2120 inovativnost      2
2121 input-output analiza      1
2122 input-output analyses      1
2123 insect      3
2124 insect growth regulators      1
2125 insect pests      2
2126 insecticide      1
2127 insecticides      1
2128 Insectivores      1
2129 insects      1
2130 insekticid      1
2131 insekticidi      1
2132 insolacija      1
2133 insolation      1
2134 integral management with ecosystems in space      1
2135 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2136 integrated forest protection      1
2137 integrated timber protection      1
2138 integrirana zaštita oblovine      1
2139 integrirana zaštita šuma      1
2140 intelektual no vlasništvo      1
2141 intellectual ownership      1
2142 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2143 intensity of infection      2
2144 intensity of infestation      3
2145 intensive      1
2146 intenzitet fotosinteze      1
2147 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2148 intenzitet prorede      1
2149 intenzitet zaraze      6
2150 inter- and intrapopulation variability.      1
2151 interakcija genotip × okolina      1
2152 interception      1
2153 interest associations      1
2154 interlaboratory testing      1
2155 international standards      1
2156 Internet      3
2157 internetske usluge      1
2158 interpopulation and intrapopulation variability      1
2159 intesivelly thinning      1
2160 intra- and interpopulation variability      1
2161 Intraclonal and interclonal variability      1
2162 intraclonal variability      1
2163 intrapopulation and interpopulation variability      1
2164 intraspecific      1
2165 introduction      3
2166 introdukcija      6
2167 introgresija      1
2168 invasive pest      1
2169 invasive species      10
2170 invasive trees      1
2171 invazivna vrsta      4
2172 invazivne drvenaste vrste      1
2173 invazivne vrste      5
2174 invazivni štetni organizam      1
2175 invazivni štetnik      1
2176 inventarisation of woody plants      1
2177 inventarizacija dendroflore      1
2178 inventarizacija drveća i grmlja      1
2179 inventura      1
2180 inventura šuma      3
2181 investments      1
2182 injuries at work      1
2183 IPGRI      1
2184 Ips typographus      2
2185 iptera      1
2186 iskoristavački pokazatelj      1
2187 iskorišćivanje šuma      1
2188 iskorištavanje šuma      2
2189 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2190 iskorištenje      2
2191 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2192 island Mljet      1
2193 islands      1
2194 ISO 11277      1
2195 isoenzyme      1
2196 isoenzymes      1
2197 ispitivanje      2
2198 ISPM 15      4
2199 ispuštanje      1
2200 ispuštanje dabra      1
2201 ISTA pravila      1
2202 ISTA rules      1
2203 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2204 Istočna Slavonija      1
2205 istovjetne točke      1
2206 Istra      2
2207 Istra (Hrvatska)      1
2208 istraživanja      1
2209 istraživanje tržišta      1
2210 Istria      1
2211 Italian oak      2
2212 ITS2 regije      1
2213 ITS2 region      1
2214 Ivanščica      3
2215 Ixodidae      2
2216 izbojci      1
2217 izgorena površina      1
2218 izložak (eksponat)      1
2219 Izložbe-sajmovi      1
2220 izloženost      3
2221 izlučenje      1
2222 izlučivanje sastojina      2
2223 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2224 izmjera šuma      3
2225 izmjera šumskog drveća      1
2226 iznošenje drva      1
2227 izoenzimi      8
2228 izoenzymes      1
2229 izrada i privlačenje drva      1
2230 izravno i difuzno svjetlo      1
2231 Izvanredna stanja      1
2232 izvješće eksperata iz Kanade      2
2233 izvješćivanje      1
2234 izvoditelji šumskih radova      2
2235 izvođenje šumskih radova      1
2236 Izvoz i Uvoz      1
2237 izvozni putovi      1
2238 izvoženje drva.      1
2239 jablan      1
2240 Jadran      1
2241 jadranski otoci      1
2242 jadransko područje      1
2243 Jagdausstellungen      1
2244 jajnici      1
2245 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2246 jake prorjede      1
2247 Japage      2
2248 jarebica kamenjarka – grivna      1
2249 Jarebica kamenjarka grivna      1
2250 jasen      1
2251 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2252 Jasminum      2
2253 javni šumarski instituti      1
2254 javno mišljenje      1
2255 javno podsticanje šumarstva      1
2256 jedinstvena metoda      1
2257 jedinstveni model      1
2258 jednadžbe rasta      1
2259 jednakokutna spirala      1
2260 jednodobne bukove sastojine      2
2261 jednodobne regularne sastojine      1
2262 jednodobne sastojine      1
2263 jednodobno gospodarenje      1
2264 jednogodišnje sadnice      1
2265 jednospolna      1
2266 jela      6
2267 jela obična      1
2268 jela.      1
2269 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2270 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2271 jelen fratar      1
2272 Jelen lopatar      1
2273 jelen obični      3
2274 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2275 jelovina (Abies alba Mill)      1
2276 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2277 jestiva      1
2278 jestive gljive      1
2279 Joinery and Cabinet making      2
2280 joint- stock company in forestry      1
2281 Josip Ettinger      2
2282 Journal of Forestry      1
2283 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2284 Juglans L.      2
2285 Juglans nigra      1
2286 jugoistočna Europa      1
2287 juniper      1
2288 jura      1
2289 juvenilno drvo      1
2290 Južna Afrika      1
2291 Južna/Srednja Europa      1
2292 kadmij      1
2293 kadrovi u šu­marstvu      1
2294 kakvoća      1
2295 kakvoća drvnih sortimenata      1
2296 kakvoća stabala      1
2297 kalabrijski bor      1
2298 kalij      2
2299 Kalnik      2
2300 Kalnik forest      1
2301 kamenolom Očura II      1
2302 kamenjarka.      1
2303 kanader i demon      1
2304 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2305 Kappa statistika      1
2306 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2307 karantenski štetnik      1
2308 karbonatnenaslage      1
2309 kariotip      1
2310 karotenoidi      1
2311 karst      3
2312 karst phenomena      1
2313 karta staništa      1
2314 karta šumskih zajednica      1
2315 karte      1
2316 kartiranje šumskog drveća      1
2317 kartografska generalizacija      1
2318 Karyotypes      1
2319 kaštelansko područje      1
2320 katastar      1
2321 katastar vodnih potencijala      2
2322 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2323 kavkaska jela      1
2324 keficijent unutarnjeg rasta      1
2325 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2326 kemijski sastav sjemena      1
2327 kemijski sastav tla      1
2328 kemizam biljnog materijala.      1
2329 kermes berry      1
2330 Kermes oak      1
2331 kestenov moljac miner      1
2332 kestenova osa šiškarica      1
2333 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2334 kitnjak      1
2335 klasična otvorenost      1
2336 klaster analiza      3
2337 klasterska analiza      1
2338 klet      1
2339 klijanci      1
2340 klijanje      1
2341 klijavost      2
2342 klima      6
2343 klima-požarna područja      1
2344 klima-požarna područja.      1
2345 klimatološki parametri      1
2346 klimatska promjena      1
2347 klimatske karakteristike      1
2348 klimatske promjene      5
2349 klimatski čimbenici      1
2350 klimatski ekscesi      1
2351 klimatski model      1
2352 klimatski scenariji      1
2353 klinalna varijabilnost      1
2354 klizna sredina      1
2355 klon      1
2356 klon topole I-214      1
2357 klonovi      1
2358 klonovi bijele vrbe      2
2359 klonovi stablastih vrba      1
2360 klonovi topola      2
2361 klonovi topole      1
2362 klonska sjemenska plantaža      2
2363 klonske sjemenske plantaže      1
2364 klonski arhivi      1
2365 klonski testovi crnih topola      1
2366 klonski uz.orci      1
2367 klonsko šumarstvo      1
2368 Klorofilmetar CCM-200      1
2369 kljove      2
2370 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2371 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2372 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2373 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2374 Koelreuteria      2
2375 količine goriva      1
2376 kolotrag      1
2377 koluvij      1
2378 koljik      2
2379 komparacija stanja za 2009.      1
2380 komparativna analiza      1
2381 komparativna metoda istraživanja      1
2382 kompleksni sustavi      1
2383 kompleksnost      1
2384 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2385 kompromis      1
2386 Komrčar      2
2387 komuniciranje      1
2388 komunikacijske aktivnosti      1
2389 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2390 koncepcija      2
2391 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2392 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2393 konsenzus      1
2394 kontejner      1
2395 kontejneri      1
2396 kontejnerski uzgoj      1
2397 kontinentalna Hrvatska      1
2398 kontrola      1
2399 kontrolne pokusne plohe      1
2400 konverzija panjača      1
2401 konzervacija      1
2402 konzervacija vlage      1
2403 konzervacija vlage u tlu      1
2404 Kopački rit      2
2405 kopulacija      1
2406 kora      1
2407 koranje      1
2408 korelacija      1
2409 korelacijska veza      2
2410 korijen      2
2411 korištenje zemljišta      1
2412 korjenov sustav      1
2413 korološke i fitocenološke značajke      1
2414 korov      1
2415 korovi      1
2416 korovska vegetacija      1
2417 košćela      1
2418 koštunica      1
2419 kovanice      1
2420 krajobraz.      1
2421 krajobrazna raznolikost      1
2422 kramp      1
2423 kraniometrija      1
2424 Krapinsko-zagorska Count      1
2425 Krapinsko-zagorska County      1
2426 Krapinsko-zagorska županija      2
2427 kras      1
2428 Krasno      2
2429 kraška polja      1
2430 kratke ophodnje.      1
2431 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2432 kreativnost      2
2433 kreda      1
2434 kriging      2
2435 kriterij kvaliteta      1
2436 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2437 kriteriji za investiranje      1
2438 kritosjemenjače      1
2439 krivulje indeksa staništa      1
2440 krize      1
2441 kronika      1
2442 krpelj      1
2443 krš      4
2444 krški fenomeni      1
2445 krupno drvo      1
2446 krupnoća žira      2
2447 kružne primjerne plohe      1
2448 kserofitna      1
2449 kukac      3
2450 kukavica      1
2451 kukci      1
2452 kukci potkornjaci      1
2453 kukcojedi      1
2454 kultivari tise      1
2455 kultura      2
2456 kultura crnog bora      1
2457 kulture kratkih ophodnji      2
2458 kulturni pejzaž      1
2459 kulturno povijesna baština      1
2460 Kunstinseln      1
2461 kva liteta sjemena      1
2462 kvalitativno iskorištenje      1
2463 kvalitet      1
2464 kvaliteta      2
2465 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2466 kvaliteta sadnica      2
2467 kvaliteta staništa      1
2468 kvaliteta žira      1
2469 kvaliteta života      1
2470 kvantitativna obilježja      1
2471 kvantitativna svojstva      1
2472 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2473 kvarter      1
2474 laboratorijski uzgoj      1
2475 laboratory rearing      1
2476 land mines      1
2477 land use      1
2478 landed municipality      1
2479 landfill gas      1
2480 landforms      1
2481 Landsat      2
2482 Landsat 7      2
2483 landscape artist      1
2484 landscape design      1
2485 landscape diversity      1
2486 landscape.      1
2487 lapor      1
2488 large wood of Italian oak      1
2489 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2490 Laudonov Gaj      4
2491 laurel      1
2492 Law      1
2493 lawn      1
2494 laying date      1
2495 layout of the islet      1
2496 layout proposal      1
2497 leachate      1
2498 leaf area index      1
2499 leaf litter      1
2500 leaf morphology      6
2501 leaf nitrogen dynamic      1
2502 leaf photosynthetic traits      1
2503 leaf third-flush      1
2504 leaf unfolding      1
2505 leafminers      1
2506 legislation      1
2507 legislative      1
2508 Lekenik      2
2509 length of assortment      1
2510 length of the nibbled part of a shoot      1
2511 Lepidoptera      5
2512 Leptoglossus occidentalis      2
2513 Lespedeza      2
2514 level of knowledge.      1
2515 library      1
2516 Liburnian karst      1
2517 Liburnijski krš      1
2518 licenciranje      2
2519 licensing      2
2520 LiDAR      2
2521 life forms      1
2522 lifelong learning      1
2523 light      2
2524 Lika      6
2525 limit values      2
2526 linear correlation      1
2527 linear trend      1
2528 linearna korelacija.      1
2529 linearni trend      1
2530 lines below electro-energetic facilities      1
2531 linoleic acid      1
2532 linoleinska kiselina      1
2533 Liocourt´s distribution      1
2534 Liocourtova distribucija      2
2535 Lisičine      1
2536 Lisičine Arboretum      2
2537 lisni mineri      1
2538 listanje      1
2539 listinac      3
2540 listopadna      1
2541 listopadne šume      1
2542 lisymeters      1
2543 lišće obične bukve      1
2544 lišće perasto      1
2545 litače      1
2546 lithological unit      1
2547 litološka cjelina      1
2548 litter      1
2549 litter mass loss      1
2550 livelihoods      1
2551 lizimetri      2
2552 local community      1
2553 Local population      1
2554 log value yield.      1
2555 log volume yield      1
2556 logger injuries      1
2557 logging      3
2558 logging as sylvicultural care of stands      1
2559 Logging operations      1
2560 logging residue      1
2561 logging strategy      1
2562 logistic regression      1
2563 logistička regresija      1
2564 lokalna zajednica      1
2565 Lokalne populacije      1
2566 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2567 Longe-range      1
2568 longitudinal clearance radius      1
2569 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2570 Lonicera      2
2571 lopatar      1
2572 Loranthus europaeus Jacq.      6
2573 losses      1
2574 lov      1
2575 lovac      1
2576 lovačka ilustracija      1
2577 lovačka udruga kotara senjskog      1
2578 lovačke izložbe      1
2579 lovačke udruge      1
2580 Lovački dio izložbe      1
2581 lovci      2
2582 lovište      7
2583 lovni trupčići      2
2584 lovno gospodarenje      2
2585 lovno područje      1
2586 lovno stablo      1
2587 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2588 lovno-demografski intenzitet      1
2589 lovno-geografski intenzitet      1
2590 lovor      1
2591 Lovran marron      1
2592 lovranski marun      1
2593 lovstvo      4
2594 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2595 Lovstvo i ribarstvo      1
2596 low attack      1
2597 low quality and small-sized diameter logs      1
2598 low tree      1
2599 Lower Austria      1
2600 lower tusks      1
2601 lowland      1
2602 lowland forest ecosystems      3
2603 Lowland forests      4
2604 lowland forests of pedunculate oak      1
2605 lowland region      1
2606 low-lying areas      1
2607 lubanja      1
2608 Lumber operations      1
2609 lumber value yield      1
2610 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2611 lužnjak      2
2612 Lymantria dispar      2
2613 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2614 Lymantria monacha      2
2615 Lymantriidae      1
2616 Lyme borreliosis      1
2617 Lymnatria monacha      1
2618 Lynx lynx      2
2619 lysimeters      1
2620 ljetna suša      2
2621 M.Sc.      1
2622 Macedonian oak      1
2623 Maceljsko gorje      2
2624 machine felling      1
2625 machine felling and processing      1
2626 machine´s own resistance power      1
2627 macroclimatic adaptedness      1
2628 macrofungi      1
2629 macroscopic characteristics      1
2630 magistarski rad      1
2631 magnezij      1
2632 Magnolia L.      1
2633 Mahaleb cherry tree      1
2634 maintenance of forest roads      1
2635 makedonski hrast      2
2636 makija      2
2637 makija planike      1
2638 maklen      1
2639 makrogljive      1
2640 makroklima      1
2641 makroklimatska prilagodba      1
2642 makroskopske karakteristike      1
2643 Maksimir Park      2
2644 mala i srednja poduzeća      1
2645 Mala Kapela      1
2646 malati      1
2647 mali alati      1
2648 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2649 Malus Mill.      1
2650 mammal      1
2651 man activities      1
2652 managed beech forests      1
2653 management      5
2654 management of      2
2655 management plan      2
2656 management planning      1
2657 management plans      1
2658 management style      1
2659 management unit "Česma"      1
2660 map of forest communities      1
2661 maps      1
2662 maquis      1
2663 maquis of strawberry tree      1
2664 market      3
2665 market relations      1
2666 market research.      1
2667 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2668 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2669 marking      1
2670 masa košuta      1
2671 masena koncentracija      1
2672 maslinik      2
2673 mass concentration      1
2674 master´s thesis      1
2675 mastic      1
2676 mastic tree      1
2677 mastika      1
2678 matematički modeli      1
2679 matični fond      1
2680 matični supstrat      1
2681 matičnjak plemki      1
2682 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2683 mature stands      1
2684 maturity dimension      1
2685 Mean breast diameter      1
2686 mean extraction distance      1
2687 mean skidding distance      1
2688 measuring elements      1
2689 measuring procedure      1
2690 mechanical felling      1
2691 mechanical properties of wood      1
2692 mechanized of silvicultural works      1
2693 Mediteran      1
2694 mediteranska vegetacija      1
2695 mediteranske šume      1
2696 mediteransko krško područje      1
2697 Mediterranean      2
2698 Mediterranean karst area      2
2699 mediterranean vegetation      1
2700 medljikovac      1
2701 medunac      1
2702 Medvednica      1
2703 Medvednica Mount      1
2704 Medvednica Nature Park      1
2705 Međimurje      2
2706 međulaboratorijske usporedbe      1
2707 Međunarodne konvencije      1
2708 međunarodne norme      1
2709 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2710 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2711 mehanička svojstava drva      1
2712 mehanička svojstva      1
2713 mehanička svojstva drva      1
2714 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2715 mehanizirana bušilica      1
2716 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2717 melioracija      1
2718 melioracija krša      1
2719 melioracijski učinci      1
2720 menadžment      1
2721 menagement klas      1
2722 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2723 meningoencephalitis      1
2724 merkan-lilizam      1
2725 mesophilous chestnut forests      1
2726 Metcalfa pruinosa      2
2727 meteorological factors      1
2728 meteorološki čimbenici      1
2729 meteorološki indeks požara      2
2730 me­teorološki indeks požara      1
2731 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2732 method of thinning of regular forest      1
2733 methods      1
2734 metoda najbližih susjeda      1
2735 metoda pokusnih ploha      1
2736 metoda prorede      1
2737 metoda sjemenomjera      1
2738 metoda sjetve      1
2739 metoda tetive      1
2740 metoda tetrazola      1
2741 Metoda vrtložne kovarijance      1
2742 metode      1
2743 metode vrednovanja      1
2744 mezijska bukva      1
2745 mezofilne kestenove šume      1
2746 micoses of needles      1
2747 microbiological characteristics of the soils      1
2748 microclimate      3
2749 microorganism functional groups in the soil      1
2750 microrelief      1
2751 micro-relief      1
2752 microsatelite      1
2753 microsatelites SSR      1
2754 microsatellite markers      1
2755 microsatellites      2
2756 mid- and long-term planning      1
2757 middle breast diameter      1
2758 middle volume of trees      1
2759 middle-aged stand      1
2760 mikocenoza      1
2761 mikoze      1
2762 mikoze iglica      1
2763 mikrobiološke značajke tala      1
2764 mikroelementi      1
2765 mikroklima      3
2766 mikroreljef      1
2767 mikrosateliti      4
2768 mikrosatelitni biljezi      1
2769 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2770 Milan Knežević      2
2771 Milan Stribrny      2
2772 mine      3
2773 mineral raw materials      1
2774 mineralne sirovine      1
2775 miniranost      1
2776 mistletoe      3
2777 mišoliki glodavci      1
2778 mitochondrial control region      1
2779 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2780 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2781 mixed and pure stands of beech      1
2782 mixed plantations      1
2783 mjere asimetrije      2
2784 mjereni postupak      1
2785 mjerila      1
2786 mjesečna ocjena žestina      1
2787 mjesto lanjenja      1
2788 mješovita kultura      1
2789 mješovite i čiste sastojine      1
2790 mlada sastojina      1
2791 mladi naraštaj      3
2792 mladik      2
2793 mobile cable crane      1
2794 močenje plodova      1
2795 model      5
2796 model normally      1
2797 model of departmental research      1
2798 model of middle-aged forest      1
2799 model oplemenjivanja      1
2800 model predviđanja cijena      1
2801 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2802 model resornoga istraživanja      1
2803 model sustava informacija      1
2804 model vrednovanja      2
2805 modeli procjene volumena      1
2806 modeli rasta      1
2807 modeling      1
2808 modeliranje      4
2809 Modeliranje goriva      1
2810 Modelling      2
2811 modelna srednjodobna sastojina      1
2812 modelni normalitet      1
2813 modification      1
2814 modificirana Brinkova funkcija      1
2815 modificirana skala      1
2816 modified Brink’s function      1
2817 modified scale      1
2818 modifikacije      1
2819 moesian beech      1
2820 mogućnost razlikovanja      1
2821 moisture content      1
2822 moisture regime      1
2823 molecular diagnostic      1
2824 molecular-biological methods      1
2825 molekularna dijagnostika      1
2826 molekularno-biološke metode      1
2827 monetary value of wood assortments      1
2828 monitoring      7
2829 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2830 monitoring u šumarstvu.      1
2831 Monochamus galloprovincialis      2
2832 monoculture      1
2833 monografija “Divokoza”      1
2834 monograph “Chamois”      1
2835 monokultura      1
2836 Monolit      1
2837 monthly severity ratings      1
2838 Montpellier      1
2839 morflogija klijanca      1
2840 morfologija      1
2841 morfologija češera i sjemena      1
2842 morfologija lista      6
2843 morfologija ploda      1
2844 morfologija sadnica      1
2845 morfologija sjemena      1
2846 morfologija tla      1
2847 morfološka obi lježja      1
2848 morfološka raščlamba      1
2849 morfološka svojstva sadnica      1
2850 morfološka varijabilnost      2
2851 morfološke karakteristike      1
2852 morfometrija      1
2853 morfometrija rogovlja      1
2854 morfometrijska analiza lista      1
2855 morfometrijska analiza lista jasena      1
2856 morfometrijska varijabilnost      1
2857 morphological analysis      1
2858 morphological characteristics      1
2859 morphological features of seedlings      1
2860 morphological variability      2
2861 morphology      1
2862 morphometric ash leaf analysis      1
2863 morphometric leaf analysis      1
2864 morphometric traits      1
2865 morphometric variability      1
2866 morphometrics of antlers      1
2867 morphometry      1
2868 mortalitet      5
2869 mortality      6
2870 Mosor      2
2871 motor-manual      1
2872 motorna pila      1
2873 motorne pile      1
2874 motorni čistač      1
2875 Mottled Umber Moth      1
2876 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2877 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2878 mouflon      3
2879 mountain tourisms      1
2880 mountainous areas      1
2881 Mountainous Croatia      1
2882 Mountainous Region of Croatia      1
2883 mountainous relief area      1
2884 Moving average      1
2885 mr. sc.      1
2886 mreža      1
2887 mreža šumskih cesta      1
2888 mrtvo drvo      2
2889 mtDNA      2
2890 muflon      4
2891 muflon (Ovis ammon L.)      1
2892 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2893 mulberry (Morus alba)      1
2894 mulching flail mower      1
2895 Multi Criteria Decision Making      1
2896 multiclonal cultures      1
2897 Multi-criteria decision analysis      1
2898 multi-criteria decision making      1
2899 multi-dimensional scaling      1
2900 multidimenzionalno skaliranje      1
2901 multidisciplinaran pristup      1
2902 multiklonske kulture      1
2903 Multiple criteria decision making      1
2904 multiple regression analyses      1
2905 multiple-use fo­restry      2
2906 multivariate analysis      2
2907 multivariate methods      1
2908 multivariatne meto­de      1
2909 multivarijacijska analiza      1
2910 multivarijatna analiza      1
2911 muncipality      1
2912 munika      1
2913 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2914 munika u Hercegovini      1
2915 Mura      2
2916 mycocoenosis      1
2917 mycoses      1
2918 Myrto-Quercetum ilicis      2
2919 nabonos      1
2920 Nacionalni park      1
2921 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2922 Nacionalni park Kornati      1
2923 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2924 nacionalni parkovi      1
2925 način uzgoja      1
2926 nad zor stanja sastojina.      1
2927 nadmorska visina      1
2928 nadzemna biomasa      2
2929 nadzor      2
2930 Nadzorni odbor      1
2931 naftna kontaminacija      1
2932 nagib      1
2933 nagib terena      1
2934 Na-heksametafosfat      1
2935 Na-hexametaphosphate      1
2936 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2937 naknada      1
2938 naknada za općekorisne funkcije      1
2939 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2940 nalazišta tartufa      1
2941 nalazište u Zagrebu      1
2942 namnožio      1
2943 nanoindentacija      1
2944 nanoindentation      1
2945 nanotechnology      1
2946 nanotehnologija      1
2947 Na-pirofosfat      1
2948 naplodni sijek      1
2949 Na-pyrophosphate      1
2950 narodna imena životinja.      1
2951 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2952 narrowleafed ash      1
2953 narrow-leaved ash      6
2954 narrow-leaved ash tree      1
2955 nasad gumijevca      1
2956 nasljedne osnove      1
2957 nasljednost      3
2958 Našice      1
2959 National park “Fruška gora”      1
2960 National Park Plitvička Jezera      1
2961 national parks nature parks      1
2962 native deciduous plants      1
2963 natječajna (početna) cijena      1
2964 natprosječni debljinski prirast      1
2965 Natura2000      1
2966 Natural conditions of life      1
2967 natural drying of stockwood      1
2968 natural enemies      1
2969 natural foci      1
2970 natural heritage      1
2971 natural newgrowth      1
2972 natural reforestation      1
2973 natural reforestation (reestablishment)      1
2974 natural regeneration      3
2975 natural rege­neration      1
2976 natural regeneration and management.      1
2977 natural resources      2
2978 natural spreading      1
2979 natural stockwood drying      1
2980 naturalizam      1
2981 nature      1
2982 nature conservation      1
2983 nature park      1
2984 Nature Parks      1
2985 nature preservation      1
2986 nature protection      5
2987 nature resources      1
2988 navigation      1
2989 nearest neighbor analysis      1
2990 necrosis      1
2991 nedostatak vode      1
2992 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2993 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2994 nedrvni šumski proizvodi      2
2995 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2996 negativna selekcija      1
2997 nekroza      1
2998 nelegalne sječe      1
2999 Nemonetarne usluge šuma      1
3000 Nemozoma      1
3001 nenosivo tlo      1
3002 nepotpuni razvoj      1
3003 neprava srž      1
3004 neprava srž bukve      1
3005 nepravilan klijanac      1
3006 nesreće na radu      1
3007 network      1
3008 Networks      1
3009 neutrofilne šume      1
3010 new host      1
3011 new introduction      1
3012 new localities      1
3013 new locality      1
3014 new record      2
3015 new silvicultural options      1
3016 new truffle locality      1
3017 news: capacity planning      1
3018 Nezakonita trgovina drvom      1
3019 N-fixation      1
3020 niska gustoća      1
3021 nisko drvo      1
3022 nitrogen      3
3023 nitrogen accumulation      1
3024 nizina      2
3025 nizinske šume      5
3026 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3027 nizinski brijest      1
3028 nizinski šumski ekosustavi      3
3029 nizinsko područje      2
3030 Noble Hardwoods      1
3031 Noctuidae      2
3032 noctuids      1
3033 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3034 nominalna gustoća      1
3035 Non wood forest products and services      1
3036 non-bearing soil      1
3037 nonlinear dynamical systems      1
3038 non-market forest functions      1
3039 Non-Monetary services from forests      1
3040 nonwood forest function.      1
3041 non-wood forest products      1
3042 nonwood forest products and servised      1
3043 norma ISO 11277.      1
3044 norma vremena      1
3045 normal model      2
3046 normal models      1
3047 normal seedling      1
3048 normal structure      1
3049 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3050 normala      4
3051 normalitet      1
3052 normalized difference vegetation index      1
3053 normalna raspodjela stabala      1
3054 normalni poprečni profil      1
3055 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3056 normals      1
3057 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3058 norme vremena      1
3059 norme za čvrsta biogoriva      1
3060 normizacija      1
3061 North America      1
3062 Northeastern Anatolian      1
3063 northern Croatia      1
3064 northern Velebit      1
3065 Northwestern Croatia      1
3066 Norway spruce      4
3067 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3068 nouctuid moths      1
3069 nourishing      1
3070 nova nalazišta      2
3071 nova šumskouzgojna rješenja      1
3072 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3073 novčanice      1
3074 novi domaćin      1
3075 novi ekološki trend      1
3076 novi nalaz      1
3077 novi pristup korištenja podataka      1
3078 novo nalazište      1
3079 novosti: plan kapaciteta      1
3080 novounesena vrsta      1
3081 novoutvrđene vrste      1
3082 NPK fertlizer 7:14:21      1
3083 NPK gnojivo 7:14:21      1
3084 number and size of stomata      1
3085 number of adult roe deer does      1
3086 number of fawns      1
3087 Number of flowers and fruits      1
3088 number of kids      1
3089 number of plants      1
3090 number of root tips      1
3091 number of sprouts on the trunk.      1
3092 number of trees      1
3093 numerical analysis      3
3094 numerička analiza      3
3095 numeričko bonitiranje      1
3096 numerousness natural new growth and stand age.      1
3097 numerousness/abundance      1
3098 nurse plants      1
3099 nurseries      1
3100 nursery      5
3101 nursery germination      1
3102 nursery plant production      1
3103 nursery production      2
3104 nutrient status      2
3105 nutritional status      2
3106 NW Adriatic      1
3107 njega      8
3108 njega pomlatka      1
3109 njega šuma      2
3110 njega šume      1
3111 njegovanje      1
3112 oak      2
3113 oak (Quercus robur L.)      1
3114 Oak downy      2
3115 oak lace bug      1
3116 oak round timber      1
3117 oak seedlings      1
3118 oaks in the Bjelovar County      1
3119 oakwood      1
3120 obalna vegetacija      1
3121 Obedska Bara      2
3122 obična bukva      15
3123 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3124 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3125 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3126 obična bukva.      1
3127 obična jela      10
3128 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3129 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3130 obična smreka      5
3131 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3132 obična tisa      1
3133 obični bagrem      1
3134 obični bor      2
3135 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3136 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3137 obični čempres      1
3138 obični grab      1
3139 obični jasen      2
3140 Obični orah      3
3141 object-oriented forest classification      1
3142 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3143 oblični broj      1
3144 oblik debla      1
3145 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3146 oblo drvo      1
3147 obnova      3
3148 obnova i održavanje      1
3149 obnova sastojina      2
3150 obnova šuma      3
3151 obnova šumskih krajolika.      1
3152 obnova vrtova      1
3153 obnovljivi izvori      1
3154 obnovljivi izvori energije      2
3155 obnovljivi prirodni resurs      1
3156 obnovljivi prirodni resursi      1
3157 obnovljivi resursi      1
3158 obojenost i zimska retencija lišća      1
3159 Obolodiplosis robiniae      2
3160 oborine      4
3161 obrana od poplave      1
3162 obrast      2
3163 obrazovanje kadrova      1
3164 Obrenovački Zabran      2
3165 obujam stabala      1
3166 obuka      1
3167 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3168 occupational injuries      1
3169 occurrence      1
3170 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3171 ocjena primjenjivosti      1
3172 ocjena stanja      1
3173 ocjena trofeja      1
3174 ocjenjivanje prikladnosti      2
3175 očuvanje genofonda      1
3176 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3177 očuvanje okoliša      1
3178 očuvanje prirode      2
3179 očuvanje staništa      1
3180 odabir scenarija gospodarenja      1
3181 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3182 odlagališni plin      1
3183 odlagalište      1
3184 odlaganje      1
3185 odnos visine i promjera      1
3186 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3187 određivanje visine stabla      1
3188 održavanje šumskih cesta      1
3189 održivi razvitak      1
3190 održivi razvoj      4
3191 odstrel      2
3192 odstrjel      2
3193 odsumporavanje      1
3194 odumiranje      2
3195 odumiranje stabala      4
3196 odziv      1
3197 ograda      1
3198 ogrijevno drvo.      1
3199 ogrjevna vrijednost      1
3200 okoliš      1
3201 ökologische Faktoren      1
3202 oksidacijski stres      1
3203 old forestry map      1
3204 old towns and settlements      1
3205 old-field succession      1
3206 oleoptera      1
3207 olive grove      1
3208 Omiš      1
3209 omjer smjese      1
3210 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3211 onečišćenje      1
3212 onečišćenje voda      1
3213 onečišćenje zraka      2
3214 one-year-old seedlings      1
3215 opasni otpad      1
3216 opća vitalnost      4
3217 općekorisna funkcija šume      1
3218 općekorisne funkcije      3
3219 općekorisne funkcije šuma      2
3220 open strips      1
3221 opening up of forests      1
3222 openings      1
3223 Operational Planning      2
3224 operativno planiranja      1
3225 operativno planiranje      1
3226 operativno vrijeme      1
3227 ophodnjica      1
3228 oplemenjivanje      1
3229 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3230 oplodna sječa      4
3231 oplodna sječa u grupama      1
3232 oplodna sječe      1
3233 oplodne sječe      2
3234 oplošje korijena      1
3235 oporavak      1
3236 opožarena površina      2
3237 oppenes of forest roads.      1
3238 oprema za pticu grabljivicu      1
3239 oprema za sokolara      1
3240 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3241 opseg šumskouzgojnih radova      1
3242 opterećenost olovom      1
3243 opterećenje šumskih ekosustava      1
3244 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3245 optimalna otvorenost      1
3246 optimum opennes      1
3247 organic carbon OC      1
3248 organic matter      1
3249 organizacija      2
3250 organizacija gašenja      1
3251 organizacijska kultura      2
3252 organizacijski ustroj zaštite      1
3253 organization      1
3254 organizational culture      2
3255 organizational protection system      1
3256 organska tvar      1
3257 or­ganska tvar tla      1
3258 organski ugljik OC      1
3259 Oriental Hornbeam      1
3260 original project method      1
3261 originalna metoda projektiranja      1
3262 ornamental plants trade      1
3263 ornithology      1
3264 ornitologija      1
3265 orografijski pojasi      1
3266 osa listarica      2
3267 Osijek      1
3268 Osmocote Exact Standard      2
3269 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3270 osnova gospodarenja      2
3271 Osnovna državna karta (ODK)      1
3272 osnovne plohe      1
3273 osnovne vegetacijske jedinice      1
3274 osnovni fond      1
3275 osnovni fondovi divljači      2
3276 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3277 osobna računala      1
3278 Ostryo-Abietetum      2
3279 ostvarena proizvodnja      1
3280 ostvareni prirast      1
3281 osutost      1
3282 osutost iglica      1
3283 osutost krošanja      2
3284 osutost stabala      1
3285 osvjetljavanje      1
3286 Osvrti na izložbu      1
3287 oštećenost      2
3288 oštećenost krošanja      1
3289 oštećenost stabala      1
3290 oštećenost šuma      2
3291 oštećenja      1
3292 oštećenja stabala      1
3293 oštećenje      1
3294 oštećenje iglica      1
3295 oštećenje stabala      1
3296 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3297 oštećivanje sastojine      1
3298 oštećivanje stabala i tla      1
3299 oštećivanje šuma      1
3300 Oštrica      2
3301 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3302 otjecanje      1
3303 otoci      1
3304 otok Čiovo      1
3305 otok Krk      1
3306 otok Mljet      2
3307 otok Plavnik      1
3308 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3309 otopina tla      1
3310 otpad      2
3311 otpornost      1
3312 otvaranje šuma      1
3313 otvoreni prostor      1
3314 otvoreni sustav      1
3315 otvoreno lovište      1
3316 otvorenost      1
3317 otvorenost šumskim cestama.      1
3318 outbreak      1
3319 ovaries      1
3320 overhead costs      1
3321 overwintering      1
3322 Ovis ammon musimon      1
3323 ovlasti      1
3324 ownership and property conditions      1
3325 ownership restitution      1
3326 oxidative stress      1
3327 oxygen market      1
3328 ozljede      1
3329 ozljede na radu      2
3330 ozljede na stablima      1
3331 ozljede sjekača      1
3332 označavanje      1
3333 P. curvidens      2
3334 P. deltoides      2
3335 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3336 P. nigra Arnold      2
3337 P. thunbergiana Franco      2
3338 P. vorontzowi      2
3339 P. x euramericana      2
3340 p.o. Zagreb      1
3341 padaline      1
3342 panjača      1
3343 panjača planike      1
3344 panjače      1
3345 Papuk Natural Reserve      1
3346 parametar regresije (b)      1
3347 parameter of regression (b)      1
3348 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3349 Parasiten      1
3350 Parasitenkomplex      1
3351 parasitoid      1
3352 parazitoid      1
3353 parazitski kompleks      1
3354 Parčine      3
3355 Parectopa robinella      2
3356 Parectopa robiniella      2
3357 parent fund      1
3358 parent material      1
3359 park      1
3360 park forest      1
3361 park forest Marjan      1
3362 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3363 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3364 park prirode      1
3365 park prirode Telašćica      1
3366 Park prirode Učka      1
3367 park šuma      1
3368 Park šuma Marjan      1
3369 park Tašmajdan      1
3370 park-forest Komrčar      1
3371 parkovi      1
3372 Parkovi prirode      2
3373 parkovni objekti      3
3374 park-šuma      1
3375 park-šuma »Komrčar«      1
3376 Park-šume Grada Zagreba      1
3377 Participatory management      1
3378 particle size distribution      1
3379 pasivna zaštita      1
3380 pasji trn      1
3381 passive conservation      1
3382 past condition      1
3383 pasture      1
3384 paša      1
3385 Pašarenje      1
3386 pathways      1
3387 patologija      1
3388 Paulovnija 9501      1
3389 Paulovnija Shan Tong      1
3390 Paulownia 9501      1
3391 Paulownia Shan Tong      1
3392 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3393 payment for forest ecosystem services      1
3394 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3395 PCA      2
3396 pedicle      1
3397 pedigree      1
3398 pedofiziografske značajke      1
3399 pedogeneza      1
3400 pedogenezis      1
3401 pedological analyses      1
3402 pedologija      1
3403 pedology      1
3404 pedološke analize      1
3405 pedophysiographic features      1
3406 pedosfera      1
3407 pedosphere      1
3408 pedotransfer function PTF      1
3409 pedotransfer funkcija PTF      1
3410 Peduncled Oak      2
3411 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3412 pedunculate oak      30
3413 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3414 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3415 PEEN      2
3416 pejsažist      1
3417 pejsažno oblikovanje      1
3418 peleti      2
3419 peletizacija sjemena      1
3420 pellet density      1
3421 pellets      2
3422 Pelješac      2
3423 penjačice      1
3424 People      1
3425 percent share      1
3426 percent share of wood along thickness classes      1
3427 percentage increments of values      1
3428 Percentage of forest cover      1
3429 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3430 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3431 percentage of wood assortments      1
3432 period      1
3433 perioda      1
3434 periodicitet plodonošenja      1
3435 periodički prijelaz volumena      1
3436 perivoj Ma­ksimir      2
3437 permanent experiment plot      1
3438 permanent experiments      1
3439 perpetrator      1
3440 Persian walnut      1
3441 pest      1
3442 pest control      1
3443 pesticid      1
3444 pesticide      1
3445 pests      1
3446 Peter‘s mountain      1
3447 Petrova gora      1
3448 pH – solution      1
3449 pH oborina      1
3450 pH precipitation      1
3451 Ph u pirofosfatu      1
3452 Ph u vodi      1
3453 Ph. D.      1
3454 phaeropsis sapinea      1
3455 Phase I and II      1
3456 Phase II      1
3457 Phase III      1
3458 phenological variability of flowering      1
3459 phenology      5
3460 phenophases      1
3461 phenotypic plasticity.      1
3462 phenotypic stability      1
3463 phenotypic variation      1
3464 pheromone baited traps      1
3465 pheromone dispenser      1
3466 pheromone trap      2
3467 pheromone traps      1
3468 pheromone-baited trap      1
3469 phosphorus      3
3470 photointerpretation key      2
3471 pH-otopina      1
3472 photosynthesis      1
3473 photosynthesis intensity      1
3474 photosynthetic pigments      1
3475 Phyllonorycter issiki      2
3476 Phyllonorycter issikii      2
3477 Phyllonorycter robiniella      2
3478 Phyllonorycter sp.      1
3479 Phyllonorycter spp.      1
3480 phylogeny      1
3481 physical and mechanical properties of abonos      1
3482 physical and mechanical properties of recent oak      1
3483 physical and mineral soil properties      1
3484 physical strain      1
3485 physics      1
3486 physiological parameters      1
3487 phytocenosis      1
3488 phytocoeno­logical community      1
3489 phytocoenological record      1
3490 phytocoenological units      1
3491 phytocoenology      1
3492 phytocoenology (phytosociology)      1
3493 phytomass      1
3494 Phytophthora      2
3495 phytoplasmas      1
3496 phytoremediation      3
3497 phytosanitary inspection      1
3498 phytosanitary measures      1
3499 phytosanitary system      1
3500 phytosociology      1
3501 Picea abies      1
3502 Picea abies (L.) Karst.      1
3503 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3504 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3505 Picea omorika      1
3506 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3507 piezometar      1
3508 piezometer      1
3509 Pilanarstvo      3
3510 pilanska prerada drva      1
3511 pi­lanska proizvodnja      1
3512 pilanska sirovina      1
3513 pilanska tehnologija      1
3514 pilanski proizvodi      1
3515 Pilot Project      1
3516 Piljena građa četinjača i listača      1
3517 pine resin production      1
3518 Pinienprozessionspinner      1
3519 Pinija      1
3520 pinija (Pinus pinea)      1
3521 Pinus brutia      1
3522 Pinus halepensis      2
3523 Pinus heldreichii      2
3524 Pinus heldreichii (Christ)      2
3525 Pinus kalpensis      1
3526 Pinus nigra      5
3527 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3528 Pinus pinea      2
3529 Pinus pinea L.      1
3530 Pinus pineaL.      1
3531 Pinus sylvestris L.      2
3532 pinj      1
3533 pioneer species      1
3534 pioneer species.      1
3535 pioneer tree species      1
3536 pioneering species      1
3537 pionirske vrste      4
3538 pionirske vrste drveća      1
3539 piravost      1
3540 pisana dokumentacija      1
3541 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3542 pitka voda      1
3543 pitomi kesten      3
3544 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3545 Pityokteines spinidens      2
3546 place of birth      1
3547 Plains      1
3548 Plan šumskog upravljanja      1
3549 plan upravljanja risom      1
3550 plan uzgajanja šuma      1
3551 planina Tušnica      1
3552 planinski turizam      1
3553 planirana proizvodnja      1
3554 planirani prirast      2
3555 planiranje      3
3556 planiranje etata glavnog prihoda      1
3557 planiranje gospodarenja      1
3558 planiranje mreže šumskih cesta      1
3559 planiranje obnove sastojina      1
3560 planiranje sječe      1
3561 planiranje šumskih prometnica      1
3562 planned production      1
3563 planned recruitment      1
3564 planned recruitment rate      1
3565 planning      1
3566 planning of forest roads      1
3567 planning of regeneration felling      2
3568 Planning system      2
3569 planovi      1
3570 planovi upravljanja      1
3571 planska jedinica İkisu      1
3572 planski sustav      1
3573 plant      2
3574 plant breeding      1
3575 plant communities      2
3576 plant community      1
3577 plant density      1
3578 plant geographical division      1
3579 plant heights      1
3580 plant list      1
3581 Plant Patent Act      2
3582 plant potential      1
3583 plant species      1
3584 plantation      1
3585 plantation growth      1
3586 plantations      2
3587 plantaža      1
3588 plantaže      2
3589 plantažni uzgoj      1
3590 planting      1
3591 plants      1
3592 plastična folija      1
3593 plastični lijevak      1
3594 plavetna sjenica      1
3595 plemenite listače      1
3596 Plitvice Lakes      1
3597 Plitvička jezera      1
3598 plod      2
3599 plodnost      1
3600 plodnost tla      1
3601 plodovi      1
3602 plovidba      1
3603 plumate leaves      1
3604 plus stabla      1
3605 poaching      1
3606 poboljšivač tla      1
3607 početak listanja      1
3608 počinitelj      1
3609 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3610 Podravina      3
3611 podrivanje tla      2
3612 područje provenijencije      1
3613 Podunavlje – Podravlje      2
3614 poduzetništvo      3
3615 podzemna voda      6
3616 podzemne vode      1
3617 Pohorje      2
3618 pohrana ugljika      2
3619 poisoning      1
3620 pokazatelj      2
3621 pokazatelji oštećenosti      1
3622 pokazatelji proizvodnosti      1
3623 pokretna drobilica kamena      1
3624 pokus provenijencija obične bukve      1
3625 pokusna ploha Br gola površina      1
3626 pokusno polje      1
3627 policy instruments      1
3628 polifagni parazitoidi      1
3629 polifenoli      2
3630 politički instrumenti      1
3631 pollination      1
3632 pollution      1
3633 položaj centromere      1
3634 položajna točnost      1
3635 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3636 Polufinalni drvni proizvodi      1
3637 polyphagous parasitoids      1
3638 polyphenolic compounds      1
3639 polyphenols      1
3640 poljoprivredna tla      1
3641 poljoprivredne površine      1
3642 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3643 Poljski brijest      1
3644 poljski jasen      9
3645 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3646 poljski jasen—suši tip      1
3647 poljski pokus      1
3648 pomaganje      1
3649 pomladak      5
3650 pomladak mladik      1
3651 pomladna jezgra      1
3652 pomlađivanje      5
3653 pomotechnical treatments.      1
3654 pomotehnički zahvati.      1
3655 ponašanje požara      2
3656 ponik      4
3657 ponuda      1
3658 POPAN model      2
3659 popis biljaka      1
3660 popis stranih vrsta      1
3661 poplar      3
3662 poplar clone      1
3663 poplar clone I-214      1
3664 poplar clones      3
3665 poplars      2
3666 Poplava      2
3667 poplavna šuma      1
3668 poplavne šume      1
3669 poplavne zone      1
3670 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3671 populacija      6
3672 populacija.      1
3673 populacijska dinamika      1
3674 populacijsko usko grlo      1
3675 population      3
3676 population bottleneck      1
3677 population density      2
3678 population dynamics      4
3679 population size      2
3680 population.      1
3681 populations      1
3682 Populationsdichte      1
3683 Populetalia albae      2
3684 Populus      2
3685 Populus alba      1
3686 Populus alba L.      2
3687 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3688 Populus L.      2
3689 Populus nigra      3
3690 Populus nigra L.      3
3691 porodice      1
3692 Portugal      2
3693 Posavina      3
3694 posebni/prostorni kriteriji      1
3695 positional accuracy      1
3696 positioning accuracy      1
3697 posječena drvna masa      1
3698 posjećivanje      2
3699 posjed      1
3700 posjetitelji      1
3701 poslijediplomski studij      1
3702 poslovanje      1
3703 Poslovna analiza      1
3704 poslovni odnosi      1
3705 posljedice agresije na RH      1
3706 posolica      1
3707 postage stamps      1
3708 postgraduate study      1
3709 post-introductory expansion      1
3710 postojanost drva      1
3711 postotak drvnih sortimenata      2
3712 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3713 postotak prirasta      2
3714 postotak prirasta vrijednosti      1
3715 Postotak šumovitosti      1
3716 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3717 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3718 posušena stabla      1
3719 poštanske marke      1
3720 pošumljavanje      9
3721 pošumljavanje i zaštita      1
3722 pošumljavanje krša      1
3723 potassium      2
3724 potencijal oporavka      1
3725 potencijalna staništa      1
3726 potkornjaci      1
3727 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3728 potrajno gospodarenje      3
3729 potrajno gospodarenje šumom      1
3730 potrajno gospodarenje tartufima      1
3731 potrajnost      3
3732 potrajnost gospodarenja      1
3733 potrajnost prihoda      1
3734 potražnja      1
3735 potrošnja goriva      1
3736 povijesna vrijednost      2
3737 povijesni prikaz      1
3738 povijesni razvoj      1
3739 povijest gradacija      1
3740 povijest HŠD-a      1
3741 povijest požara      1
3742 povijest šumarstva      1
3743 povoljan status očuvanja      2
3744 povratnim križanjem i transgresijom      1
3745 površina      2
3746 površina ha      1
3747 površina krošanja      1
3748 površina projekcije krošnje      1
3749 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3750 površinska obrada drva      1
3751 površinska voda      1
3752 površinski kopovi      1
3753 površinsko otjecanje      2
3754 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3755 power plant      1
3756 PowerCem      2
3757 požar      4
3758 požar krošnji      2
3759 požari      4
3760 Požarište      1
3761 Požega mountains      1
3762 Požega valley      1
3763 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3764 PP Medvednica      1
3765 PP Papuk      1
3766 PPP      2
3767 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3768 prašuma      3
3769 prava tršlja      1
3770 pravila udruge      1
3771 pravilan klijanac      1
3772 pravilnik      1
3773 pravoužitnici      2
3774 Preborna šuma      3
3775 prebornašuma      1
3776 preborne sastojine bukve i jele      1
3777 preborne sastojine jele      1
3778 preborne šume      1
3779 Preborno gospodarenje      2
3780 pre­brojavanje      1
3781 pre-chilling      1
3782 precipitated water      1
3783 precipitation      4
3784 precision      1
3785 preciznost      2
3786 preciznost procjene      1
3787 preciznost.      1
3788 predacija      1
3789 predation      1
3790 predatori      1
3791 predators      1
3792 prediction model      1
3793 predmet istraživanja      1
3794 prednji      1
3795 preferability      1
3796 preferabilnost      1
3797 preference ratio index      4
3798 prekogranično      1
3799 prenositelj      1
3800 prerada drveta      1
3801 present conditions of forests      1
3802 present situation and possibilities of cultivation.      1
3803 pressure strength      1
3804 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3805 pretraživanje Interneta      1
3806 preuzimanje      1
3807 Prevalence      1
3808 prevalencija      1
3809 prevencija šumskih požara      1
3810 preventiva      1
3811 preventive measures      1
3812 preventive protection measures      1
3813 preventivne metode zaštite      1
3814 preventivne mjere      1
3815 prevođenje      1
3816 prezimljavanje      1
3817 preživač      1
3818 preživljavanje      5
3819 preživljenje      3
3820 price list      1
3821 price of stem wood      1
3822 pridobivanje drva      1
3823 prigušena i prisilna gibanja      1
3824 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3825 prijedlog uređenja      2
3826 prijenos topline.      1
3827 prijenosna vitla      1
3828 prilagodba      1
3829 Primarna otvorenost      1
3830 primarna prerada drva      1
3831 primarno otvaranje šuma      1
3832 primary forest traffic infrastructure density      1
3833 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3834 Primary wood conversion      1
3835 prime cost      1
3836 primjena rezolucija H1 i H2      1
3837 primjerne plohe      2
3838 primorski bor      3
3839 primorsko područje Hrvatske      1
3840 principal component analysis      1
3841 priobalno stanovništvo      1
3842 priobalje      1
3843 prioritet obnove      2
3844 pripravnost      1
3845 priprema tla      1
3846 prirasno prihodne tablice      1
3847 prirasno-prihodne tablice      1
3848 prirast      8
3849 prirast i kakvoća.      1
3850 Prirast i sječa      1
3851 prirast temeljnice      1
3852 prirašćivanje kvalitete      1
3853 priroda      1
3854 prirodna baština      1
3855 prirodna obnova      6
3856 prirodna ognjišta      1
3857 prirodna šuma      1
3858 prirodni neprijatelji      1
3859 prirodni pomladak      1
3860 prirodni poremećaji      1
3861 prirodni resursi      2
3862 prirodni uvjeti življenja      1
3863 prirodni zeoliti      1
3864 prirodno obnavljanje      1
3865 prirodno pomlađivanje      2
3866 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3867 prirodno pomlađivanje.      1
3868 prirodno sušenje prostornog drva      2
3869 prirodno širenje      1
3870 prirodnogeografske karakteristike      1
3871 prirodnost ("hemeroby ")      1
3872 private entrepreneurship      1
3873 private forest owner expectations      1
3874 private forests      3
3875 private owned forests      1
3876 privatizacija šuma      1
3877 privatna šuma      1
3878 privatne šume      2
3879 privatni šumoposjed      1
3880 privlačenje      5
3881 privlačenje drva      5
3882 Privlačenje i transport drveta      1
3883 privlačenje.      1
3884 privredne promjene      1
3885 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3886 probable and binary viewshed      1
3887 problemi u procesu promjena      1
3888 process automation      1
3889 procjedne vode      1
3890 procjena      2
3891 procjena biomase      1
3892 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3893 Procjena oštećenosti krošanja      1
3894 Procjena oštećenosti šuma      1
3895 procjena potencijala biomase      1
3896 procjena sastojinskih elemenata      1
3897 procjena udaljenosti      1
3898 procjena vrijednosti šuma      1
3899 procjene usluga ekosustava      1
3900 procjenjena vrijednost šuma      1
3901 prodajna (ostvarena) cijena      1
3902 producibility      1
3903 production      4
3904 Production and consumption of forest and wood products      1
3905 Production exports and imports of lumber      1
3906 production functions demand functions      1
3907 production lines      1
3908 Production of marketable goods      1
3909 productivity      7
3910 produkcija      4
3911 produkcija biomase      2
3912 produkcija nanosa      1
3913 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3914 produktivnost      2
3915 produktivnost guljenja kore      1
3916 produktivnost srna      1
3917 produljenje požarne sezone      1
3918 profesor šumarstva      1
3919 profil gospodarstvene grane      1
3920 progala      1
3921 prognose      1
3922 prognosis of dispersal      1
3923 prognoza      1
3924 prognoza širenja      2
3925 prognoze      1
3926 Program aktivnosti      1
3927 program sanacije      1
3928 programatski i operativni zadaci      1
3929 Programme of activities      1
3930 progresija      1
3931 progresivna sukcesija      1
3932 progression      1
3933 progressive sucession      1
3934 proicirana sasto­jina      1
3935 proizvodne funkcije      1
3936 proizvodne linije      1
3937 proizvodni potencijal sastojine      1
3938 proizvodnost      8
3939 proizvodnja biomase      1
3940 proizvodnja drvnih ploča      1
3941 proizvodnja energije      1
3942 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3943 proizvodnja iverja      1
3944 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3945 proizvodnja namještaja      1
3946 proizvodnja piljene građe      1
3947 proizvodnja pluta      1
3948 proizvodnja sjemenja      1
3949 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3950 projection of stand development      1
3951 projekcija razvoja sastojina      1
3952 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3953 projektiranje      1
3954 prokopavanje      1
3955 proliferation      1
3956 proljeće i ljeto 2000.      1
3957 proljetna selidba      1
3958 proljetna temperatura zraka      1
3959 prometna vrijednost      1
3960 promidžba      2
3961 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3962 promjena flornoga sastava.      1
3963 promjena klime      1
3964 promjena šumskih staništa      1
3965 promjena vodnih odnosa      1
3966 promjene      2
3967 promjer      3
3968 promjer izbojka      1
3969 promjer krošnje      2
3970 promjer krošnje izbojka.      1
3971 promjer vrata korijena      2
3972 promotion      2
3973 promotion of forest management and biodiversity      1
3974 propadanje brijesta      1
3975 propadanje drva      1
3976 Propadanje hrastovih biljaka      1
3977 propadanje i širenje obične jele      1
3978 propadanje stabala      1
3979 propadanje staništa      1
3980 Propadanje šuma      3
3981 propagation phases      1
3982 prophylaxis      1
3983 proportion between height and diameter (h/d)      1
3984 proreda      2
3985 proreda sastojina tvrdih listača      1
3986 prorede      1
3987 prorijede      1
3988 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3989 prosjeke      1
3990 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3991 prostorna povezanost      1
3992 prostorna valorizacija      1
3993 prostorni plan      1
3994 prostorni raspored      1
3995 prostorni raspored klopki      1
3996 prostorno širenje      1
3997 protected area      1
3998 protected areas      3
3999 protected natural areas      1
4000 protected natural values      1
4001 protection      3
4002 protection . .      1
4003 protection at work      1
4004 protection of nature      1
4005 protupožarna linija      1
4006 protupožarne prosjeke      1
4007 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4008 provenance      1
4009 provenance region      1
4010 provenance test      1
4011 provenance trial      3
4012 provenances      1
4013 provenijencija      3
4014 provenijencije      5
4015 provisional volume tarff      1
4016 provodno tkivo      1
4017 prozirnost krošnje      1
4018 prsni promjer      2
4019 Pruno-Fraxinetum      2
4020 Prunus avium      3
4021 Prunus avium L.      3
4022 Prunus L.      2
4023 prvi nalaz      3
4024 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4025 ptice      1
4026 ptice grabljivice      1
4027 ptice kao indikator      1
4028 Pubescens oak      1
4029 pubescent oak      1
4030 public awareness      1
4031 public forest institutes      1
4032 public institutes      1
4033 public opinion      1
4034 Public subsidisation of forestry      1
4035 puhovi      1
4036 Pula      2
4037 Pulp and paper industries      1
4038 Punica      2
4039 putevi unošenja      1
4040 Q. cerris L.      2
4041 Q. frainetto Ten.      2
4042 Q. pubescens Willd.      2
4043 Q. robur L.      4
4044 quality      2
4045 quality class structure      1
4046 quality criteria      1
4047 quality of trees      1
4048 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4049 quantitative traits      2
4050 quantity and value yield      1
4051 quarantine pest      1
4052 Querco-Fagetea      1
4053 Querco-Fage­tea      1
4054 Quercus      1
4055 Quercus coccifera      1
4056 Quercus ilex L.      1
4057 Quercus L.      2
4058 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4059 Quercus pubescens      1
4060 Quercus robur      7
4061 Quercus robur L.      5
4062 Quercus spp.      1
4063 Quercus virgiliana      1
4064 Quercusspp.      1
4065 querry Očura II      1
4066 questionnaire      1
4067 quick sand      1
4068 quick sands      1
4069 Rab      2
4070 računalne simulacije      1
4071 računalni informacijski sustav      1
4072 računalni model CirCon      1
4073 radial increment      2
4074 radijalni prirast      1
4075 radijalni prirasti      1
4076 radionuklidi      1
4077 radna okolina      1
4078 radne tehnike      1
4079 rainfall      1
4080 rak ariša      1
4081 rak kestenove kore      1
4082 rak kore javora      1
4083 ramet variation      1
4084 rameta      1
4085 ramp (break-over) angle      1
4086 rana i kasna ekotipska forma      1
4087 range      1
4088 rannis defoliaria      1
4089 RAPD      2
4090 RapidEye      2
4091 rare species population’s conservation      1
4092 rarity in Požega mountains      1
4093 rasadnici      2
4094 rasadničarstvo      1
4095 rasadnička proizvodnja      3
4096 rasadnik      6
4097 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4098 rasplodni fond srna      1
4099 raspon      1
4100 raspon promjera      1
4101 rasprostranjenost      7
4102 rasprostranjenost šuma      1
4103 rast      10
4104 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4105 rast i prirast      2
4106 rast promjera srednjeg stabla      1
4107 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4108 rasti vitalnost      1
4109 rašeljka      1
4110 ratne štete      3
4111 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4112 razdoblje sušenja      1
4113 razdoblje sušenja.      1
4114 razina meha- niziranosti      1
4115 različiti tipovi sadnica      1
4116 razmaci sadnje      1
4117 razmjena tvari i energije      1
4118 razmjenski razvitak      1
4119 razmnožavanje reznicama      1
4120 raznodobne šume      1
4121 raznodobno gospodarenje      1
4122 raznolikost      1
4123 razvoj      5
4124 razvoj fitocenoza      1
4125 razvoj i prirast sastojina      1
4126 razvoj i prirast stabala      1
4127 razvoj istraživanja      1
4128 razvoj sastojine      1
4129 razvoj šumarstva      1
4130 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4131 razvojni stadij potkornjaka      1
4132 razvojni stadiji      2
4133 real recruitment rate      1
4134 realised etat      1
4135 realised production      1
4136 recentno drvo      1
4137 reception of wood      1
4138 reconstruction of forest roads      1
4139 record      1
4140 recovery time      2
4141 recovery.      1
4142 recreation      3
4143 recreation.      1
4144 recultivation      1
4145 Red deer      4
4146 red deer hummel      1
4147 red heart formation      1
4148 red oak      1
4149 ree damages      1
4150 reference sample      1
4151 referentni uzorak      1
4152 reforestation      3
4153 reforestation and protection      1
4154 reform of higher educational system      1
4155 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4156 refugijalno      2
4157 refugium      1
4158 regeneracija      1
4159 regeneracija tla      1
4160 regeneration      5
4161 regeneration gap      1
4162 regeneration priority      2
4163 regija Crnog mora      1
4164 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4165 registar primarnih šumskih prometnica      1
4166 register of primary forest traffic infrastructure      1
4167 regresijska analiza      1
4168 regular forest association      1
4169 regular forests      1
4170 regularne šume      1
4171 regulatori razvoja kukaca      1
4172 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4173 rehabilitacija.      1
4174 rehabilitation.      1
4175 Rehbock      1
4176 reindtrodukcija      1
4177 reintroduction      2
4178 reintroduction of chamois      1
4179 reintrodukcija      3
4180 reintrodukcija dabra      1
4181 reintrodukcija divokoze      1
4182 Reintroduktion      1
4183 rekonstrukcija šumske ceste      1
4184 rekreacija      4
4185 rekultivacija      1
4186 rekultiviranje      1
4187 relative leaf chlorophyll content index      1
4188 relative openness      1
4189 relativna otvorenost      2
4190 relict      1
4191 relict indicators      1
4192 reliktna      2
4193 reliktni indikatori      1
4194 relizirani etat      1
4195 reljef - karte i tumači      1
4196 reljefna uvjetovanost      1
4197 reljefne morfološke cjeline      1
4198 remote sensing      5
4199 remote sensing technologies      1
4200 renewable energy sources      2
4201 renewable resources      1
4202 renewables      1
4203 rent      2
4204 renta      2
4205 reparable natural resource      1
4206 reproductive felling      1
4207 Republic of Croatia      1
4208 Republic of Srpska      1
4209 Republika Hrvatska      2
4210 Republika Srpska      1
4211 research activities      1
4212 Reservoirs      1
4213 reservoirs of pathogens      1
4214 resorno istraživanje      1
4215 resources      1
4216 respiracija tla      1
4217 response      1
4218 restitucija vlasništva      1
4219 resursi      2
4220 reviews of the exhibition      1
4221 revitalisation      1
4222 revitalizacija      1
4223 revitalizacija staništa      1
4224 rezanje grana      1
4225 rezervat biosfere      1
4226 rezervoari      1
4227 rezervoari uzročnika      1
4228 režijski troškovi      1
4229 režim vlage      1
4230 ribarstvo      1
4231 Richards function      1
4232 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4233 Rijeka Sava      1
4234 rijeke      1
4235 rijetka sadnja      1
4236 rijetkost u Požeškom gorju      1
4237 Rimljani      1
4238 riparian forests      2
4239 riper      1
4240 risk management      2
4241 ritska šuma      1
4242 ritske šume      3
4243 ritske šume Baranje      1
4244 rivers      1
4245 rizik od požara      1
4246 road density      1
4247 road network planning      1
4248 Robinia L.      2
4249 Robinia pseudoacacia L.      2
4250 Rock partridge      2
4251 rodents      2
4252 rodoslovlje      1
4253 roe deer      3
4254 roe deer productivity      1
4255 roedeer      1
4256 rogovi      1
4257 rogovlje      4
4258 rojenje      1
4259 Romans      1
4260 root      1
4261 root collar diameter      2
4262 root decay      1
4263 root length      1
4264 root perimeter      1
4265 root system      1
4266 root volume      1
4267 root/shoot ratio      1
4268 rooting      1
4269 rooting cuttings      1
4270 Rooting media      1
4271 roots      1
4272 rotositnilice      1
4273 rožište      1
4274 RRP soil stabilization material      1
4275 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4276 ručno-strojna sječa      1
4277 ruminant      1
4278 Runoff      1
4279 rural development      1
4280 ruralni razvoj      1
4281 Ruscus hypoglossum      2
4282 rutting      1
4283 ruža vjetrova      1
4284 S02 emissions      1
4285 SAD      1
4286 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4287 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4288 sadašnje stanje šuma      2
4289 sadni materijal      2
4290 sadnica      2
4291 sadnice      1
4292 sadržaj klorofila      1
4293 sadržaj pepela      1
4294 safety      1
4295 safety and health in forestry      1
4296 sagorijevanje      1
4297 sakupljanje drva      1
4298 salinisation      1
4299 Salix alba clones      1
4300 Salix L.      2
4301 salvage cutting      1
4302 Salvage logging      1
4303 Samobor      1
4304 Samoborsko gorje      1
4305 samoprorjeđivanje      1
4306 sample      1
4307 sample plots      2
4308 sanacija      3
4309 sanacija erodiranog zemljišta      1
4310 sanacija odlagališta      1
4311 sanacija posljedica      1
4312 sanacija.      1
4313 sanacijska sječa      1
4314 sapling      2
4315 saplings      1
4316 sapwood      1
4317 Sarcococca      2
4318 sastojina      1
4319 sastojina bukve i jele      1
4320 sastojina izmjere      1
4321 sastojinska struktura      1
4322 satelitska snimka IKONOS      1
4323 satelitske snimke      1
4324 satellite imagery      1
4325 Sava River      1
4326 sawfly      2
4327 Sawmilling      3
4328 sawmil­ling production      1
4329 sawmilling products      1
4330 sawmilling raw material      1
4331 sawmilling technology      1
4332 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4333 sawnwood production      1
4334 scale insects      1
4335 scalping      1
4336 scenariji razvoja      1
4337 Scolytinae      2
4338 Scots pine      1
4339 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4340 Sea Buckthorn      1
4341 sea spray      1
4342 Seasonal Severity Rating      2
4343 seasonal severity ratings      1
4344 seasonality      1
4345 secondary forest road network      1
4346 secondary forest roads      2
4347 secondary openness      1
4348 secondary succession      1
4349 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4350 Sediment Yield      1
4351 seed      4
4352 seed areas (districts)      1
4353 seed coat      1
4354 seed coating      1
4355 seed delineation      1
4356 seed dormancy      2
4357 seed felling      1
4358 seed moisture      1
4359 seed morphology      1
4360 seed orchard      1
4361 seed orchard management      1
4362 seed orchards      1
4363 seed physiology      1
4364 seed production      1
4365 seed quality      1
4366 seed variability      1
4367 seed viability      1
4368 seed zones      1
4369 seedling growth and dimensions      1
4370 seedling height      1
4371 seedling heights      1
4372 seedling morphology      1
4373 seedling quality      2
4374 seedlings      3
4375 seedlings morphology      1
4376 segment ­na regresija      1
4377 segmented regression      1
4378 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4379 sekundarna otvorenost      1
4380 sekundarna sukcesija      1
4381 sekundarne šumske prometnice      2
4382 selected plus trees      1
4383 selected seed      1
4384 selection      1
4385 selection forest      2
4386 selection forests      1
4387 selection management      1
4388 selection of management scenarios      1
4389 selection structure and selection menangement      1
4390 selective thinning      2
4391 selekcija      2
4392 selekcionirani klonovi      1
4393 selekcionirano sjeme      1
4394 selektivna proreda      1
4395 selektivna prorjeda      1
4396 selling price      1
4397 selo Gradište      1
4398 Semi-final Wood Products      1
4399 Semi-finished wood products industries      1
4400 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4401 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4402 semivariogram.      2
4403 Senjska Draga      2
4404 Sequoia sempervirens      1
4405 Sequoiadendron giganteum      1
4406 Serbia      3
4407 sessile oak      6
4408 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4409 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4410 sex dimorphism      1
4411 sex of the foetus      1
4412 sezonska ocjena žestina      1
4413 Sezonska procjena žestine požara      2
4414 sezonske promjene koncentracija      1
4415 sezonski rast promjera debla      1
4416 Shannon indeks      1
4417 Shannon index      1
4418 shares dieback      1
4419 shelling      1
4420 shelterwood cutting      2
4421 shelterwood cutting system      1
4422 shoots      1
4423 short rotation crops      3
4424 short rotation.      1
4425 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4426 shrub layer      1
4427 shrubs      4
4428 side compensation of large ground loads      1
4429 significant crown damage      1
4430 sigurnost      1
4431 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4432 sijanje      1
4433 sile otpora rastu      1
4434 sile rasta      1
4435 silk as a cultural phenomenon      1
4436 silk factory      1
4437 silk pro­duction      1
4438 Silkworm (Bombyx mori)      1
4439 silver fir      10
4440 silver fir decline and expansion      1
4441 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4442 silver pine      1
4443 silvicultural methods      1
4444 silvicultural pass and trail      1
4445 silvicultural trails      1
4446 silviculture plan      1
4447 silvo-pastoralni sustav      1
4448 Silvopasture      1
4449 simulacija      2
4450 simulacijski model      1
4451 simulation      2
4452 Simulation model      1
4453 simulirana sječa      1
4454 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4455 sinergističke prirode      1
4456 sintaksonomija      2
4457 sintaksonomska analiza      2
4458 Sinjsko polje      1
4459 sirova svila      1
4460 sisavci      1
4461 site conditions      1
4462 site degradation      1
4463 site index curves      2
4464 site quality      1
4465 site rehabilitation      1
4466 site-class      1
4467 sitkanska smreka      2
4468 sitni glodavci      5
4469 sitni sisavci      2
4470 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4471 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4472 size structure of forest estates      1
4473 Sječa      2
4474 sječa i izrada      2
4475 sječa i izradba      1
4476 sječa i izradba drva      1
4477 Sječa oštećenih stabala      1
4478 Sječa šuma      2
4479 sječivi etat      1
4480 sječka      1
4481 sjekač      1
4482 sjekači      1
4483 sjeme      3
4484 sjeme pinije      1
4485 sjemenka      1
4486 sjemenska plan­taža      1
4487 sjemenska područja (oblasti)      1
4488 sjemenska razdjelba      1
4489 sjemenska zona      1
4490 sjemenske plantaže      1
4491 sjemenjača      1
4492 sjemenjače      1
4493 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4494 sjetva žira      1
4495 Sjeverna Amerika      1
4496 sjeverna Hrvatska      1
4497 sjeverni Velebit      1
4498 sjeverni Velebit.      1
4499 sjevernoistočna Anatolija      1
4500 sjevernojadransko područje      1
4501 sjeverozapadna Hrvatska      2
4502 sjeverozapadni Jadran      1
4503 skelet      1
4504 skid road      1
4505 skidder      5
4506 skidders      1
4507 skidding      3
4508 skidding road      1
4509 skider      1
4510 skideri      1
4511 skull      1
4512 skupljanje otpada      1
4513 Skupština      96
4514 sladun      1
4515 slatka voda      2
4516 Slavonia      1
4517 Slavonija      2
4518 slenderness      1
4519 slijevanje niz deblo      1
4520 sliv bujice Suvave      1
4521 slivno područje      1
4522 sloj grmlja      1
4523 slojnica 98      1
4524 slope      1
4525 Slovenia      10
4526 Slovenija      10
4527 Sljeme      1
4528 small and medium enterprises      1
4529 small mammals      2
4530 small rodents      3
4531 small spruce bark beetle      1
4532 small terrestrial mammals      1
4533 smeđi medvjed      3
4534 smolarenje      1
4535 smrdljika      1
4536 smreka      5
4537 smrekini potkornjaci      1
4538 smrekove kulture      1
4539 smrtnost      1
4540 snaga vlastitih otpora      1
4541 snags      1
4542 Social Broadleaves      1
4543 social characteristics      1
4544 social geographical features. openland      1
4545 so­cijalne karakteristike      1
4546 socijalne listače      1
4547 socijalno-geografska skupina      1
4548 socio-demografska obilježja      1
4549 Socio-economic drivers      1
4550 socio-economic factors      2
4551 sociogeografske karakteristike      1
4552 socio-geographic group      1
4553 socio-gospodarski aspekti      1
4554 sociological analysis      1
4555 sociološka analiza      1
4556 soil      6
4557 soil carbon and carbon      1
4558 soil conditioner      1
4559 soil disturbance      1
4560 soil erosion      1
4561 soil fertility      1
4562 soil loss      1
4563 Soil Monolith      1
4564 soil morphology      1
4565 soil organic matter      1
4566 soil preparation      1
4567 soil profile properties      1
4568 soil regeneration      1
4569 soil respiration      1
4570 soil stabilisation      1
4571 soil temperature      1
4572 soil texture      1
4573 soil type      1
4574 sokolarska oprema      1
4575 sokolarske tehnike      1
4576 solar energy      1
4577 songbird communities      1
4578 Sophora      2
4579 sortiment length      1
4580 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4581 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4582 sortimentna struktura      6
4583 sortimentne tablice      3
4584 South Africa      1
4585 South-East Europe      1
4586 Southern Celtics      1
4587 Southern/Central Europe      1
4588 sovice      1
4589 sowing and planting sessile oaks      1
4590 sowing method      1
4591 sp.      1
4592 space valorization      1
4593 spacial distribution      1
4594 spacing      1
4595 Spacva      1
4596 Spačva      4
4597 Spačva basin      1
4598 Spačva forest      1
4599 Spačvanski bazen      2
4600 Spačvanski šumski bazen      1
4601 Spain      1
4602 spaljena površina      1
4603 spaljivanje biomase      1
4604 span      1
4605 Spanish broom      1
4606 spatial association      1
4607 spatial spread      1
4608 spatial trap design      1
4609 species composition      1
4610 species richness      1
4611 specific leaf mass      1
4612 specific/spatial criteria      1
4613 specifična lisna masa      1
4614 spectrophotometry      1
4615 spektralni odraz      1
4616 spektrofotometrija      1
4617 spermatophytes      1
4618 Sphaeropsis sapinea      3
4619 spinosad      2
4620 spiroplasmas      1
4621 spiroplazme      1
4622 Spitzentrophäen      1
4623 spojevi dušika      1
4624 spol fetusa      1
4625 spolni dimorfizam      1
4626 spolni indeks      2
4627 spontana dinamika      1
4628 spontaneous dynamics      1
4629 spore gljiva      1
4630 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4631 spread      1
4632 spring air temperature      1
4633 spring migration      1
4634 spring phenology      1
4635 spring temperature      1
4636 sprout diameter      1
4637 spruce      2
4638 spruce bark beetle      1
4639 spruce cultures      1
4640 square whirl.      1
4641 Srbija      3
4642 srčika      1
4643 Središnja Europa      1
4644 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4645 srednja Bosna      1
4646 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4647 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4648 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4649 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4650 srednja udaljenost privlačenja      1
4651 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4652 srednja visina      2
4653 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4654 srednjedobna sastojina      1
4655 srednji promjer      2
4656 Srednji prsni promjer      1
4657 srednji vijek      1
4658 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4659 Sredozemlje      1
4660 Sredozemni krš      1
4661 sredstva rada      1
4662 srna      1
4663 srna obična      1
4664 srneća divljač      2
4665 srnjak      2
4666 stabilisation with cement      1
4667 stability      1
4668 stability of stand      1
4669 stabilizacija cementom      1
4670 stabilizacija šumskog tla      1
4671 stabilizacija tla      2
4672 stabilna sastojina      1
4673 stabilnost      1
4674 stabilnost sastojine      2
4675 stablaste vrbe      1
4676 stabljika      1
4677 staklenički plinovi      1
4678 stand      1
4679 stand age      1
4680 stand damaging      1
4681 stand extraction      1
4682 stand height curve      1
4683 stand parameters assessment      1
4684 stand production potential      1
4685 stand regeneration      1
4686 stand structure      9
4687 stand structure elements      1
4688 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4689 standardisation      1
4690 standardisation of time      1
4691 standardizacija      1
4692 standardization      1
4693 stands exclusion      1
4694 stanišni čimbenici      1
4695 staništa tartufa      1
4696 stanište      9
4697 stanište medvjeda      1
4698 stanje ishrane      6
4699 stanje njemačkog šumarstva      1
4700 stanje prehrane      1
4701 stanje šuma.      1
4702 stanje u prošlosti      2
4703 stanje voda      1
4704 stara sastojina      1
4705 stara šumarska karta      1
4706 stare sastojine      1
4707 stari gradovi i naselja      1
4708 starost sa­stojine      1
4709 State of German forestry      1
4710 state of nutrition      1
4711 state support to forestry      1
4712 static state of tree      1
4713 statičko stanje stabala      1
4714 statistical models      1
4715 statistički modeli      1
4716 Steering Committee      1
4717 stem      1
4718 stem exclusion phase      1
4719 stereo measurement      1
4720 stereofotogrametrija      1
4721 Steyr tractors      1
4722 stil rukovođenja      1
4723 stjenica listolikog stopala      1
4724 stocks      1
4725 stohastika      1
4726 Stolarstvo      2
4727 stone pine seed      1
4728 S-Topsis      1
4729 storage conditions      1
4730 Strahinjščica      1
4731 strain force      1
4732 strana vrsta      3
4733 strane vrste      2
4734 strange attractor      1
4735 strategies in Hungarian forestry      1
4736 strategija      1
4737 strategija eksploatacije šuma      1
4738 strategija razvoja šumarstva      1
4739 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4740 stratifikacija      1
4741 strawberry tree coppice      1
4742 stream invertebrates      1
4743 stres      1
4744 stress      1
4745 strict forest reserve      1
4746 strogi šumski rezervat      1
4747 strojevi      1
4748 strojna sječa      2
4749 strojna sječa i izradba      1
4750 structural elements      1
4751 structural factors      1
4752 structure      3
4753 structure of production costs      1
4754 stručno osposobljavanje      1
4755 struktura      6
4756 struktura krošanja      1
4757 struktura privatnih šuma      1
4758 struktura sastojine      9
4759 struktura troškova proizvodnje      1
4760 struktura vegetacije      2
4761 strukturni čimbenici      1
4762 strukturni elementi      2
4763 studenti      1
4764 students      1
4765 studij rada      1
4766 studij rada i vremena      1
4767 studij vremena      2
4768 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4769 study of forest roads maintenance      1
4770 Study of Primary Forest Opening      1
4771 stupanj oštećenosti      1
4772 stupanj oštećenja      1
4773 stupanj vitkosti      1
4774 subasocijacija      1
4775 subassotiation      1
4776 subfosilno drvo      1
4777 subject of research      1
4778 subjective and objective measures      1
4779 subjektivne i objektivne mjere      1
4780 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4781 subpopulacije      1
4782 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4783 substrates      1
4784 subtropical urban park      1
4785 success      1
4786 succession      1
4787 successional pathways on abandoned land      1
4788 sud      1
4789 sudjelovanje u upravljanju      1
4790 suha biomasa sadnica      1
4791 suha tvar      1
4792 suistainability of revenue      1
4793 suitability evaluation      2
4794 sukcesija      1
4795 sukcesija niska proreda      1
4796 sukcesija šumske vegetacije      1
4797 sukcesija vegetacije      3
4798 sunčeva energija      1
4799 superfosfat      1
4800 superphosphate      1
4801 supplemental feeding      1
4802 supply      1
4803 suppressed and forced motions      1
4804 suppression      1
4805 supstitucija      1
4806 supstrat za ukorjenjivanje      1
4807 supstrati      1
4808 supstrati za staklenike      1
4809 suptropski urbani park      1
4810 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4811 surface digging      1
4812 surface runoff      1
4813 survey      1
4814 surveying      1
4815 survival      4
4816 survival rate      1
4817 Sus scrofa      2
4818 sustainability      1
4819 sustainable development      4
4820 Sustainable forest management      2
4821 sustainable forests management      1
4822 sustainable management.      1
4823 sustainable truffle management      1
4824 sustav gospodarenja otpadom      1
4825 sustav odvodnje      1
4826 Sustav planiranja      1
4827 sustavi modeliranja požara      1
4828 sustavi privlačenja drva      2
4829 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4830 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4831 sustavsko-dinamički pristup      1
4832 suša      1
4833 sušci      1
4834 sušenje      4
4835 sušenje hrasta lužnjaka      1
4836 sušenje šuma      1
4837 suzbijanje      2
4838 suzbijanje potkornjaka      1
4839 suzbijanje požara      1
4840 suzbijanje štetnika      1
4841 sveza Aremonio-Fagion      1
4842 svijest javnosti      1
4843 svila kao kulturološki fenomen      1
4844 svilana      1
4845 svilarenje      1
4846 svjetle pruge      1
4847 svjetlo      2
4848 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4849 svojstva profila tla      1
4850 Swedish method      1
4851 sweet chestnut      2
4852 sweetgum stand      1
4853 SWOT analiza      1
4854 syntaxonomic      1
4855 syntaxonomy      2
4856 system-dynamic approach      1
4857 Šibenik      2
4858 širenje nakon unašanja      1
4859 širina goda      1
4860 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4861 šiške      1
4862 školovane biljke      1
4863 školovanje      1
4864 šmrika      1
4865 Španjolska      1
4866 šteta      1
4867 štete      4
4868 štete na divljači      1
4869 štete od divljači      1
4870 štetne sovice      1
4871 štetni insekti      1
4872 štetnici i bolesti drveća      1
4873 štetnik      1
4874 štetnost      4
4875 štitasta uš crnike      1
4876 štitaste uši      1
4877 šuma      7
4878 šuma alepskog bora      1
4879 šuma Haljevo      1
4880 šuma Macelj      1
4881 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4882 šuma Žutica      1
4883 šuma. poljoprivreda      1
4884 šumarija      1
4885 šumarska edukacija      1
4886 šumarska politika      6
4887 šumarska povijest      1
4888 šumarska profesija      2
4889 Šumarska škola Karlovac      1
4890 šumarske discipline.      1
4891 šumarske informacije      1
4892 Šumarski fakultet      1
4893 Šumarski list      1
4894 Šumarski muzej Krasno      1
4895 šumarsko poduzeće      1
4896 šumarstvo      19
4897 Šumarstvo i šumarska politika      1
4898 šumarstvo.      1
4899 šume      6
4900 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4901 šume Kalnika      1
4902 šume posebne namjene      1
4903 šumoposjed      1
4904 šumoposjednici      2
4905 šumovitost      1
4906 šumska biomasa      4
4907 šumska cesta      4
4908 šumska područja      1
4909 šumska prostirka      2
4910 šumska prostirka.      1
4911 šumska protupožarna cesta      1
4912 šumska sastojina      1
4913 šumska staništa      1
4914 šumska taksa      2
4915 šumska tla      1
4916 Šumska vegetacija      6
4917 šumska vegetacija Hrvatske      1
4918 šumska vegetacija.      1
4919 šumska voluharica      1
4920 šumska zajednica      2
4921 šumska zemljišta      2
4922 šumske ceste      6
4923 šumske kulture      2
4924 šumske površine      1
4925 šumske prometnice      3
4926 šumske prosjeke      1
4927 šumske protupožarne ceste      2
4928 Šumske pruge      1
4929 šumske sadnice      2
4930 šumske zajednice      3
4931 šumski drvni ostatak      1
4932 šumski drvni proizvod      1
4933 šumski drvni sortimenti      1
4934 šumski ekosustav      1
4935 šumski ekosustavi      3
4936 šumski genetski resursi      2
4937 šumski i vodeni ekosustavi      1
4938 šumski kamatnjak      1
4939 šumski ostatak      1
4940 šumski otvori      1
4941 šumski požar      5
4942 šumski požari      7
4943 šumski prijevoz      1
4944 šumski rad      3
4945 šumski radnik      1
4946 Šumski radovi      3
4947 šumski reprodukcijski materijal      1
4948 šumski resursi      4
4949 šumski rezervat      1
4950 šumski rubovi      2
4951 šumski strojevi      1
4952 šumski transportni sustavi      1
4953 šumsko drveće      1
4954 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4955 šumsko područje      1
4956 šumsko sjeme      1
4957 šumsko stanište      1
4958 šumsko tlo      4
4959 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4960 šumsko zemljište      1
4961 šumskogospodarska osnova      1
4962 šupljorožac      1
4963 švedska metoda      1
4964 tablice drvnih sortimenata      1
4965 tactical planning of primary forest roads      1
4966 tajnik      1
4967 taksacijski elementi      1
4968 taksonomija      2
4969 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4970 taloženje      1
4971 tanini      1
4972 tanka oblovina      1
4973 taper      1
4974 tarife      1
4975 tariffs      1
4976 tarifni niz      1
4977 Tarsenomidae      2
4978 tartufi      1
4979 tasty      1
4980 Tašmajdan Park      1
4981 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4982 taxonomy      2
4983 Taxus baccata L.      2
4984 te meljnica      1
4985 TE Plomin 2      2
4986 Technical Committee 55      1
4987 technical features      1
4988 technical roundwood from trunk and tree top      1
4989 technological process capability and stability      1
4990 tectonic dolines      1
4991 tečajni debljinski prirast stabala      1
4992 tečajni volumni prirast      1
4993 tehnical-camouflage methods      1
4994 tehnicizam      1
4995 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4996 tehnička svojstva      1
4997 tehničke značajke      1
4998 Tehnički odbor 55      1
4999 tehničko-kamuflažne metode      1
5000 tehnologija i tehnika      1
5001 tehnologija podučavanja      1
5002 tekstura      3
5003 tekstura tla      1
5004 tektonske udoline      1
5005 telemetrijsko praćenje      1
5006