HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

  " "
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD

  ( 4413 naslova )


Hrvatsko šumarsko društvo ima u svojim zbirkama značajnu knjižnu građu koja je vremenom skupljena
i sada se nalazi u prostorima Šumarskog doma. Cjelokupna građa je obrađena i dostupna na ovima stranicama.
Napominjemo da HŠD nije biblioteka i stoga nismo u mogućnosti posuđivati knjige niti organizirati njihovo korištenje
na redovitoj osnovi. Ukoliko je kome to ipak nužno, molimo da se obrati na biblio@sumari.hr ili u upravu HŠD.
Croatian Forestry Society has in its collections a significant library material which has accumulated over time and is now located
in the premises of the Forest home. Overall material has been processed and is available on this site.
Please note that HŠD is not a library and we are unable to borrow books or organize their use on a regular basis.
If anyone is required, please contact us on biblio@sumari.hr or directly to administration of HŠD.


BRZI PRISTUP
šumarski časopisi izdavači (ISBN) serije  
autori:                      Znaslovi:                      Z

TRAŽI SE!!!

Traže se izdanja koja iz nekih razloga manjkaju u biblioteci HŠD, a trebali bi ih imati.
HŠD smjerno moli pojedince koji su spremni ustupiti svoje knjige svome društvu da nam se jave. Hvala.


Slijedeće knjige traže se, makar samo na posudbu, radi digitalizacije:
1996: Sabadi: Šumarstvo i drvna privreda SRNJ, Hrvatske šume, ZAGREB
2004: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
2006: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

DONACIJE
HŠD se zahvaljuje članovima koji su svoje biblioteke donirali svome društvu.

Ivan Hodić
Vilim Šabić

Najnovije knjige:
14671

2021
14605

2020
14604

2020
14601

2020

Nastarije knjige:
13667

1732
10403

1764
13552

1765
14360

1770

 OZNAKE

 
PREGLED

 
PERIODIKA

 
DIGITALNO

 
FOTO

 
VIDEO

 AKCIJA BIBLIO
U internetskoj zbirci knjiga i ostale građe obuhvaćeno je 4413 jedinica.

Posljednje obuhvaćene knjige su:
14679
14678
14677
14676
14675
14674
14673
14672
14671
14670
14669
14668
14667
14666
14665
14664
14663
14662
14661
14660
više
Pretraživanje sadržaja knjiga
Knjige se za nisu digitalizirane u cijelosti (dijelom i zbog ev. autorskih prava) već su obuhvaćeni samo neki dijelovi: korice, naslovne stranice i impresumi, sadržaj, uvodnici i predgovori, ... Iz tog obuhvaćenog dijela može se vrlo dobro razlučiti i sadržaj knjige, tako da će to, uz minimalna ulaganja omogućiti i pretraživanje sadržaja po "punom tekstu" obuhvaćenog dijela.
Books in this collection are not digitized in their entirety, but are covered only some parts: cover, title page and imprint, content, editorials, and introductions ... Of that covered parts may very well to discern the content of the book, so that, with a minimum investment enables the use the library, finding books, search by "full text" in the covered section, etc.