HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4334 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has accumulated over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB
2004: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14595ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2019:
FOTO IZLET PETROVA GORA 2019., HŠDogranak Karlovac, Karlovac
14594ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Marinko Stojić; Irena Devčić; Goran Vincenc, 2019:
Šuma i javnost 2018., Hrvatske šume, Zagreb
14593ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Marinko Stojić; Irena Devčić; Goran Vincenc, 2019:
Godišnje izvješće 2018., Hrvatske šume, Zagreb
14592Ivan Hodić, 2019:
Šumarija Đurđevac VAŽNA SASTAVNICA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA, Golden marketing, Zagreb
14590Milan Glavaš, 2019:
ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA, Ceres, Zagreb
14587, 2018:
BRANIMIR PRPIĆ, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14585ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
10 foto izleta, Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac
14584ur. Damir Delač; Branko Meštrić, 2018:
20 godina Hrvatske na EFNS-u, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14543ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
FOTOIZLET 2018 - CETINGRAD, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac, karlovac
14508Oliver Vlainić, 2018:
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO OGRANAK KARLOVAC 1953. – 2018., HŠD ogranak Karlovac, Karlovac

Nastarije knjige:
13667Hannß Carl von Carlowitz; Julio Bernhard von Rohr, 1732:
Sylvicultura Oeconomika oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Bey Johann Friedrich Brauns fel. Erben, Leipzig
14360, 1770:
Hotz- und Wald-ordnung für das königreich Hungarn, Johan Michael Landerer, Pressburg

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4334 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14600Mladen Šolić, 2018:
EKOLOGIJA ZAJEDNICA I EKOSUSTAVA, Golden marketing, Zagreb
14599Zvonimir Tomac, 2004:
Zbirka Zvonimira Tomca 1-13, vlastito izdanje, Rijeka
14598ur. Vladimir Beus, 2019:
Prašume Bosne i Hercegovine, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
14597ur. Mario Božić, 2018:
120 godina Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
14596ur. Paušek-Baždar, Snježana; Ilakovac, Ksenofont; Orlić, Mirko, 2019:
Kroz koru do plašta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
14595ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2019:
FOTO IZLET PETROVA GORA 2019., HŠDogranak Karlovac, Karlovac
14594ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Marinko Stojić; Irena Devčić; Goran Vincenc, 2019:
Šuma i javnost 2018., Hrvatske šume, Zagreb
14593ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Marinko Stojić; Irena Devčić; Goran Vincenc, 2019:
Godišnje izvješće 2018., Hrvatske šume, Zagreb
14592Ivan Hodić, 2019:
Šumarija Đurđevac VAŽNA SASTAVNICA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA, Golden marketing, Zagreb
14591ur. Dinko Župan; Robert Skenderović, 2018:
SLAVONSKE ŠUME KROZ POVIJEST, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Slavonski Brod
14590Milan Glavaš, 2019:
ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA, Ceres, Zagreb
14589ur. Branko Meštrić, 1999:
Dani hrvatskog šumarstva CD, Hrvatske šume Informatička služba, Zagreb
14588ur. Roman Ozimec, 2016:
Đurđrvački peski, ADIPA, Zagreb
14587, 2018:
BRANIMIR PRPIĆ, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14586Zvonimir IŠTVAN, 2018:
VIRJE NA RAZMEĐU STOLJEĆA, Općina Virje, Virje
14585ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2018:
10 foto izleta, Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Karlovac, Karlovac
14584ur. Damir Delač; Branko Meštrić, 2018:
20 godina Hrvatske na EFNS-u, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14582, 1882:
Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Herausgegeben vom k. k. Ackerbauministerium, Wien
14575Ch. BROILLIARD, 1878:
Cours D’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS ENSEIGNÉ A L’ÉCOLE FORESTIÈRE, BERGER-LEVRAULT ET Gie, PARIS NANCY
14574Karl Eckstein, 1893:
Bericht Leistungen auf dem Gebiete der FORST- UND JAGDZOOLOGIE, PET. WEBER, VERLAGSHANDLUNG, BERLIN
14565Milan Mizler, 1910:
PAS U POTRAŽNOJ SLUŽBI, NAKLADOM PISCA, Zagreb
14563W. Weise, 1894:
Leitfaden für den Waldbau, Springer, Berlin
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Knjige se za nisu digitalizirane u cijelosti (dijelom i zbog ev. autorskih prava) već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tog obuhvaćenog dijela može se vrlo dobro razlučiti i sadržaj knjige, tako da će to, uz minimalna ulaganja omogućiti i pretraživanje sadržaja po "punom tekstu" obuhvaćenog dijela.
Books in this collection are not digitized in their entirety, but are covered only some parts: cover, title page and imprint, content, editorials, and introductions ... Of that covered parts may very well to discern the content of the book, so that, with a minimum investment enables the use the library, finding books, search by "full text" in the covered section, etc.