HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4474 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has been collected over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB
2004: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14718ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Lucija Kratofil; Irena Devčić; Marinko Stojić; Miljenko Vrepčević, 2022:
Godišnje izvješće 2021., Hrvatske šume, Zagreb
14717ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Irena Devčić; Marinko Stojić; Miljenko Vrepčević; Goran Vincenc, 2021:
Godišnje izvješće 2020., Hrvatske šume, Zagreb
14709Zvonimir Ištvan, 2021:
Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Koprivnica 1956.-2021., HŠD ogranak Koprivnica, Koprivnica
14707ur. Ivica Milković, 2021:
Hrvatske šume: 30 godina u službi održivog razvoja, Hrvatske šume, Zagreb
14705Mandica Dasović; Renata Rudelić, 2021:
Neke znamenitosti u ličkim šumama, HŠD ogranak Gospić, Gospić
14704Ivan Martinić, 2021:
Priručnik za edukatore i vodiče u prirodi, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
14671Oliver Vlainić, 2021:
ŠumarsKA povijest grada KArlovca, Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac, Karlovac
14605ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2020:
13. FOTO IZLET „Hrvatska online 2020.“, Hrvatsko šumarsko društvo Karlovac, Karlovac
14604Darko Posarić, 2020:
Da bi hrast mogao rast, Hrvatske šume, HKIŠDT, HŠD, Zagreb
14601ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Irena Devčić; Marinko Stojić; Miljenko Vrepčević; Goran Vincenc, 2020:
Godišnje izvješće 2019., Hrvatske šume, Zagreb
14598ur. Vladimir Beus, 2019:
Prašume Bosne i Hercegovine, Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
14596ur. Paušek-Baždar, Snježana; Ilakovac, Ksenofont; Orlić, Mirko, 2019:
Kroz koru do plašta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
14595ur. Oliver Vlainić; Lucija Vargović, 2019:
FOTO IZLET PETROVA GORA 2019., HŠDogranak Karlovac, Karlovac
14592Ivan Hodić, 2019:
Šumarija Đurđevac VAŽNA SASTAVNICA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA, Golden marketing, Zagreb
14590Milan Glavaš, 2019:
ENCIKLOPEDIJA DOMAĆEG LJEKOVITOG BILJA, Ceres, Zagreb

Nastarije knjige:
13667Hannß Carl von Carlowitz; Julio Bernhard von Rohr, 1732:
Sylvicultura Oeconomika oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Bey Johann Friedrich Brauns fel. Erben, Leipzig
14360, 1770:
Hotz- und Wald-ordnung für das königreich Hungarn, Johan Michael Landerer, Pressburg

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4474 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14743ur. Ana Tomšić, 2023:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 23.2.2023., Mreža TV, Zagreb
14742ur. Ana Tomšić, 2023:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 9.2.2023., Mreža TV, Zagreb
14741ur. Ana Tomšić, 2023:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 26.1.2023., Mreža TV, Zagreb
14740ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 27.12.2022., Mreža TV, Zagreb
14739ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 22.12.2022., Mreža TV, Zagreb
14738ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 15.12.2022., Mreža TV, Zagreb
14737ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato -1.12.2022., Mreža TV, Zagreb
14736Jaroslav Kolařík & team, 2022:
TREE CABLING/BRACING, European Arboricultural Council, -
14735Jaroslav Kolařík & team, 2022:
TREE PLANTING, Working group “Technical Standards in Treework – TeST”, -
14734Snježana Babić, 2022:
EKO ZONA, HRT, Zagreb
14733Ana Zgrebec, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 17.11.2022., Mreža TV, Zagreb
14732ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 3.11.2022., Mreža TV, Zagreb
14731ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 20.10.2022., Mreža TV, Zagreb
14730ur. Elvira Gašparović, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 22.9.2022., Mreža TV, Zagreb
14729Zrinka Perić; Daniel Gurov, 2022:
Dnevnik, HRT, Zagreb
14728Tatjana Lisičin, 2022:
Turizam.hrt, HRT, Zagreb
14727ur. Ana Tomšić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 6.10.2022., Mreža TV, Zagreb
14726, 2019:
Dobro jutro Hrvatska, HRT1, Zagreb
14725Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 8.4.2022., Mreža TV, Zagreb
14724Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 15.7.2022., Mreža TV, Zagreb
14723Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 1.7.2022., Mreža TV, Zagreb
14722Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 17.6.2022., Mreža TV, Zagreb
14721, 2022:
Medalja grada Karlovca karlovačkim šumarima, Trend TV, Karlovac
14720ur. Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato - 3.6.2022., Mreža TV, Zagreb
14719ur. Igor Anić, 2022:
Poljski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb
14718ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Lucija Kratofil; Irena Devčić; Marinko Stojić; Miljenko Vrepčević, 2022:
Godišnje izvješće 2021., Hrvatske šume, Zagreb
14717ur. Branko Sitaš; Ivica Milković; Krešimir Žagar; Ana Juričić Musa; Maja Stankić; Irena Devčić; Marinko Stojić; Miljenko Vrepčević; Goran Vincenc, 2021:
Godišnje izvješće 2020., Hrvatske šume, Zagreb
14716Damir Delač, 2022:
Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb
14715Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
14714Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
14713Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
14712Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
14711Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
14710ur. Mladen Iličković, 2022:
Skriveni EKO, HRT, Zagreb
14709Zvonimir Ištvan, 2021:
Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Koprivnica 1956.-2021., HŠD ogranak Koprivnica, Koprivnica
14707ur. Ivica Milković, 2021:
Hrvatske šume: 30 godina u službi održivog razvoja, Hrvatske šume, Zagreb
14706Eva Marušić, 2022:
O gospodarenju šumama, Trend TV, Karlovac
14705Mandica Dasović; Renata Rudelić, 2021:
Neke znamenitosti u ličkim šumama, HŠD ogranak Gospić, Gospić
14704Ivan Martinić, 2021:
Priručnik za edukatore i vodiče u prirodi, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
14703ur. Igor Oslić, 2022:
Hrvatske šume - hrvatsko zlato, Mreža TV, Zagreb
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Hrvatsko šumarsko društvo ne može si priuštiti digitalizaciju cijele svoje knjižnice (zbog enormnih troškova, a dijelom i zbog autorskih prava novijih izdanja). Stoga knjige u ovoj zbirci nisu digitalizirane u cijelosti, već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tih obuhvaćenih dijelova može se vrlo dobro prepoznati sadržaj knjige, pa na taj način omogućiti djelomično korištenje knjižnice: pronalaženje knjiga, pretraživanje po "punom tekstu" obuhvaćenog sadržaja itd. Zahvaljujemo na razumijevanju!
The Croatian Forestry Society cannot afford to digitize its entire library (due to enormous costs, and partly due to the copyrights of newer editions). The books in this collection are not fully digitized, but only some parts are included: cover, title page and imprint, content, prefaces and introductions ... From these included parts can be very well identified book content, thus enabling partial use libraries: finding books, searching for "full text" of covered content, etc. Thank you for understanding!