HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4492 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has been collected over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14758

2023
14754

2023
14753

2023
14751

2023

Nastarije knjige:
13667

1732
10403

1764
13552

1765
14360

1770

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4492 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14762
14761
14760
14759
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Hrvatsko šumarsko društvo ne može si priuštiti digitalizaciju cijele svoje knjižnice (zbog enormnih troškova, a dijelom i zbog autorskih prava novijih izdanja). Stoga knjige u ovoj zbirci nisu digitalizirane u cijelosti, već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tih obuhvaćenih dijelova može se vrlo dobro prepoznati sadržaj knjige, pa na taj način omogućiti djelomično korištenje knjižnice: pronalaženje knjiga, pretraživanje po "punom tekstu" obuhvaćenog sadržaja itd. Zahvaljujemo na razumijevanju!
The Croatian Forestry Society cannot afford to digitize its entire library (due to enormous costs, and partly due to the copyrights of newer editions). The books in this collection are not fully digitized, but only some parts are included: cover, title page and imprint, content, prefaces and introductions ... From these included parts can be very well identified book content, thus enabling partial use libraries: finding books, searching for "full text" of covered content, etc. Thank you for understanding!