NASLOVNICA

 O AKADEMIJI

 UPRAVA

 ODSJECI

 ČLANOVI

 AKTI

 PUBLIKACIJE

 KONTAKT

Trg Mažuranića 11
HR – 10000 Zagreb

Telefon/Fax: 01 48 28 359

E-adresa: asz@sumari.hr

predsjednik: prof. dr. sc. Marijan Grubešić - mgrubesic@sumfak.hr
tajnik: prof. dr. sc. Davorin Kajba - davorin.kajba@gmail.com


OIB: 87822614956
IBAN: HR6623600001102978907 (Zagrebačka banka d.d.)