NASLOVNICA

 O AKADEMIJI

 UPRAVA

 ODSJECI

 ČLANOVI

 AKTI

 PUBLIKACIJE

 KONTAKT


AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI
ACADEMY OF FORESTRY SCIENCES


Akademija šumarskih znanosti je udruga građana u kojoj se slobodno i dobrovoljno udružuju znanstvenici radi promicanja šumarskih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih šumarskih i srodnih znanstvenih ogranaka u zajedničkom cilju podupiranja djelatnog i gospodarskog razvitka Hrvatske.NATJEČAJ

Na temelju članaka 23 Statuta Akademije šumarskih znanosti i članaka 4, 5 i 6 Pravilnika o izboru u članstvo Akademije šumarskih znanosti, te Odluke Predsjedništva Akademije od 21. veljače 2020. godine, raspisuje se NATJEČAJ za izbor u članstvo Akademije šumarskih znanosti...
                    puni tekst natječaja (PDF)VIJESTI I DOGAĐANJA6. ožujka 2020.
ODRŽAN TERENSKI SEMINAR U LIOVLJANIMA
U petak, 6. ožujka 2020. godine, u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima je održan seminar pod naslovom Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama. Nakon predavanja, terenska prezentacija je obavljena na području NPŠO Lipovljani Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Seminar je održao akademik Igor Anić, a organiziran je u suradnji Direkcije Hrvatskih šuma i Akademije šumarskih znanosti.


21. veljače 2020.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Na sjednici Predsjedništva održanoj u petak, 21. veljače 2020., usvojena su izvješća o poslovanju Akademije: a) Izvješće o izvršenju financijskog plana AŠZ za 2019., b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine AŠZ na dan 31. 12. 2019., c) Izvješće Nadzornog odbora AŠZ za 2019., d) prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda AŠZ za 2019., Donešena je Odluka o raspisivanju Natječaja za izbor članova Akademije.


8. siječnja 2020.
SEMINARI I PREDAVANJA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti za iskazivanje interesa za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2020. godinu.
Seminari se mogu održati:
a) za ovlaštene inženjere šumarstva (područja opće šumarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo te šumske prometnice i šumsko graditeljstvo)
b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije (područje drvna tehnologija).
Prijedlozi tema trebaju sadržavati:
1) naslov seminara ili predavanja
2) strukovno područje
3) vrstu/oblik izvođenja (predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica)
4) sažetak predavanja, uz definirane ishode učenja (konzultirati po potrebi tajnicu Komore)
5) ime i prezime predavača i kontakt telefon/adresu
6) kratki životopis predavača
7) okvirni termin (mjesec u godini) i trajanje (1 – 2 sata)
8) postoji li mogućnost ponavljanja seminara ili predavanja (regionalnog održavanja)
Lijepo molimo članove AŠZ da svoje prijedloge dostave glavnom tajniku, prof. dr. sc. Juri Čavloviću, zaključno do petka, 24. siječnja 2020. godine.


17. prosinca 2019.
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Redovita godišnja Skupština Akademije šumarskih znanosti održana je u vijećnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Otvaranje skupštine; 2. Izbor radnih tijela skupštine: a) Radnog predsjedništva; b) Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; 3. Usvajanje Zapisnika s prethodne skupštine AŠZ održane 13. 12. 2018. (zapisnik na WEB-u AŠZ); 4. Izvješće predsjednika o radu AŠZ u proteklom razdoblju; 5. Usvajanje izvješća o poslovanju za 2018. godinu; 6. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu; 7. Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda AŠZ za 2019.; 8. Plan rada za 2020. godinu; 9. Financijski plan za 2020. godinu; 10. Usvajanje Samoprocjene za 2020. godinu; 11. Izmjene i dopune Statuta AŠZ i Poslovnika o radu AŠZ; 12. Donošenje odluke o uključivanju Akademije poljoprivrednih znanosti u Savjet i Koordinaciju akademija; 13. Izvješće o pripremi monografije Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj; 14. Razno.


4. prosinca 2019.
SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI - NAJAVA
Godišnja skupština Akademije šumarskih znanosti održat će se u utorak, 17. 12. 2019., u 12.00 sati, u vijećnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 23, Zagreb.
Prilog: Zapisnik prošlogodišnje Skupštine održane 13. 12. 2018.


15. ožujka 2019.
PROMOCIJA KNJIGE PROF. DR. SC. MILANA GLAVAŠA
Iz tiska je izišla knjiga "Enciklopedija domaćeg ljekovitog bilja" autora prof. dr. sc. Milana Glavaša, redovitog člana Akademije šumarskih znanosti. Izdavač knjige je naklada Ceres. Akademija šumarskih znanosti je među suizdavačima knjige.
Promocija knjige održat će se u amfiteatru Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u petak, 15. ožujka 2019. godine, u 11.00 sati.


26. veljače 2019.
AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI PREDSJEDA KOORDINACIJOM I SAVJETOM STRUKOVNIH AKADEMIJA
Akademija šumarskih znanosti preuzela je od Akademije pravnih znanosti Hrvatske jednogodišnje predsjedanje Koordinacijom i Savjetom strukovnih akademija. Koordinaciju i Savjet strukovnih akademija čine predstavnici Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Akademije šumarskih znanosti i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Koordinacija i Savjet strukovnih akademija su osnovani 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o znanstvenoj i strukovnoj suradnji. Sjednica je održana u prostorijama Šumarskog doma, u utorak, 26. veljače 2019. godine.


31. siječnja 2019.
PREDAVANJE PROF. DR. SC. RENATE PERNAR U MATICI HRVATSKOJ
Prof. dr. sc. Renata Pernar, tajnica Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku, održala je 31. siječnja 2019. godine u Matici hrvatskoj – Odjel za prirodoslovlje i matematiku pozvano predavanje pod nazivom „ISTRAŽIVANJE ŠUMA IZ ZRAKA / Dronovi, avioni, sateliti – mogu li pomoći šumama?“


11. siječnja 2018.
SEMINARI I PREDAVANJA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti za iskazivanje interesa za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2019. godinu.
Seminari se mogu održati:
a) za ovlaštene inženjere šumarstva (područja opće šumarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo te šumske prometnice i šumsko graditeljstvo)
b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije (područje drvna tehnologija).
Prijedlozi tema trebaju sadržavati:
1) naslov seminara ili predavanja
2) strukovno područje
3) vrstu/oblik izvođenja (predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica)
4) sažetak predavanja, uz definirane ishode učenja (konzultirati po potrebi tajnicu Komore)
5) ime i prezime predavača i kontakt telefon/adresu
6) kratki životopis predavača
7) okvirni termin (mjesec u godini) i trajanje (1 – 2 sata)
8) postoji li mogućnost ponavljanja seminara ili predavanja (regionalnog održavanja)
Lijepo molimo članove AŠZ da svoje prijedloge dostave glavnom tajniku, prof. dr. sc. Juri Čavloviću, zaključno do petka, 8. veljače 2019. godine.


13. prosinca 2018.
ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
13. prosinac 2018. U velikoj dvorani palače Šumarski dom, sjedištu Hrvatskog šumarskog društva i Akademije šumarskih znanosti, održana je 13. prosinca 2018. godine, u 12 sati, 6. Izborna Skupština Akademije šumarskih znanosti.
Skupštinu je otvorio Predsjednik AŠZ akademik Igor Anić. Usljedio je izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
Skupština je usvojila izvješće Predsjednika AŠZ, verificirala od Predsjedništva AŠZ prihvaćena izvješća po završnom računu za 2017. godinu, rebalans finacijskog plana za 2018. godinu, plan rada i financijski plan za 2019. godinu.
Na prijedlog Predsjedništva AŠZ uslijedio je izbor predsjednika, dva dopredsjednika, glavnog tajnika, četiri tajnika Odsjeka i Nadzornog odbora AŠZ (predsjednika i tri člana).
Za sljedeće mandatno razdoblje izabrani su:
Akademik Igor Anić za predsjednika AŠZ
Dr. sc. Boris Vrbek za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Ivica Grbac za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Jura Čavlović za glavnog tajnika AŠZ
Prof. dr. sc. Davorin Kajba za tajnika Odsjeka za uzgajanje šuma AŠZ
Prof. dr. sc. Renata Pernar za tajnika Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku AŠZ
Prof. dr. sc. Marijan Grubešić za tajnika Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo AŠZ
Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković za tajnika Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva AŠZ
Prof. dr. sc. Joso Vukelić za predsjednika Nadzornog odbora AŠZ
Dr. sc. Vlado Topić za člana Nadzornog odbora AŠZ
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković za člana Nadzornog odbora AŠZ
Sukladno Statutu AŠZ predsjednik, dva dopredsjednika, glavni tajnik i tajnici Odsjeka čine Predsjedništvo Akademije šumarskih znanosti.


20. studenog 2018.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Na sjednici Predsjedništva AŠZ prihvaćen je zapisnik s prethodne sjednice održane u 21. veljače 2018. godine, prihvaćen je rebalans financijskog plana za 2018. godinu, plan rada i financijski plan za 2019. godinu te su obavljene pripreme za izbornu skupštinu.


18. listopada 2018.
ZAHVALNICA AKADEMIJI ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u povodu 120. obljetnice visokoškolske šumarske nastave i 70. obljetnice drvnotehnološke nastave, dodijelio je Akademiji šumarskih znanosti Zahvalnicu za uspješnu dugogodišnju suradnju te za doprinos promicanju ugleda Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvoju šumarske struke.
Zahvalnicu je na svečanosti obilježavanja 120. obljetnice Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predsjedniku AŠZ, akademiku Igoru Aniću, uručio dekan, prof. dr. sc. Tibor Pentek.


14. rujna 2018.
UMRO PROF. DR. SC. ŠIME MEŠTROVIĆ, REDOVITI ČLAN AŠZ
U četvrtak, 13. rujna 2018. godine, u 85. godini, nakon duge i teške bolesti, napustio nas je jedan od utemeljitelja Akademije šumarskih znanosti i njezin redoviti član, prof. dr. sc. Šime Meštrović.


20. travanj 2018.
ZNANSTVENI SKUP U HAZU
U povodu 80. rođendana doajena hrvatske šumarske znanosti i struke akademika Slavka Matića, u petak 20. travnja 2018. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je znanstveni skup Gospodarenje šumama u uvjetima klimatskih promjena i prirodnih nepogoda koji su organizirali Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode HAZU. Akademija šumarskih znanosti bila je suorganizator skupa.
Sudionici znanstvenog skupa u svojim su izlaganjima istaknuli važnost šuma i šumarstva Hrvatske u prevenciji posljedica klimatskih promjena te prezentirali nove znanstvene spoznaje u istraživanjima funkcioniranja šumskih ekosustava u uvjetima klimatskih promjena i s njima povezanih ekstremnih meteoroloških pojava i prirodnih nepogoda kao što su požari, poplave, suše, erozije tla, ledolomi, vjetrolomi, pojava i širenje novih biljnih bolesti te novih šumskih štetnika. Također se raspravljalo o smjernicama za prilagodbu gospodarenja šumama klimatskim promjenama i s njima povezanim ekstremnim meteorološkim pojavama, stanišnim promjenama i kalamitetima.
Predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić podsjetio je da se jubilej akademika Matića poklapa sa 120. godišnjicom postojanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dok šumarstvo kao djelatnost u Hrvatskoj postoji više od 250 godina. Akademik Kusić istaknuo je zasluge akademika Matića za Hrvatsku akademiju u kojoj od 2011. obnaša dužnost predsjednika Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo, a od 2004. i voditelja Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. Akademik Matić u dva je mandata bio dekan Šumarskog fakulteta na kojem je od 1963. do 2003. bio profesor uzgajanja šuma, predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma i predsjednik fakultetskog Odbora za šume. Od 2004. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, a ujedno je i počasni doktor Mendelova sveučilišta u Brnu i Tehničkog sveučilišta u Zvolenu. Od 1997. bo 2014. bio je prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti te predsjednik Hrvatskog šumarskog društva u dva mandata.


9. veljače 2018.
UMRO PROF. DR. SC. ANTE KRPAN, REDOVITI ČLAN AŠZ
U petak, 9. veljače 2018. godine, u 76. godini, nakon duge i teške bolesti, napustio nas je naš dugogodišnji redoviti član, prof. dr. sc. Ante P. B. Krpan. Pokop našeg kolege obavit će se na zagrebačkom Mirogoju, u srijedu, 14. veljače 2018. godine, u 14.10 sati.


9. veljače 2018.
ODRŽAN ZNANSTVENI SKUP „ŠUMARSKA ZNANOST; SJEĆANJE NA PROŠLOST, POGLED U BUDUĆNOST“
Akademija šumarskih znanosti suorganizirala je znanstveni skup koji je u organizaciji Hrvatskog šumarskoga instituta, Jastrebarsko i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan u Jastrebarskom, u petak, 9. veljače 2018. godine. Prisjetili smo se naših kolega, poginulih 1998. godine u saobraćajnoj nesreći. U Predgovoru Zbornika sažetaka znanstvenog skupa akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, napisao je ove riječi:

Poštovane kolegice i kolege, tog dana, 10. veljače 1998. godine, bio je utorak. Skupina znanstvenika Hrvatskoga šumarskoga instituta u Jastrebarskom i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vraćala se iz Knina prema Zagrebu. Nekoliko minuta poslije 15 sati, kada su se nalazili kod mjesta Malovan, direktno su se svojim kombijem sudarili s kamionom šleperom. Živote su izgubila šestorica vrhunskih šumarskih znanstvenika: dr. sc. Ante Krstinić, redoviti profesor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, redoviti član Akademije šumarskih znanosti i tajnik njezina Odsjeka za uzgajanje šuma, dr. sc. Nikola Komlenović, znanstveni savjetnik, pročelnik Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga instituta i redoviti član Akademije šumarskih znanosti, dr. sc. Branimir Mayer, viši znanstveni suradnik u Šumarskom institutu i izvanredni član Akademije šumarskih znanosti, dr. sc. Petar Rastovski, znanstveni savjetnik u Šumarskom institutu, mr. sc. Zlatko Perić, asistent u Odjelu za oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo Šumarskoga instituta te mr. sc. Goran Bušić, asistent u Odjelu za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskoga instituta. Toga dana hrvatsko šumarstvo je zavijeno u crno. Svi su razgovarali o tom strašnom događaju. Šumarski list je prvi put u 141 godinu dugoj povijesti objavio crni flor na naslovnici. Mi, njihovi prijatelji i kolege, žurili smo s jedne komemoracije na drugu, s jednog pogreba na drugi. Njih nismo mogli vratiti, ali smo znali da hrvatsku šumarsku znanost čeka dug i težak put oporavka. Danas, dvadeset godina poslije, Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko, u zajednici sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i cjelokupnim hrvatskim šumarstvom, znanstvenim skupom “Šumarska znanost: sjećanje na prošlost, pogled u budućnost” oživljava sjećanje na naše kolege i prijatelje te pokazuje dokle se na tom putu stiglo. Vidjet ćemo koliko je i kako nova generacija mladih znanstvenika nastavila znanstvenu misao i djelo stradalih prethodnika te u kojem se smjeru razvijaju znanstvena istraživanja šumskih ekosustava Republike Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama. A oni, naši pokojni kolege i prijatelji, ostaju u našem sjećanju i molitvi za zagovor bl. Alojzija Stepinca čiji se dan obilježava upravo na dan njihove pogibije.
         akademik Igor Anić
         predsjednik Akademije šumarskih znanosti


16. siječnja 2018.
STJEPAN TKALEC (1937-2018)
Preminuo je prof. dr. sc. Stjepan Tkalec.
Obavještavam vas da će sprovod biti u u srijedu 17. 01. 2018 godine na zagrebačkom groblju Mirogoj.u 15,30 sati


20. prosinca 2017.
SEMINARI I PREDAVANJA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti za iskazivanje interesa za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2018. godinu.
Seminari se mogu održati:
a) za ovlaštene inženjere šumarstva (područja opće šumarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo te šumske prometnice i šumsko graditeljstvo)
b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije (područje drvna tehnologija).
Prijedlozi tema trebaju sadržavati:
1) naslov seminara ili predavanja
2) strukovno područje
3) vrstu/oblik izvođenja (predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica)
4) sažetak predavanja, uz definirane ishode učenja (konzultirati po potrebi tajnicu Komore)
5) ime i prezime predavača i kontakt telefon/adresu
6) kratki životopis predavača
7) okvirni termin (mjesec u godini) i trajanje (1 – 2 sata)
8) postoji li mogućnost ponavljanja seminara ili predavanja (regionalnog održavanja)
Lijepo molimo članove AŠZ da svoje prijedloge dostave glavnom tajniku, prof. dr. sc. Juri Čavloviću, zaključno do petka, 26. siječnja 2017. godine.


19. prosinca 2017.
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AŠZ
Redovita Skupština Akademije šumarskih znanosti održana je u sjedištu AŠZ, u Hrvatskom šumarskom domu, Zagreb, Trg Mažuranića 11, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Otvaranje Skupštine; 2. Izbor radnih tijela Skupštine: a) Radnog predsjedništva; b) Zapisničara i Ovjerovitelja zapisnika; 3. Usvajanje zapisnika s prethodnih Skupština održanih 2. 12. 2016. i 3. 7. 2017.; 4. Izvješće predsjednika od radu AŠZ u proteklom razdoblju; 5. Izvješća o poslovanju za 2016. godinu; 6. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu; 7. Plan rada za 2018. godinu; 8. Financijski plan za 2018. godinu; 9. Svečana promocija novih i reizabranih članova AŠZ; 10. Razno.


24. studenog 2017.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AŠZ
Na sjednici predsjedništva donešena je odluka o održavanju godišnje Skupštine Akademije šumarskih znanosti u utorak, 19. prosinca 2017. godine u 12.00 sati, u Hrvatskom šumarskom domu u Zagrebu. Na sjednici je prihvaćen zapisnik sa sjednice Predsjedništva AŠZ održane 26. 5. 2017. godine, rebalans financijskog plana za 2017. te financijski plan za 2018. godinu.


18. rujna 2017.
PREMINUO DR. SC. JOSO GRAČAN
S tugom u srcu priopćujemo kako je 18. rujna 2017. godine, u Zagrebu, u 80. godini života, preminuo dr. sc. Joso Gračan, suosnivač i član savjetnik Akademije šumarskih znanosti. Posljednji ispraćaj održat će se na zagrebačkom Krematoriju, u četvrtak, 21. rujna 2017. godine, u 10.50 sati.


3. srpnja 2017.
IZABRANI NOVI ČLANOVI AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine, u vijećnici Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je Skupština Akademije šumarskih znanosti na kojoj su izabrani novi članovi, reizabrani dosadašnji članovi te izabrani članovi savjetnici.
Za nove članove Akademije šumarskih znanosti izabrani su:

a) za počasnog člana, Odsjek za uzgajanje šuma
1. prof. dr. sc. Milan Saniga, Šumarski fakultet, TU Zvolen, Slovačka

b) za izvanrednog člana, Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva
1. prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

c) za člana suradnika, prvi izbor, Odsjek za uzgajanje šuma
1. dr. sc. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
2. doc. dr. sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
3. doc. dr. sc. Stjepan Mikac, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

d) za člana suradnika, prvi izbor, Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva
1. izv. prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
2. doc. dr. sc Zoran Vlaović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
3. prof. dr. sc. Željko Zečić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

Reizabrani su dosadašnji članovi suradnici:
a) Odsjek za uzgajanje šuma
1. dr. sc. Mladen Ivanković, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
2. dr. sc. Sanja Perić, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
3. dr. sc. Nenad Potočić, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko
4. dr. sc. Ivan Seletković, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

b) Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo
1. prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
2. dr. sc. Milan Pernek, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

U članove savjetnike Akademije šumarskih znanosti prevedeni su dosadašnji redoviti članovi:
1. dr. sc. Joso Gračan
2. dr. sc. Stevo Orlić
3. prof. dr. sc. Ivo Trinajstić
4. prof. dr. sc. Stjepan Tkalec
5. prof. dr. sc. Stanislav Sever
6. prof. dr. sc. Božidar Petrić
7. prof. dr. sc. Mladen Figurić


26. svibnja 2017.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
U petak, 26. svibnja 2017. godine, održana je sjednica predsjedništva Akademije šumarskih znanosti na kojoj su razmatrana izvješća izvjestitelja za kandidate prijavljene na Natječaj za izbor u članstvo AŠZ i prihvaćeni prijedlozi za izbor kandidata. Utvrđeno je kako će Skupština na kojoj će se obaviti izbori članova AŠZ održati u ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine.


26. travnja 2017.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
U srijedu, 26. travnja 2017. godine, održana je sjednica predsjedništva Akademije šumarskih znanosti na kojoj su razmatrane prijave na Natječaj za izbor u članstvo te reizbor članova suradnika.


28. ožujka 2017.
PREDAVANJE PROF. DR. SC. JOSIPA MARGALETIĆA U AKADEMIJI MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE
Prof. dr. sc. Josip Margaletić, redoviti član Akademije šumarskih znanosti, održat će u utorak, 28. ožujka 2017. godine, predavanje u Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske, dvorana Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, Zagreb, u 18 sati, predavanje pod naslovom Šumski ekosustavi Hrvatske kao prirodna staništa uzročnika zoonoza.

Pozivnicu možete preuzeti OVDJE.

17. ožujka 2017.
ZNANSTVENI SKUP "MODERNE TEHNOLOGIJE: ETIKA KORIŠTENJA I PRAVNE REGULACIJE"
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske inicijator je znanstvenog simpozija “Moderne tehnologije: etika korištenja i pravne regulacije“ i u funkciji predsjedatelja Savjeta i Koordinacije: Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Akademije šumarskih znanosti (AŠZ) i Akademije pravnih znanosti (APZ), koje imaju čast pozvati Vas na zajednički Simpozij.Teme simpozija su primjena suvremene tehnologije u biomedicini i ekosustavu, potreba racionalne primjene tehnologije uz etička načela korištenja i pravne regulacije koji je interes naših Akademija. Neracionalna primjena usadaka u ljudsko tijelo mogla bi u skorijoj budućnosti dovesti ljudsko biće u transhumano stanje i nastanak umjetne inteligencije. Etika se danas treba ne samo misliti - nego i prakticirati uz pravnu regulaciju ovog problema. Predavači na simpoziju su stručnjaci iz znanstvenih područja četiri Akademije. Rasprave nakon svake sekcije dat će poseban doprinos u rasvjetljavanju problema primjene moderne tehnologije.
Pozivnica s programom znanstvenog skupa je dostupna ovdje.(ia)

24. veljače 2017.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI
Na sjednici Predsjedništva održanoj u petak, 24. veljače 2017., usvojena su izvješća o poslovanju Akademije:
a) Izvješće o izvršenju financijskog plana AŠZ za 2016.,
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine AŠZ na dan 31. 12. 2016.,
c) Izvješće Nadzornog odbora AŠZ za 2016.,
d) prijedloga Odluke o otpisu osnovnih sredstava AŠZ,
e) prijedloga Odluke o pokriću manjka prihoda AŠZ za 2016.,
f) dokument o „Samoprocjeni" za 2016. i 2017. godinu. Predsjedništvo je donijelo Odluku i raspisalo Natječaj za izbor u članstvo Akademije šumarskih znanosti. Natječaj će se objaviti 1. ožujka na internetskoj stranici akademije i bit će otvoren 30 dana.

22. prosinca 2016.
PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA DOBITNIK DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST
Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora donio je 22. prosinca 2016. godine odluku o podjeli državnih nagrada za znanost za 2015. godinu.
U kategoriji Godišnja nagrada za znanost, u području biotehničkih znanosti, nagrada je dodijeljena prof. dr. sc. Davorinu Kajbi, tajniku Odsjeka za uzgajanje šuma. Svečanost podjele državne nagrade za znanost održana je u Hrvatskome saboru, 29. prosinca 2016. (ia)

2. prosinca 2016.
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

U nazočnosti članova i uzvanika u petak, 2. prosinca 2016., u zgradi Šumarskoga doma u Zagrebu, održana je godišnja skupština Akademije šumarskih znanosti. Skupština je ove godine imala svečani karakter jer je obilježena dvadeseta obljetnica osnutka AŠZ.
Uz članove AŠZ, skupštinu su svojom nazočnošću uveličali i uzvanici: akademik Slavko Matić, predsjednik Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU, akademik Franjo Tomić, predsjednik Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU, Milorad Batinić, zastupnik u Hrvatskom saboru, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dijana Vuletić, ravnateljica Hrvatskoga šumarskog instituta, prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, glavni tajnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Stjepan Škrapec, izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba i mr. sc. Damir Delač, tajnik Hrvatskog šumarskog društva. Svi su se obratili skupu biranim riječima.
Na početku skupštine sjetili smo se naših preminulih članova i odali im dužno poštovanje minutom šutnje. Slijede njihova imena: prof. dr. sc. Milan Androić (17. 11. 1913 – 25. 6. 1999.), prof. dr. sc. Roko Benić (15. 8. 1911. – 20. 8. 2000.), prof. dr. sc. Marijan Brežnjak (27. 4. 1926. – 16. 1. 2014.), prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. – 25. 10. 1998.), prof. dr. sc. Nikola Filipović (31. 1. 1933. – 12. 2. 2007.), dr. sc. Vladimir Hren (12. 9. 1925. – 11. 4. 1997.), akademik Dušan Klepac (7. 5. 1917. – 18. 4. 2006.), prof. dr. sc. Emil Klimo (23. 12. 1930. – 28. 10. 2016.), dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. – 10. 2. 1998.), prof. dr. sc. Ante Krstinić (11. 2. 1936. – 10. 2. 1998.), prof. dr. sc. Nikola Lukić (2. 12. 1948. – 29. 7. 2005.), dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. – 10. 2. 1998.), prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (20. 1. 1912. – 31. 12. 1999.), prof. emer. dr. h. c. Branimir Prpić (1. 9. 1927. – 1. 1. 2012.), prof. dr. sc. Dominik Raguž (4. 8. 1932. – 1. 3. 2015.), pof. dr. sc. Đuro Rauš (31. 3. 1930. – 10. 9. 1997.), prof. dr. sc. Rudolf Sabadi (10. 9. 1928. – 8. 4. 2008.), prof. dr. sc. Simeun Tomanić (1. 2. 1934. – 9. 10. 2003.) i akademik Mirko Vidaković (29. 10. 1924. – 15. 8. 2002.).
U radnom dijelu skupštine usvojeni su zapisnik s prethodne skupštine održane u prosincu 2015., izvješće predsjednika o radu AŠZ u 2016., izmjene i dopune Pravilnika o izboru članova AŠZ, izvješća o poslovanju za 2015., rebalans financijskog plana za 2016., plan rada za 2017. i financijski plan za 2017. godinu.
Na svečanom dijelu skupštine akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, podsjetio je nazočne na tijek osnivanja Akademije u razdoblju 1994. – 1996. godine.
Naglasio je kako je Akademija šumarskih znanosti osnovana 29. veljače 1996. godine rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske. Prije toga odvijale su se mnoge aktivnosti koje su se podudarile s osamostaljenjem Republike Hrvatske. Prijedlog za osnivanje Akademije šumarskih znanosti (AŠZ) dalo je Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD) na 99. skupštini održanoj 22. prosinca 1994. godine u Križevcima. Izlažući program rada za sljedeće razdoblje, tadašnji predsjednik HŠD-a prof. dr. sc. Slavko Matić, potaknuo je osnivanje Akademije šumarskih znanosti obrazlažući pri tome prijedlog Upravnoga odbora HŠD-a potrebom za udruživanjem šumarskih znanstvenika, kako onih iz prakse tako i onih iz znanstvenih ustanova – Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga instituta Jastrebarsko, te iz državne uprave, radi uspješnijega rješavanja sve zamršenijih znanstveno- stručnih problema na razini jedne nevladine udruge koja bi mogla usmjeriti vrhunske stručnjake iz različitih institucija na jedan problem. Ponajprije se mislilo na mogućnost davanja objektivnih mišljenja, neovisnih o različitim interesima.
Skupina znanstvenika koji su potaknuli osnivanje AŠZ-a započela je izradu potrebnih podloga. Održano je nekoliko sastanaka i izrađeni su Statut i Pravilnik Akademije. Dana 14. veljače 1995. godine održana je Osnivačka skupština Akademije šumarskih znanosti, kojoj je bilo nazočno 12 doktora šumarskih znanosti, i to: prof. dr. sc. Mladen Figurić, prof. dr. sc. Milan Glavaš, dr. sc. Joso Gračan, dr. sc. Nikola Komlenović, prof. dr. sc. Ante Krstinić, prof. dr. sc. Boris Ljuljka, prof. dr. sc. Slavko Matić, prof. dr. sc. Šime Meštrović, prof. dr. sc. Branimir Prpić, prof. dr. sc. Đuro Rauš, prof. dr. sc. Zvonko Seletković i prof. dr. sc. Joso Vukelić.
U prigodi proslave dvadesete obljetnice Akademije šumarskih znanosti dodijeljena su priznanja živućim članovima koji su na Osnivačkoj skupštini utemeljili Akademiju šumarskih znanosti: prof. dr. sc. Mladenu Figuriću, prof. dr. sc. Milanu Glavašu, dr. sc. Josi Gračanu, prof. dr. sc. Borisu Ljuljki, prof. dr. sc. Slavku Matiću, prof. dr. sc. Šimi Meštroviću, prof. dr. sc. Zvonku Seletkoviću i prof. dr. sc. Josi Vukeliću.


2. studenog 2016.
UMRO PROFESOR EMIL KLIMO

Poštovane kolegice i kolege,
tužan sam što vam moram javiti vijest da je 28. listopada 2016. godine, u Brnu, u 86. godini života preminuo veliku šumarski znanstvenik i još veći prijatelj Hrvatske, počasni član Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu, prof. dr. sc. Emil Klimo. Ispraćaj profesora Emila Klime održat će se u utorak, 8. studenog 2016., u 14.45 sati, u krematoriju grada Brna.
          akademik Igor Anić

23. ožujka 2016.
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA AKADEMIK ŽELJKO REINER PRIMIO PREDSJEDNIKE AKADEMIJA

Predsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner primio je izaslanstvo Savjeta i Koordinacije četiri strukovne akademije. Izaslanstvo su činili: dopredsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Davor Štimac, predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske prof. em. dr. sc. Željko Horvatić i predsjednik Akademije šumarskih znanosti akademik Igor Anić.
Susret je ostvaren temeljem pisma koje je poslano na adresu predsjednika Hrvatskoga sabora, a u kojem je istaknuto da su Savjet i Koordinacija Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Akademije šumarskih znanosti i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 30. studenog 2015. godine objavili svoju Izjavu o aktualnim prioritetima u razvitku visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, izražavajući krajnju zabrinutost zbog dugogodišnjeg zanemarivanja sustava visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj koji je podcijenjen od državnih organa na svim razinama od upravljanja kvalitetom do potrebnog i povećanog financiranja koji su nužni preduvjet općeg društvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, a potaknute aktualnim političkim najavama i prijedlozima reformi u svim područjima društvenog života.

22. veljače 2016.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AŠZ

Na sjednici Predsjedništva usvojeno je izvješće Povjerenstva za popis imovine na dan 31. 12. 2015. godine, izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu te prijedlog izmjena Pravilnika o izboru u članstvo AŠZ.
Raspravljalo se o obvezama predsjedanja Koordinacijom i Savjetom akademija koje je AŠZ preuzela 26. 1. 2016. za razdoblje do 30. 6. 2016. godine.
Na prijedlog glavnog urednika akademika Igora Anića izabrani su članovi uredništva znanstvene monografije Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj.
AŠZ prihvatila je poziv organizatora za suorganizaciju međunarodnog znanstvenog skupa GREEN2016 i imenovala akademika Igora Anića u organizacijski odbor

8. siječnja 2016.
SEMINARI I PREDAVANJA ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti za iskazivanje interesa za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2016. godinu.
Seminari se mogu održati:
a) za ovlaštene inženjere šumarstva (područja opće šumarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo te šumske prometnice i šumsko graditeljstvo)
b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije (područje drvna tehnologija).
Prijedlozi tema trebaju sadržavati:
1) naslov seminara ili predavanja
2) strukovno područje
3) vrstu/oblik izvođenja (predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica)
4) ime i prezime predavača i kontakt telefon/adresu
5) kratki životopis predavača
6) okvirni termin (mjesec u godini) i trajanje (1 – 2 sata)
7) postoji li mogućnost ponavljanja (regionalnog održavanja)
Lijepo molimo članove AŠZ da svoje prijedloge dostave glavnom tajniku, prof. dr. sc. Juri Čavloviću, zaključno do četvrtka, 28. siječnja 2016. godine.

18. prosinca 2015.
ODRŽANA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

Redovita Skupština Akademije šumarskih znanosti održana je u sjedištu AŠZ, u Hrvatskom šumarskom domu, Zagreb, Trg Mažuranića 11. Nakon otvaranja i izbora radnih tijela Skupštine usvojen je dnevni red koji je sadržavao sljedeće točke:
1) Usvajanje zapisnika s prethodne Skupštine od 25. 2. 2015.,
2) Izvješće predsjednika,
3) Usvajanje plana rada za 2016. godinu,
4) Usvajanje financijskog plana za 2016. godinu, 5) Ostala pitanja i prijedlozi.
U svojem izvješću akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ, osvrnuo se na stanje članstva Akademije, djelatnost upravljačkih tijela Akademije, aktivnosti Savjeta i Koordinacije četiri strukovne Akademije, ostvarenu suradnju s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Hrvatskim šumarskim društvom, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, znanstvene skupove i ostalu aktivnost.
Usvojeni su Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu.

1. prosinca 2015.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA

U utorak, 1. prosinca 2015. godine, održana je sjednica Predsjedništva Akademije šumarskih znanosti kojom je predsjedao akademik Igor Anić, predsjednik AŠZ. Na sjednici su sudjelovali svi članovi Predsjedništva.
Donešena je odluka o sazivanju redovite Skupštine AŠZ za petak, 18. prosinca 2015. godine, u 12 sati, u sjedištu Akademije (zgrada Hrvatskog šumarskog doma, Trg Mažuranića 11, Zagreb). Razmatrano je izvješće o radu AŠZ u ovoj godini. Prihvaćen je prijedlog plana rada i financijskog plana za 2016. godinu.

30. studenog 2015.
PREDSJEDNIŠTVO AŠZ PRIHVATILO IZJAVU O AKTUALNIM PRIORITETIMA U RAZVITKU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predsjedništvo AŠZ suglasilo se s tekstom Izjave koju potpisuju predsjednici Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Akademije šumarskih znanosti i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a koja je upućena svim političkim strankama, koalicijama stranaka, izabranim zastupnicima u Hrvatski sabor i javnosti. Tekst izjave možete pročitati OVDJE.

14. rujna 2015.
HRVATSKI RADIO, PRVI PROGRAM, EMISIJA SLOVO ZAKONA – PRAVNA ZAŠTITA ŠUMA

U ponedjeljak, 14. rujna 2015. godine, od 9.30 sati, na prvom programu Hrvatskog radija emitirana je emisija Slovo zakona. U emisiji su emitirani tonski zapisi s okruglog stola Pravna zaštita šuma održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Emisija se može poslušati u slušaonici HRT – HR 1 (Slovo zakona – Pravna zaštita šuma, 14. 9. 2015.) ili OVDJE.

16. travnja 2015.
U HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI ODRŽAN OKRUGLI STOL PRAVNA ZAŠTITA ŠUMA

U velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu održan je 16.travnja 2015. godine okrugli stol Pravna zaštita šuma. Skup je organiziralo Znanstveno vijeće Hrvatske akademije za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava.
Cilj Okruglog stola je bio da znanstvenici i praktičari s pravnog i šumarskog područja rasprave otvorena pitanja gospodarenja šumama, rizika koji im prijete i pravna sredstva koja treba upotrijebiti za njihovu zaštitu de lege lata i de lege ferenda. Okrugli stol se održao u povodu obilježavanja 250 godina šumarstva u Hrvatskoj.
Na okruglom stolu su održana sljedeća izlaganja:
Akademik Slavko Matić, akademik Igor Anić, prof. dr. sc. Jura Čavlović, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Stanje i perspektive potrajnog gospodarenja šumama u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Posebno stvarnopravno uređenje za šume i šumska zemljišta
Prof. dr. sc. Dragan Medvedović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Povijest pravnog uređenja zaštite šuma na području Hrvatske
Doc. dr. sc. Lana Ofak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Europska perspektiva pravne zaštite šuma
Doc. dr. sc. Frane Staničić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Upravljanje šumama
Izlaganja i rasprave koje su uslijedile objavit će se u 28. knjizi nakladničkog niza Modernizacija prava s naslovom Pravna zaštita šuma, u izdanju Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije za za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava.


25. veljače 2015.
ODRŽANA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

Na skupštini Akademije šumarskih znanosti održanoj 25. veljače 2015. godine usvojena su izvješća o poslovanju za 2014. godinu i sljedeći novi akti: Statut AŠZ, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Predsjedništva.
Na svečanom dijelu Skupštine dodijeljene su diplome članovima suradnicima i počasnom članu te članovima koji su promovirani u viša zvanja. Svi su izabrani na skupštini Akademije šumarskih znanosti 17. prosinca 2014. godine:
Redoviti članovi
Odsjek za uzgajanje šuma; 1) akademik Igor Anić, 2) prof. dr. sc. Jozo Franjić
Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku: 3) prof. dr. sc. Jura Čavlović, 4) prof. dr. sc. Renata Pernar
Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo: 5) prof. dr. sc. Marijan Grubešić, 6) prof. dr. sc. Josip Margaletić
Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva: 7) prof. dr. sc. Tibor Pentek
Izvanredni članovi
Odsjek za uzgajanje šuma: 8) prof. dr. sc. Dario Baričević, 9) dr. sc. Boris Vrbek
Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku: 10) izv. prof. dr. sc. Mario Božić, 11) dr. sc. Dijana Vuletić
Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo: 12) prof. dr. sc. Danko Diminić
Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva: 13) prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
Počasni član
Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva: 14) prof. dr. sc. Karl Stampfer (izabran 14. 11. 2013. godine)
Članovi suradnici
Odsjek za uzgajanje šuma: 15) prof. dr. sc. Dalibor Ballian, 16) dr. sc. Tomislav Dubravac, 17) doc. dr. sc. Damir Ugarković
Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku: 18) izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, 19) izv. prof. dr. sc. Ante Seletković
Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo: 20) dr. sc. Dinka Matošević
Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva: 21) izv. prof. dr. sc. Mario Šporčić

FOTOALBUM


10. veljače 2015.
AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI KAO POKROVITELJ I SUORGANIZATOR ZNANSTVENIH SKUPOVA

Akademija šumarskih znanosti je prihvatila zamolbu Istočnoalpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije za pokroviteljstvo 36. Simpozija toga društva koji će se održati u Osijeku, u razdoblju 17. – 20. lipnja 2015. godine.
Akademija šumarskih znanosti je prihvatila zamolbu Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za suorganizaciju znanstvenog skupa „Forest engineering – current situation and future challenges“ koji će se održati u Zagrebu i Zalesini u razdoblju 18. – 20. ožujka 2015. godine.
Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti da prijavom izlaganja uzmu učešća na navedenim znanstvenim skupovima.


5. veljače 2015.
ODRŽANA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

Na sjednici Predsjedništva AŠZ donešene su odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju AŠZ za 2014. godinu, zatim izmjena Statuta i novih akata – Poslovnika o radu Predsjedništva i Poslovnika o radu Skupštine. Prijedlozi navedenih akata su dostupni na internetskim stranicama AŠZ i kod glavnog tajnika.


19. siječnja 2015.
SEMINARI I PREDAVANJA ZA ČLANOVE HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Pozivaju se članovi Akademije šumarskih znanosti za iskazivanje interesa za održavanje seminara – predavanja za članove Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije u sklopu programa stručnog usavršavanja HKIŠDT za 2015. godinu.

Seminari se mogu održati:
a) za ovlaštene inženjere šumarstva (područja opće šumarstvo, uređivanje šuma, lovstvo, ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo te šumske prometnice i šumsko graditeljstvo)
b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije (područje drvna tehnologija).

Prijedlozi tema trebaju sadržavati:
1) naslov seminara ili predavanja
2) strukovno područje
3) vrstu/oblik izvođenja (predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica)
4) ime i prezime predavača i kontakt telefon/adresu
5) kratki životopis predavača
6) okvirni termin (mjesec) i trajanje (1 – 2 sata)
7) postoji li mogućnost ponavljanja (regionalnog održavanja)

Lijepo molimo članove AŠZ da svoje prijedloge dostave glavnom tajniku, prof. dr. sc. Juri Čavloviću, zaključno do srijede, 28. siječnja 2015. godine.


17. prosinca 2014.
IZABRANI NOVI ČLANOVI AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

Na Izbornoj skupštini održanoj 17. prosinca 2014. godine izabrani su novi članovi Akademije šumarskih znanosti.
Za redovite članove izabrani su u Odsjek za uzgajanje šuma akademik Igor Anić i prof. dr. sc. Jozo Franjić, u Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku prof. dr. sc. Jura Čavlović i prof. dr. sc. Renata Pernar, u Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo prof. dr. sc. Marijan Grubešić i prof. dr. sc. Josip Margaletić, te u Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva prof. dr. sc. Tibor Pentek.
Za izvanredne članove izabrani su u Odsjek za uzgajanje šuma prof. dr. sc. Dario Baričević i dr. sc. Boris Vrbek, znanstveni savjetnik, u Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku izv. prof. dr. sc. Mario Božić i dr. sc. Dijana Vuletić, znanstveni savjetnik, u Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo prof. dr. sc. Danko Diminić, te u Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva prof. dr. sc. Vladimir Jambreković.
Za članove suradnike izabrani su u Odsjek za uzgajanje šuma prof. dr. sc. Dalibor Ballian, dr. sc. Tomislav Dubravac, znanstveni savjetnik i doc. dr. sc. Damir Ugarković, u Odsjek za uređivanje šuma i šumarsku politiku izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec i izv. prof. dr. sc. Ante Seletković, u Odsjek za zaštitu šuma i lovstvo dr. sc. Dinka Matošević, znanstveni savjetnik, te u Odsjek za iskorištavanje šuma i uporabu drva izv. prof. dr. sc. Mario Šporčić.


12. studenog 2014.
NAJAVA ZNANSTVENOG SKUPA „ODRŽIVO KORIŠTENJE I ZAŠTITA VODA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ“ U VARAŽDINU

Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu i varaždinski Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju jednodnevni znanstveni skup pod nazivom ''Održivo korištenje i zaštita voda u sjeverozapadnoj Hrvatskoj'.
Skup će se održati u mjesecu travnju 2015. godine, u velikoj dvorani varaždinskog Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ciljevi znanstvenog skupa su da se kroz predložene teme raspravi o stanju voda i mogućnostima njihovog korištenja u uvjetima održivog razvitka te da rezultati ovih rasprava doprinesu smjernicama korištenja i zaštite voda sjeverozapadnog dijela Republike Hrvatske.
Prijedlog tema:
     1. Zaštita podzemnih i površinskih voda
     2. Pročišćavanje otpadnih voda naselja i industrije
     3. Utjecaj poljoprivrede na vode
     4. Zaštita od štetnog djelovanja voda (poplave)
     5. Korištenje voda (vodoopskrba, hidroenergetika, turizam)
     6. Autori mogu predložiti i druge teme.
Zainteresirani detaljnije informacije mogu dobiti kod predsjednika AŠZ, akademika Igora Anića.


3. listopada 2014.
NAJAVA ZNANSTVENOG SKUPA „RIJEKA BOSUT I POBOSUĆE U PROŠLOSTI SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI“ U VINKOVCIMA

U četvrtak, 16. listopada 2014. godine, u Velikoj gradskoj vijećnici u Vinkovcima, s početkom u 9.30 sati, u organizaciji Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, održat će se Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na skupu će sudjelovati i članovi Akademije šumarskih znanosti sa dva izlaganja.


29. rujna 2014.
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

Na sjednici Predsjedništva AŠZ donešene su odluke o raspisivanju Natječaja za izbor u članstvo AŠZ, zatim odluka o prihvaćanju Zajedničke deklaracije akademija medicinskih znanosti, pravnih znanosti, tehničkih znanosti i šumarskih znanosti, odluka o predstavljanju AŠZ u Upravnom odboru Hrvatskog šumarskog društva, odluke o suorganizaciji znanstvenih skupova te odluka o imenovanju Povjerenstva za popis imovine.
Raspravljalo se o usklađivanju Statuta AŠZ sa Zakonom o udrugama, evidenciji članstva i članarinama te aktivnostima po Odsjecima akademije.


23. lipnja 2014.
AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI – SUORGANIZATOR AMBIENTE 2014.

U okviru 41. Međunarodnog sajma namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije Ambienta 2014. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirat će tradicionalno i jubilarno 25. Međunarodno znanstveno savjetovanje pod naslovom Novi materijali i tehnologije u funkciji razvoja drvnih proizvoda. Savjetovanje će se održati 17. listopada 2014. godine na Zagrebačkom velesajmu. U suorganizaciji skupa sudjelovat će i Akademija šumarskih znanosti.


12. lipnja 2014.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETA I KOORDINACIJE AKADEMIJA

Temeljem Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji potpisanog 2012. godine Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Akademija pravnih znanosti Hrvatske, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti konstituirale su Savjet i Koordinaciju akademija.
Savjet akademija je utemeljen radi obavljanja savjetodavne funkcije i zauzimanja zajedničkih stavova po pitanju sudjelovanja u znanstvenim i stručnim projektima i zauzimanja stajališta u pogledu nastupa prema tijelima državne uprave radi zaštite specifičnih interesa akademija. Savjet akademija čine po tri predstavnika svake akademije, a predsjedavaju mu predsjednici akademija. Savjet akademija kao kolegijalno tijelo reprezentira akademije i donosi odluke suglasnošću svih akademija. U Savjet akademija iz Akademije šumarskih znanosti imenovani su akademik Igor Anić, predsjednik, prof. dr. sc. Jura Čavlović, glavni tajnik, i prof. dr. sc. Ivica Grbac, dopredsjednik.
Za realizaciju Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji odnosno koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa u pogledu sudjelovanja u projektima osnovano je Koordinacijsko tijelo koje čine tajnici akademija. Koordinacijskom tijelu predsjedava član akademije čiji predsjednik predsjedava Savjetu akademija.


29. svibnja 2014.
PROMOCIJA KNJIGE O BRODSKOJ IMOVNOJ OPĆINI

Predsjednik AŠZ akademik Igor Anić, njegov prethodnik akademik Slavko Matić i tajnik Hrvatskog šumarskog društva mr. sc. Damir Delač nazočili su svečanoj promociji knjige Brodska imovna općina. Nakladnik je Državni arhivu u Vukovaru. Promocija je održana u Gradskoj vijećnici Grada Vinkovaca 29. svibnja 2014. godine, a knjigu su predstavili: Stjepan Prutki, ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru, mr. Zlatko Virc, priređivač i urednik, dr. Stanko Andrić, predstojnik Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, dr. Zlata Živaković- Kerže, recenzentica i dr. Milan Vrbanus, recenzent.
Prigodnom rječju nazočnima se obratio akademik Slavko Matić, dugogodišnji Predsjednik AŠZ i voditelj Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima.
Knjiga donosi zapisnike Zastupstva Brodske imovne općine za razdoblje 1873. – 1888. i zapisnike Gospodarstvenog odbora za razdoblje 1878. – 1886.
Knjiga je važan izvor o povijesti šumarstva Hrvatske, posebice o djelovanju Brodske imovne općine. Njezina arhiva gotovo je u cjelosti sačuvana. Namjera je nakladnika objaviti cjelokupnu arhivu u nizu knjiga.


23. travnja 2014.
ODRŽANA 5. IZBORNA SKUPŠTINA AKADEMIJE ŠUMARSKIH ZNANOSTI

U prostorijama Hrvatskog šumarskog društva u Zagrebu, 23. travnja 2014. godine održana je 5. Izborna Skupština Akademije šumarskih znanosti. Skupštinu je otvorio Predsjednik AŠZ akademik Slavko Matić. Usljedio je izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijsko-kandidacijsko- izbornog povjerenstva.
Skupština je usvojila izvješće Predsjednika AŠZ i verificirala od Predsjedništva AŠZ prihvaćena izvješća po završnom računu za 2013. godinu.
Na prijedlog Kandidacijsko-izbornog povjerenstva usljedio je izbor predsjednika, dva dopredsjednika, glavnog tajnika, četiri tajnika odsjeka i Nadzornog odbora AŠZ (predsjednika i tri člana).
Za sljedeće mandatno razdoblje izabrani su:
Akademik Igor Anić za predsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Nikola Pernar za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Ivica Grbac za dopredsjednika AŠZ
Prof. dr. sc. Jura Čavlović za glavnog tajnika AŠZ
Prof. dr. sc. Davorin Kajba za tajnika Odsjeka za uzgajanje šuma AŠZ
Prof. dr. sc. Renata Pernar za tajnika Odsjeka za uređivanje šuma i šumarsku politiku AŠZ
Prof. dr. sc. Milan Glavaš za tajnika Odsjeka za zaštitu šuma i lovstvo AŠZ
Prof. dr. sc. Andrija Bogner za tajnika Odsjeka za iskorištavanje šuma i uporabu drva AŠZ
Prof. dr. sc. Joso Vukelić za predsjednika Nadzornog odbora AŠZ
Prof. dr. sc. Dominik Raguž za člana Nadzornog odbora AŠZ
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković za člana Nadzornog odbora AŠZ
Dr. sc. Vlado Topić za člana Nadzornog odbora AŠZ
Sukladno Statutu AŠZ predsjednik, dva dopredsjednika, glavni tajnik i tajnici odsjeka čine Predsjedništvo Akademije šumarskih znanosti.