Očitovanje HŠD na novu Strategija EU za šume i sektor koji se temelji na šumamaImajući u vidu neprocjenjive vrijednosti šuma i šumarstva, kako sa stajališta gospodarskih tako i općekorisnih vrijednosti, mišljenja smo da navedene stavove Strategije treba apsolutno podržati. Posebice naglašavamo da su ti stavovi uvriježeni u dugoj šumarskoj praksi i znanosti Republike Hrvatske. Ova Strategija objedinjuje šumarsku politiku svih zemalja članica pa će zbog svega navedenoga pozitivno utjecati na zajedničku šumarsku politiku EU.

Osnovni postulat strategije održiv i uravnotežen način upravljanja šumama ugrađen je u hrvatskom šumarstvu pod uobičajenim nazivom potrajno gospodarenje posljednjih 250 godina. Hrvatsko šumarsko društvo podržava stav da bi kontrola politike šumarstva trebala ostati u nadležnosti država članica zbog specifičnosti razvoja i prilika u šumarstvu svake zemlje članice ponaosob. Osnovna karakteristika hrvatskih šuma je njihova prirodnost zbog gospodarenja zavičajnim vrstama na način prirodnog pomlađenja. Taj način gospodarenja se ne koristi u svim zemljama EU i zbog toga smatramo da kao članica trebamo imati kontrolu politike šumarstva, normalno uz primjenu svega što nam zajednička šumarska politika EU može korisno donijeti jer globalne opasnosti koje prijete šumama ne poznaju nacionalne granice. Ako se donese pravno obvezujući sporazum o europskim šumama on ne bi smio oduzeti članicama pravo kontrole vlastite politike šumarstva.

Također podržavamo multifunkcionalnost šuma što je u hrvatskom šumarstvu posebno izraženo kroz općekorisne vrijednosti. Zbog velikih površina šuma i šumskih zemljišta na krškom području u Republici Hrvatskoj, gdje je dobrim dijelom aktivnost šumarstva usmjerena na zaštitu šuma (mediteranske šume), smatramo da je hrvatsko rješenje financiranja takvih šuma preko naknade za općekorisne funkcije šuma, čime je briga za šume, čije blagodati svi koriste, financijski raspodijeljena na čitavo gospodarstvo. Time je trajno riješena briga za takve šume. Mediteranske šume zaslužuju posebnu pažnju jer se nalaze u području povećanog pritiska radi razvoja i ne smije se dopustiti njihovo nerazumno smanjenje prenamjenom u prostoru.

Podržavamo vezanost strategije za ruralni razvitak pošto su u takvim područjima i kod nas šume najzastupljenije i prilika su za ravnomjerniji razvitak Republike Hrvatske što trenutno nije dovoljno iskorišteno, čak je znatno nepovoljnije nego prije par desetljeća. Potrebno je dati veću važnost utjecaju mjera na razvoj ruralnih područja i poboljšanje kvalitete života u tim dijelovima. Svakako podržavamo sve poticajne mjere u smislu povećanja konkurentnosti sektora šumarstva i pratećih industrija te povećanja korištenja obnovljivih izvora energije iz tih sektora. O navedenoj strategiji svoje mišljenje iskazao je Europski gospodarski i socijalni odbor (EGOS). Ne podržavamo stav Odbora da bi se planovi upravljanja šumama trebali primjenjivati na dobrovoljnoj osnovi jer se u hrvatskom šumarstvu planovi gospodarenja šumama koriste kao obavezni još od druge polovine 19. stoljeća.

Ova strategija značajno se odnosi na Republiku Hrvatsku zbog njene velike šumovitosti (47,5 % kopnene površine RH) i može biti poticaj u smjeru pojačavanja napora radi razvoja modernijih vlastitih strategija sektora šumarstva i drvne industrije.

(Stavovi i mišljenja HŠD na Novu strategiju Europske unije za šume i sektor koji se temelji na šumama, na zamolbu gđe. MARIJANE PETIR, zastupnice u Europskom parlamentu)