ČLANOVI AKADEMIJE

   

redoviti članovi
Akademik Igor Anić
Prof. dr. sc. Dario Baričević
Prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić
Prof. dr. sc. Andrija Bogner
Prof. dr. sc. Mario Božić
Prof. dr. sc. Jura Čavlović
Prof. dr. sc. Danko Diminić
Prof. dr. sc. Ivica Grbac
Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
Prof. dr. sc. Boris Hrašovec
Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
Prof. dr. sc. Davorin Kajba
Prof. dr. sc. Boris Ljuljka
Prof. dr. sc. Josip Margaletić
Prof. dr. sc. Tibor Pentek
Doc. dr. sc. Sanja Perić
Prof. dr. sc. Renata Pernar
Prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković
Dr. sc. Vlado Topić
Prof. dr. sc. Joso Vukelić

počasni članovi
Prof. dr. sc. Jurij Diaci
Prof. dr. sc. Paula Durbešić
Dr. sc. Marija Halambek
Prof. dr. sc. Milan Saniga
Prof. dr. sc. Karl Stampfer

izvanredni članovi
Prof. dr. sc. Dalibor Ballian
Dr. sc. Vice Ivančević
Prof. dr. sc. Milan Oršanić
Prof. dr. sc. Nikola Pernar
Dr. sc. Milan Pernek
Prof. dr. sc. Stjepan Posavec
Prof. dr. sc. Marijan Šušnjar
Izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović
Dr. sc. Boris Vrbek
Prof. dr. sc. Željko Zečić

suradnici
Izv. prof. dr. sc. Alan Antonović
Prof. dr. sc. Darko Bakšić
Dr. sc. Ivan Balenović
Dr. sc. Lukrecija Butorac
Doc. dr. sc. Damir Drvodelić
Dr. sc. Tomislav Dubravac
Doc. dr. sc. Andreja Đuka
Dr. sc. Mladen Ivanković
Doc. dr. sc. Kristina Klarić
Dr.sc. Marta Kovač
Prof. dr. sc. Krešimir Krapinec
Dr. sc. Jasnica Medak
Doc. dr. sc. Stjepan Mikac
Izv. prof. dr sc. Josip Miklečić
Izv. prof. dr.sc. Barčić Andrea Pirc
Izv. prof. dr. sc. Igor Poljak
Dr. sc. Nenad Potočić
Izv. prof. dr. sc. Ante Seletković
Dr. sc. Ivan Seletković
Prof. dr. sc. Željko Škvorc
Izv. prof. dr.sc. Nikola Španić
Prof. dr. sc. Mario Šporčić
Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Teslak
Doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović
Izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković
Izv. prof. dr. sc. Ivica Župčić

savjetnici
Prof. dr. sc. Milan Glavaš
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić

bivši članovi
Prof. dr. sc. Milan Androićpočasni do 25.6.1999.
Prof. dr. sc. Roko Benićpočasni do 20.8.2000.
Prof. dr. sc. Marijan Brežnjakpočasni do 16.1.2014.
Prof. dr. sc. Ivo Dekanićpočasni do 25.10.1998.
Doc. dr. sc. Radovan Despotsuradnik do 24.4.2012.
Prof. dr. sc. Mladen Figurićsavjetnik do 4.2.2023.
Prof. dr. sc. Nikola Filipovićpočasni do 12.2.2007.
Prof. dr. sc. Jozo Franjićredoviti do 7.11.2011.
Izv. prof. dr. sc. Slavko Govorčinsuradnik do 17.5.2007.
Dr. sc. Joso Gračansavjetnik do 18.9.2017.
Dr. sc. Miroslav Harapinpočasni do 17.2.2022.
Prof. dr. sc. Dubravko Horvatsuradnik do 17.5.2007.
Dr. sc. Vladimir Hrenpočasni do 11.4.1997.
Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajkovićsuradnik do 13.6.2010.
Akademik Dušan Klepacredoviti do 18.4.2006.
Prof. dr. sc. Emil Klimopočasni do 28.10.2016.
Dr. sc. Nikola Komlenovićredoviti do 10.2.1998.
Prof. dr. sc. Ante Krpanredoviti do 9.2.2018.
Prof. dr. sc. Ante Krstinićredoviti do 10.2.1998.
Dr. sc. Vladimir Kušansuradnik do 17.5.2007.
Prof. dr. sc. Nikola Lukićizvanredni do 29.7.2005.
Akademik Slavko Matićsavjetnik do 30.3.2021.
Dr. sc. Dinka Matoševićsuradnik do 17.12.2019.
Dr. sc. Branimir Mayerizvanredni do 10.2.1998.
Prof. dr. sc. Šime Meštrovićredoviti do 13.9.2018.
Dr. sc. Stevo Orlićsavjetnik do 25.11.2020.
Prof. dr. sc. Božidar Petrićsavjetnik do 25.9.2020.
Dr. sc. Stjepan Petrovićizvanredni do 4.6.2018.
Prof. dr. sc. Zvonimir Potočićpočasni do 31.12.1999.
Prof. dr. sc. Ana Pranjićpočasni do 2.7.2022.
Dr. sc. Marinko Prkasuradnik do 13.5.2015.
Dr. sc. Tomislav Prkasuradnik do 1.1.2000.
Prof. dr. sc. Branimir Prpićredoviti do 1.1.2012.
Prof. dr. sc. Dominik Ragužizvanredni do 1.3.2015.
Prof. dr. sc. Đuro Raušredoviti do 10.9.1997.
Prof. dr. sc. Rudolf Sabadipočasni do 8.4.2008.
Prof. dr. sc. Stanislav Seversavjetnik do 8.8.2020.
Prof. dr. sc. Željko Španjolsuradnik do 17.5.2007.
Prof. dr. sc. Ivica Tikvićsuradnik do 13.5.2015.
Prof. dr. sc. Stjepan Tkalecsavjetnik do 16.1.2018.
Prof. dr. sc. Simeun Tomanićizvanredni do 9.10.2003.
Prof. dr. sc. Hrvoje Turkulinizvanredni do 2.2.2015.
Akademik Mirko Vidakovićredoviti do 15.8.2002.
Dr. sc. Dijana Vuletićizvanredni do 28.2.2019.