HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4319 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has accumulated over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB
2004: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14585ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
10 foto izleta, Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac
14584ur. Damir Delač; Branko Meštrić, 2018:
20 godina Hrvatske na EFNS-u, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14544ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Irena Devčić; Goran Vincenc, 2018:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017., Hrvatske šume, Zagreb
14543ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
FOTOIZLET 2018 - CETINGRAD, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, karlovac
14508Oliver Vlainić, 2018:
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KARLOVAC 1953. – 2018., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14507ur. Lucija Vargović; Oliver Vlainić, 2018:
10. FOTOIZLET JAŠKOVO 2017., Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, Karlovac
14448ur. Danko Kuric; Maja Stankić; Ana Juričić Musa; Jelica Jurendić; Marinko Stojić; Goran Vincenc, 2017:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2016., Hrvatske šume, Zagreb
14447ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2016:
9. FOTOIZLET RIBNIK 2016., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14371ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2016:
8. FOTOIZLET ŽUMBERAK 2016., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14355Renata Rudelić; Mandica Dasović, 2015:
Neke znamenitosti u ličkim šumama, Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić
14343ur. Danko Kuric; Jasminka Fabrični; Ana Juričić Musa; Jelica Jurendić; Ines Paunović; Goran Vincenc, 2015:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2014., Hrvatske šume d.o.o., Zagreb
14342ur. Oliver Vlainć; Lucija Vargović, 2015:
FOTO IZLET KORANA-TOUNJČICA-MREŽNICA 2015., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac
14341Bogoslav Kosović, 2015:
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina, HŠD, Zagreb
14333Zlatko Virc; Stjepan Prutki, 2014:
BRODSKA IMOVNA OPĆINA, Državni arhiv u Vukovaru, Vinkovci
14317Marilena Idžojtić, 2013:
DENDROLOGIJA, Šumarski fakultete Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
14267Juraj Medvedović, 2013:
LJEPŠI ŽIVOT, vlastita naklada, Zagreb
14266Gabrijel Horvat, 2012:
ŠUME KALNIKA, Tonimir, Varaždinske toplice
14262ur. Branko Meštrić, 2013:
Kroatischer Forstverein, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14257Jadranka Šalek-Grginčić; Oliver Vlainić, 2012:
Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. - Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010, Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac, Karlovac
14054ur. Branko Meštrić, 2012:
Wälder und Forstwirtschaft in Kroatien, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14049Joso Vukelić, 2012:
Šumska vegetacija Hrvatske, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
14023Boris Pleše, 2012:
Fotografijama kroz povijest šumarstva Gorskog kotara, Hrvatske šume, Uprava Šuma Podružnica Delnice, Zagreb
13224Darko Posarić, 2011:
Hrastova šuma u stihu, Hrvatske šume UŠP Vinkovci, Vinkovci
13223ur. Slavko Matić, 2011:
ŠUME HRVATSKOG SREDOZEMLJA, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb
13159ur. Đuro Kauzlarić, 2011:
60 godina Šumarije Vrbovec 1951-2011., Hrvatske šume UŠP Bjelovar, VRBOVEC

Nastarije knjige:
13667Hannß Carl von Carlowitz; Julio Bernhard von Rohr, 1732:
Sylvicultura Oeconomika oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Bey Johann Friedrich Brauns fel. Erben, Leipzig
14360, 1770:
Hotz- und Wald-ordnung für das königreich Hungarn, Johan Michael Landerer, Pressburg

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4319 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14585ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
10 foto izleta, Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac
14584ur. Damir Delač; Branko Meštrić, 2018:
20 godina Hrvatske na EFNS-u, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14582, 1882:
Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Herausgegeben vom k. k. Ackerbauministerium, Wien
14575Ch. BROILLIARD, 1878:
Cours D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS ENSEIGNÉ A L’ÉCOLE FORESTIÈRE, BERGER-LEVRAULT ET Gie, PARIS NANCY
14574Karl Eckstein, 1893:
Bericht Leistungen auf dem Gebiete der FORST- UND JAGDZOOLOGIE, PET. WEBER, VERLAGSHANDLUNG, BERLIN
14565Milan Mizler, 1910:
PAS U POTRAŽNOJ SLUŽBI, NAKLADOM PISCA, Zagreb
14563W. Weise, 1894:
Leitfaden für den Waldbau, Springer, Berlin
14559TAGÁNYI KÁROLY, 1896:
MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR, PATRIA, BUDAPEST
14557H. Martin, 1882:
Wegnetz, Eintheilung und Wirthschaftsplan in Gebirgs-Forsten, Hans Augustin, München
14556Heinrich Weber, 1911:
Die Grossherzоglich Hessische Staatsforstwirtschaft, Emil Roth, Giessen
14555E. ALLEGRI, 1941:
LA ROBINIA, RAMO EDITORIALE DEGLI AGRICOLTORI S. A, ROMA
14554Ludwig Heiss, 1848:
Die Art der Abfindung bei der Ablösung von Forstfervituten, Springer, Berlin
14551Martin Čokl, 1948:
KAKO POGOZDUJEMO, Ministarstvo za gozdarstvo, Ljubljana
14550ur. Hajrudin Bujukalić, 1953:
JEDAN PRILOG ŠUMARSKOJ BIBLIOGRAFIJI (1945—1953), Narodni šumar, SARAJEVO
14549P. S. Filosofov, 1950:
GRAĐEVINSKI MATERIJALI, GRAĐEVINSKA KNjIGA, BEOGRAD
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Knjige se za nisu digitalizirane u cijelosti (dijelom i zbog ev. autorskih prava) već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tog obuhvaćenog dijela može se vrlo dobro razlučiti i sadržaj knjige, tako da će to, uz minimalna ulaganja omogućiti i pretraživanje sadržaja po "punom tekstu" obuhvaćenog dijela.
Books in this collection are not digitized in their entirety, but are covered only some parts: cover, title page and imprint, content, editorials, and introductions ... Of that covered parts may very well to discern the content of the book, so that, with a minimum investment enables the use the library, finding books, search by "full text" in the covered section, etc.