HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

txt imgakcije

STATUS

PREGLED

OZNAKE


PRETRAŽIVANJE

 
DIGITALNA BIBLIOTEKA HŠD10184

800     1:1       pdf: 1419 kB


KULTURA pavlina u Hrvatskoj
1244—1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhi- tektura, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, Ijekarništvo, gospodar- stvo

Zagreb , 1989

Globus [etc.]

UDK 271.4-055.1:930.853(497.13) "1244/1786"
ISBN 6-7459-001-7


oznake: KATALOZI, RELIGIJA,
//KATALOZI,RELIGIJA/10184dimenzije: 31 x 24
lokacija: IX/3
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb UDK 271.4-055.1:930.853(497.13) "1244/1786" KULTURA pavlina u Hrvatskoj : 1244—1786. : slikarstvo, kiparstvo, arhi- tektura, umjetnički obrt, književnost, glazba, prosvjeta, Ijekarništvo, gospodar- stvo / [fotografije Nikola Vranić... [et al.] ; prijevodi na njemački jezik Vitomir Belaj... [et al.], prijevodi na engleski je- zik Zoran Ducakijević... [et al.] ; arhi- tektonski crteži i karte Zorislav Hor- vat... [et al.]; urednici Đurđica Cvitano- vić... [et al.]. - Zagreb : Globus [etc.], 1989. - 504 str.: ilustr. (pretežno u boja- ma) ; 30 cm. - {Biblioteka Posebna izda- nja / Globus) Zbornik radova i katalog izložbe. 1 Bibli- ografske bilješke uz tekst. - Zusammen- fassungen ; summaries. ISBN 86-7459-001-7