NASLOVNICA

 O AKADEMIJI

 UPRAVA

 ODSJECI

 ČLANOVI

 AKTI

 PUBLIKACIJE

 KONTAKT


      UPRAVA AKADEMIJE

Upravljačka tijela Akademije šumarskih znanosti su:

     - Skupština
     - Predsjedništvo
     - Nadzorni odbor
     - Predsjednik
     - Dopredsjednici
     - Glavni tajnik.


SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo AŠZ koje upravlja njezinim radom i poslovanjem, a čine je svi redoviti i izvanredni članovi.
Počasni ili članovi suradnici mogu sudjelovati u radu Skupštine bez prava glasa.


PREDSJEDNIŠTVO

PREDSJEDNIK
Prof. dr. sc. Marijan Grubešić

DOPREDSJEDNICI
Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
Dr. sc. Sanja Perić

GLAVNI TAJNIK
Prof. dr. sc. Davorin Kajba

TAJNIK ODSJEKA ZA UZGAJANJE ŠUMA
Akademik Igor Anić

TAJNIK ODSJEKA ZA UREĐIVANJE ŠUMA I ŠUMARSKU POLITIKU
Prof. dr. sc. Jura Čavlović

TAJNIK ODSJEKA ZA ZAŠTITU ŠUMA I LOVSTVO
Dr. sc. Milan Pernek

TAJNIK ODSJEKA ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA I UPORABU DRVA
Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić


NADZORNI ODBOR
Dr. sc. Lukrecija Butorac
Prof. dr. sc. Marilena Idžojtić
Dr. sc. Ivan Seletković