ČLANOVI AKADEMIJE

   

redoviti članovi
   1Akademik Igor Anić
   2Prof. dr. sc. Andrija Bogner
   3Prof. dr. sc. Mario Božić
   4Prof. dr. sc. Jura Čavlović
   5Prof. dr. sc. Danko Diminić
   6Prof. dr. sc. Ivica Grbac
   7Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
   8Prof. dr. sc. Boris Hrašovec
   9Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
   10Prof.dr.sc. Boris Ljuljka
   11Prof. dr. sc. Josip Margaletić
   12Prof. dr. sc. Tibor Pentek
   13Prof. dr. sc. Renata Pernar
   14Prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky
   15Prof. dr. sc. Zvonko Seletković
   16Dr. sc. Vlado Topić
   17Prof. dr. sc. Joso Vukelić

počasni članovi
   18Prof. dr. sc. Paula Durbešić
   19Dr. sc. Marija Halambek
   20Prof. dr. sc. Milan Saniga
   21Prof. dr. sc. Karl Stampfer

izvanredni članovi
   22Prof. dr. sc. Dalibor Ballian
   23Prof. dr. sc. Dario Baričević
   24Prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić
   25Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
   26Dr. sc. Vice Ivančević
   27Prof. dr. sc. Davorin Kajba
   28Prof. dr. sc. Milan Oršanić
   29Dr. sc. Sanja Perić
   30Prof. dr. sc. Nikola Pernar
   31Dr. sc. Milan Pernek
   32Dr. sc. Boris Vrbek

suradnici
   33Izv. prof. dr. sc. Alan Antonović
   34Dr. sc. Ivan Balenović
   35Dr. sc. Lukrecija Butorac
   36Doc. dr. sc. Damir Drvodelić
   37Dr. sc. Tomislav Dubravac
   38Doc. dr. sc. Andreja Đuka
   39Dr. sc. Mladen Ivanković
   40Prof. dr. sc. Krešimir Krapinec
   41Doc. dr. sc. Stjepan Mikac
   42Prof. dr. sc. Stjepan Posavec
   43Dr. sc. Nenad Potočić
   44Izv. prof. dr. sc. Ante Seletković
   45Dr. sc. Ivan Seletković
   46Prof. dr. sc. Mario Šporčić
   47Prof. dr. sc. Marijan Šušnjar
   48Doc. dr. sc. Kristijan Tomljanović
   49Izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković
   50Izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović
   51Prof. dr. sc. Željko Zečić
   52Izv. prof. dr. sc. Ivica Župčić

savjetnici
   53Prof. dr. sc. Milan Glavaš
   54Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić

bivši članovi
   1Prof. dr. sc. Milan Androićpočasni do 25.6.1999.
   2Prof. dr. sc. Roko Benićpočasni do 20.8.2000.
   3Prof. dr. sc. Marijan Brežnjakpočasni do 16.1.2014.
   4Prof. dr. sc. Ivo Dekanićpočasni do 25.10.1998.
   5Doc. dr. sc. Radovan Despotsuradnik do 24.4.2012.
   6Prof. dr. sc. Mladen Figurićsavjetnik do 4.2.2023.
   7Prof. dr. sc. Nikola Filipovićpočasni do 12.2.2007.
   8Prof. dr. sc. Jozo Franjićredoviti do 7.11.2011.
   9Izv. prof. dr. sc. Slavko Govorčinsuradnik do 17.5.2007.
   10Dr. sc. Joso Gračansavjetnik do 18.9.2017.
   11Dr. sc. Miroslav Harapinpočasni do 17.2.2022.
   12Prof. dr. sc. Dubravko Horvatsuradnik do 17.5.2007.
   13Dr. sc. Vladimir Hrenpočasni do 11.4.1997.
   14Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajkovićsuradnik do 13.6.2010.
   15Akademik Dušan Klepacredoviti do 18.4.2006.
   16Prof. dr. sc. Emil Klimopočasni do 28.10.2016.
   17Dr. sc. Nikola Komlenovićredoviti do 10.2.1998.
   18Prof. dr. sc. Ante Krpanredoviti do 9.2.2018.
   19Prof. dr. sc. Ante Krstinićredoviti do 10.2.1998.
   20Dr. sc. Vladimir Kušansuradnik do 17.5.2007.
   21Prof. dr. sc. Nikola Lukićizvanredni do 29.7.2005.
   22Akademik Slavko Matićsavjetnik do 30.3.2021.
   23Dr. sc. Dinka Matoševićsuradnik do 17.12.2019.
   24Dr. sc. Branimir Mayerizvanredni do 10.2.1998.
   25Prof. dr. sc. Šime Meštrovićredoviti do 13.9.2018.
   26Dr. sc. Stevo Orlićsavjetnik do 25.11.2020.
   27Prof. dr. sc. Božidar Petrićsavjetnik do 25.9.2020.
   28Dr. sc. Stjepan Petrovićizvanredni do 4.6.2018.
   29Prof. dr. sc. Zvonimir Potočićpočasni do 31.12.1999.
   30Prof. dr. sc. Ana Pranjićpočasni do 2.7.2022.
   31Dr. sc. Marinko Prkasuradnik do 13.5.2015.
   32Dr. sc. Tomislav Prkasuradnik do 1.1.2000.
   33Prof. dr. sc. Branimir Prpićredoviti do 1.1.2012.
   34Prof. dr. sc. Dominik Ragužizvanredni do 1.3.2015.
   35Prof. dr. sc. Đuro Raušredoviti do 10.9.1997.
   36Prof. dr. sc. Rudolf Sabadipočasni do 8.4.2008.
   37Prof. dr. sc. Stanislav Seversavjetnik do 8.8.2020.
   38Prof. dr. sc. Željko Španjolsuradnik do 17.5.2007.
   39Prof. dr. sc. Ivica Tikvićsuradnik do 13.5.2015.
   40Prof. dr. sc. Stjepan Tkalecsavjetnik do 16.1.2018.
   41Prof. dr. sc. Simeun Tomanićizvanredni do 9.10.2003.
   42Prof. dr. sc. Hrvoje Turkulinizvanredni do 2.2.2015.
   43Akademik Mirko Vidakovićredoviti do 15.8.2002.
   44Dr. sc. Dijana Vuletićizvanredni do 28.2.2019.